• Latest 59 tra vinh Listings

22Jan

Trong Kho Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trong Kho Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Trong Kho Tphcm Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trong Kho Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Jobs Vacancy in Trung Nam Vinh Thành phố Hồ Chí Minh. Trung Nam Vinh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. : Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu trình Ban lãnh đạo phê duyệt. -Truyền đạt thông tin, phát hành các công văn, văn bản của Ban Tổng giám đốc đến các phòng... ... Continue reading -->


22Jan

Kho Coopmart Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Thu Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Thu Thi Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Thi Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Kho Coopmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Sinh Thu Thi Coopmart Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh Thu Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Thi Coopmart Tuy Nam Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Coopmart Tuy Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Thi Coopmart Tuy Nam Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Coopmart Tuy Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Kho Coopmart Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Jobs Vacancy in Baifar Nam Hải Dương. Baifar Nam Hải Dương opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. + Những chứng từ, hồ sơ đặc biệt quan trọng tu trữ vĩnh viễn. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào không bị khống chế thời gian kê khai, nhưng phải khai... ... Continue reading -->


22Jan

Thi Coopmart Tphcm Tuy Nghi Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Coopmart Tphcm Tuy Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Thu Trong Thi Coopmart Hcm Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Trong Thi Coopmart Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Gia Thu Kho Thi Coopmart Jobs Vacancy in Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh. Bookvieclam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gia Thu Kho Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. + 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho.... ... Continue reading -->


22Jan

Tri Developer Jobs Vacancy in Tnhh Doanh Tmi Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Doanh Tmi Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Kiểm tra bảng định mức/GSD từ phòng kỹ thuật/GSD để đảm bảo đúng với tài liệu khách hàng. Tiến hành kiểm tra, dịch thuật và triển khai cấu trúc và yêu cầu đền... ... Continue reading -->


22Jan

Thu Jobs Vacancy in Vinh Hà Nội. Vinh Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


22Jan

Xanh Nay Jobs Vacancy in Xanh Hà Nội. Xanh Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Xanh Nay position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Được mua nhà ưu đãi giảm giá đặc biệt + trả góp 5 năm không lãi suất; Bạn sẽ trả lương và phục cấp cứng kể cả khi các bạn đang trong giai đoạn học việc và thử... ... Continue reading -->


22Jan

Chuy Long Nai Jobs Vacancy in Tnhh Doanh Tmi Nam . Tnhh Doanh Tmi Nam opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Long Nai position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Kiểm tra kế hoạch xuất hàng. Kiểm tra hàng đồng bộ từ các bộ phận liên quan. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


22Jan

Kinh Doanh Long Nai Jobs Vacancy in Tnhh Doanh Tmi Nam . Tnhh Doanh Tmi Nam opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Long Nai position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Kiểm tra và ký duyệt 5%. In và kiểm tra PO khách hàng. Kiểm tra thông tin, tài liệu kỹ thuật. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


22Jan

Chuy Thu Jobs Vacancy in Thanh . Thanh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Có xe đưa đón từ Hà Nội về nhà máy Vĩnh Phúc. Kiểm tra, giám sát và đề xuất các phương án giải quyết kịp thời những sự cố phát sinh xảy ra đối với máy móc,... ... Continue reading -->


  • Company: Thanh
  • Added: 8 giờ trước

You Might Also Like:

22Jan

Executive Business Performance Intelligence Jobs Vacancy in Navigossearch Hà Nội. Navigossearch Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Executive Business Performance Intelligence position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Participate in guiding the formulation and allocation of plans based on the operational improvement orientations identified with the Business Analysis of the... ... Continue reading -->


22Jan

Host Trainee Jobs Vacancy in Wanderlust Homestay Thành phố Hồ Chí Minh. Wanderlust Homestay Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Host Trainee position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn về những lĩnh vực khác như Marketing, Finance, Event nếu mong muốn và có năng lực. Mô Tả Công Việc.... ... Continue reading -->


22Jan

Supervisor Renewal Management Jobs Vacancy in Aia Ðà Nẵng. Aia Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Supervisor Renewal Management position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. University graduated, in Finance / Accountancy or Business Administration preferably. Assisstant Regional Manager, Renewal Management.... ... Continue reading -->


22Jan

Senior Consultant Technology Oracle Jobs Vacancy in Deloitte Thành phố Hồ Chí Minh. Deloitte Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Consultant Technology Oracle position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. A good Honors’ DegreeOracle certified is preferredExperience in Big 4 or MNC Consulting firm.Senior Consultant will require a minimum of 6 years of experience... ... Continue reading -->


22Jan

Jobs Vacancy in Phong Ðà Nẵng. Phong Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. ️ Ưu tiên có kinh nghiệm tại Tài chính FE Credit , Prudential Finance , OCB , HD Sai Son... ????NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - KHỐI KHCN - FICO.... ... Continue reading -->