• Latest 120 lao cai Listings

16Apr

Chuy Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn; - Chịu trách nhiệm xây dựng quy định, quy trình liên quan trong phạm ... ... Continue reading -->


16Apr

Sponsorship Database Officer Jobs Vacancy in Save The Children International Nam Hà Nội. Save The Children International Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sponsorship Database Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) TEAM/PROGRAMME: Sponsorship Operations LOCATION: Hanoi office GRADE: D TYPE OF CONTRACT: Full-time (One year, renewabl... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) Quản lý, theo dõi số lượng Học viên được phân công tại Chi nhánh. Chăm sóc Học viên đang theo học: ngày sinh nh... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Masan Thành phố Hồ Chí Minh. Masan Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) - Nhận và triển khai kế hoạch sản xuất - Chủ động chuẩn bị nguồn lực về nhân sự, điều kiện sản xuất để hoàn thành kế h... ... Continue reading -->


16Apr

Kinh Doanh Sinh Jobs Vacancy in Cleanhouse Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Cleanhouse Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) 1. Lập kế hoạch doanh thu cho phòng Kinh doanh (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) và phân bổ mục tiêu doanh thu cụ... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) - Nghiên cứu, thiết kế và cải tiến hệ thống cơ khí – tự động hóa - Lắp ráp, hiệu chỉnh, hoàn thiện, kiểm tra đánh giá ... ... Continue reading -->


16Apr

Chuy Jobs Vacancy in Anh Apax Hà Nội. Anh Apax Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Nắm và hiểu nội dung của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các luật có liên quan các văn bản hướng dẫn thực hiện và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực ... ... Continue reading -->


16Apr

Chu Cung Admin And Supply Chain Jobs Vacancy in Save The Children International Nam Lào Cai. Save The Children International Nam Lào Cai opening great career opportunity and jobs vacancy for Chu Cung Admin And Supply Chain position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) TEAM/PROGRAMME: Support Services LOCATION: Lao Cai CHILD SAFEGUARDING: 2 Level 2: either the post holder will have ac... ... Continue reading -->


16Apr

Thu Jobs Vacancy in Tnhh Anh Tamatra Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Anh Tamatra Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ) Trực tiếp quản lý, điều hành công việc của phòng Kỹ thuật và sản xuất, kiểm tra chỉnh sửa thông số mẫu, rập, sơ... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 18 - 30 triệu VNĐ) Kiểm tra và đôn đốc việc xuất hóa đơn bán hàng, trả hàng, giá cả, biên bản giao nhận, hợp đồng, chiết khấu, báo... ... Continue reading -->


16Apr

Content Marketing Jobs Vacancy in Xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Xanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Content Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) • Lên plan phát triển content trên tất cả các kênh của công ty chạy. • Nghiên cứu, viết và chỉnh sửa nội dung mạ... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Nam Hà Nội. Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. * Số lượng tuyển dụng: 01 người - Quản lý hoạt động kinh doanh tại địa bàn Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ - Quản lý và đánh giá hiệu quả công vi... ... Continue reading -->


16Apr

Thu Jobs Vacancy in Tnhh Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 12 - 18 triệu VNĐ) Phân công, quản lý công việc kỹ thuật, đào tạo và định hướng phát triển cho đội ngũ. Tư vấn khách hàng, đào tạo... ... Continue reading -->


16Apr

Thu Jobs Vacancy in Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Cài đặt phần mềm có sẵn cho khách hàng - Quản lý cơ sở dữ liệu; Quản trị phần mềm, Website - Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên Nội dung công v... ... Continue reading -->


16Apr

Khu Jobs Vacancy in Chuy Nhanh Netco Hà Nội. Chuy Nhanh Netco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Khu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ) Quản lý và điều hành bộ phận Hành chính - Nhân sự Chi nhánh * Công tác Nhân sự: - Quản lý, thực hiện các nhiệm ... ... Continue reading -->


16Apr

Assistant Manager Jobs Vacancy in Tnhh Valqua Nam Hải Dương. Tnhh Valqua Nam Hải Dương opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Từ 17 triệu VNĐ) - Quản lý đơn đặt hàng và kỳ hạn giao hàng - Lập kế hoạch sản xuất và quản lý sản xuất - Quản lý xuất nhập kho, q... ... Continue reading -->


16Apr

Helpdesk Jobs Vacancy in Tnhh Tri Ifood Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Tri Ifood Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Helpdesk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) - Quản lý, vận hành, xử lý các sự cố phát sinh của hệ thống mạng nội bộ và kỹ thuật phần cứng toàn. - Cài đặt các phầ... ... Continue reading -->


16Apr

Java Developer Jobs Vacancy in Tri Ngh Hyperlogy Hà Nội. Tri Ngh Hyperlogy Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Java Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Tham gia quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, database, lập trình phát triển phần mềm cloud của công ty tr... ... Continue reading -->


16Apr

Java Developer Jobs Vacancy in Viettel Telecom Hà Nội. Viettel Telecom Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Java Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Từ 46 triệu VNĐ) Tiếp nhận yêu cầu bài toán từ khách hàng, viết tài liệu phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, thiết kế chi tiết, thi... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Taixin Printing Vina Bắc Ninh. Taixin Printing Vina Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Sửa chữa và bảo dưỡng cac thiết bị máy trong xưởng sản xuất. - Phân tích và xây dựng hệ thống tự động hóa, dây chuyền tự động hóa theo công đoạn sản xuất. - C... ... Continue reading -->


16Apr

Quality Management System Manager Jobs Vacancy in Nguy Thành phố Hồ Chí Minh. Nguy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Quality Management System Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. * Đảm bảo tính tuân thủ hệ thống : - Triển khai , ban hành và đào tạo các quy trình, thủ tục của hệ thống chất lượng - Phối hợp với phòng nhân sự, lập kế hoạch ... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Diligo Holdings Hà Giang. Diligo Holdings Hà Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Quản lý hoạt động bán hàng thuộc khu vực quản lý. - Chọn đúng đối tác, Nhà phân phối theo đúng các tiêu chí của công ty. - Chọn đúng trưởng ekip Giám sát bán ... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Thu Map Hanterin Vina Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thu Map Hanterin Vina Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Cấp bậc: Nhân viên Ứng viên đạt yêu cầu sẽ chịu trách nhiệm phát triển cải tiến thiết kế các dự án như căn hộ, tòa nhà... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Systech Hà Nội. Systech Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy. - Tổ chức ghi chép, tính toán và ... ... Continue reading -->


16Apr

Sales Supervisor Giang Cai Lai Jobs Vacancy in Bia Heineken Nam Bắc Giang. Bia Heineken Nam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Supervisor Giang Cai Lai position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. - Quản lý đội ngũ bán hàng: Quản lý và giám sát Nhân viên Kinh doanh để đảm bảo doanh số mục tiêu đạt được theo kế hoạch. Thực hiện các chương trình khuyến mãi ... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

16Apr

Administrative Assistant Vietnam Jobs Vacancy in Specialized Bicycle Components . Specialized Bicycle Components opening great career opportunity and jobs vacancy for Administrative Assistant Vietnam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Experience in an engineering or manufacturing environment; Specialized Bicycle Components, headquartered in California, is one of the leading cycling brands in... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Ihara Manufacturing Nam Bắc Ninh. Tnhh Ihara Manufacturing Nam Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 4 - 5 triệu VNĐ) - Công nhân gia công lắp ráp: Làm việc tại dây chuyền gia công, lắp ráp linh kiện, để tạo thành cụm máy bơm dầu... ... Continue reading -->


16Apr

Nsrp Performance Manager Jobs Vacancy in Honeywell Hà Nội. Honeywell Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nsrp Performance Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Manufacturing and/or materials handling experience highly desirable. Join the industry leader to design the next generation of breakthroughs.... ... Continue reading -->


16Apr

Cntt Advisory Jobs Vacancy in Kpmg Limited Thành phố Hồ Chí Minh. Kpmg Limited Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cntt Advisory position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Demonstrate a profound understanding of business processes of accounting, sales, distribution manufacturing and banking functions. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


16Apr

Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Apr, 2019. Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for an M&E Staff in Vinh Phuc:. Performing design calculations of mechanical parts, facility... ... Continue reading -->