• Latest 87 dong thap Listings

19Feb

Jobs Vacancy in Viet Capital Bank Thành phố Hồ Chí Minh. Viet Capital Bank Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. + Hỗ trợ hoạt động bán hàng:. Chủ động giải quyết công việc trong phạm vi Phòng Phát triển Kinh doanh; Xây dựng các chương trình phát động sản phẩm, bán hàng để... ... Continue reading -->


19Feb

Toa Jobs Vacancy in Hocmai Hà Nội. Hocmai Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Toa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều event, party và du lịch... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Hocmai Hà Nội. Hocmai Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều event, party và du lịch, teambuilding hàng năm.... ... Continue reading -->


19Feb

Tuy Jobs Vacancy in Company Cà Mau. Company Cà Mau opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động; Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, .... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Gia Huy Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Huy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Được làm việc cùng các đồng nghiệp thân thiện, năng động và không ngừng tư duy sáng tạo đổi mới. Hưởng các chế độ nghỉ theo qui định của bộ luật lao động.... ... Continue reading -->


19Feb

Hcm Kinh Doanh Iso Jobs Vacancy in Dqs Certification Thành phố Hồ Chí Minh. Dqs Certification Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm Kinh Doanh Iso position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Thu thập ý kiển, phản hồi của khách hàng về dịch vụ. Quản lý thông tin của khách hàng từ khi ký hợp đồng cho tới khi kết thúc dịch vụ. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


19Feb

Kinh Doanh Iso Jobs Vacancy in Dqs Certification Hà Nội. Dqs Certification Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Iso position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Thu thập ý kiển, phản hồi của khách hàng về dịch vụ. Quản lý thông tin của khách hàng từ khi ký hợp đồng cho tới khi kết thúc dịch vụ. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


19Feb

Sales Admin Jobs Vacancy in Tnhh Thu Tinh Pha Hà Nội. Tnhh Thu Tinh Pha Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Sau thời gian thử việc, Cty sẽ ký hợp đồng lao động. Môi trường năng động để phát huy khả năng tiềm năng của bản thân.... ... Continue reading -->


19Feb

Vpbankamc Chuy Thu Qua Tho Hcm Jobs Vacancy in Vpbank Thành phố Hồ Chí Minh. Vpbank Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vpbankamc Chuy Thu Qua Tho Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:. Thu thập thông tin cơ bản về các Khách hàng không trả nợ đúng hạn:.... ... Continue reading -->


19Feb

Chuy Jobs Vacancy in Hyundai Nam Hà Nội. Hyundai Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh/ tuân thủ của Đại lý. Tăng cường hoạt động hỗ trợ & quản lý Đại lý hiện tại.... ... Continue reading -->


19Feb

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Mekong Ðà Nẵng. Mekong Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Năng động, sáng tạo, trung thực và chịu khó. Thu thập thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


19Feb

Thu Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Môi trường năng động, khuyến khích phát triển bản thân. Thu thập, nhập liệu, hạch toán chứng từ lên phần PM.... ... Continue reading -->


19Feb

Legal Assistant Jobs Vacancy in Hrstrategy Client Thành phố Hồ Chí Minh. Hrstrategy Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Legal Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Chủ động, làm việc theo nhóm và có trách nhiệm; 8 triệu – 10 triệu đồng + hoa hồng, tùy theo năng lực ứng viên.... ... Continue reading -->


19Feb

Legal Associate Jobs Vacancy in Hrstrategy Client Thành phố Hồ Chí Minh. Hrstrategy Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Legal Associate position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. 50 triệu – 100 triệu đồng), tùy theo năng lực ứng viên. Tham gia và hỗ trợ các hoạt động nội bộ và các chương trình phát triển kinh doanh của Công ty (ví dụ:.... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. Môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp, năng động. Hưởng chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo Luật lao động nhà nước.... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Xnk Thành phố Hồ Chí Minh. Xnk Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu / hợp đồng / văn bản liên quan. Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của GĐ.... ... Continue reading -->


19Feb

Admin Kinh Doanh Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Là người vui vẻ hòa đồng. Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng, thỏa thuận thương mại của PKD.... ... Continue reading -->


19Feb

Nghi Jobs Vacancy in Tnhh Nielsen Nam Hà Nội. Tnhh Nielsen Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Năng động, tự tin, tác phong chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp tốt. Yêu cầu công việc - Khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định từ... ... Continue reading -->


19Feb

Nghi Field Interviewer Jobs Vacancy in Tnhh Nielsen Nam Hà Nội. Tnhh Nielsen Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Field Interviewer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Năng động, tự tin, tác phong chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp tốt. Yêu cầu công việc - Khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định từ... ... Continue reading -->


19Feb

Vtl Jobs Vacancy in Itl Hà Nội. Itl Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Vtl position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thu thập, kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, đầu vào thuế VAT. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng... ... Continue reading -->


19Feb

Trung Jobs Vacancy in Tnhh Thi Stac Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thi Stac Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Ngoại hình khá, năng động, tự tin, giao tiếp tốt. Phiên dịch Trung- Việt trong các cuộc họp nội bộ, cuộc họp với đối tác và dịch tháp tùng. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


19Feb

Chuy Jobs Vacancy in Kho Hà Nội. Kho Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do mình phụ trách. Chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và cởi mở;... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Thu Adt Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Adt Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Năng động, tư duy nhạy bén, tác phong nhanh nhạy. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Tnhh Punch Entertainment Hà Nội. Tnhh Punch Entertainment Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Năng động và sáng tạo; Punch Entertainment (Việt Nam) là chi nhánh của Công ty TNHH EVOLABLE ASIA, một công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh công nghệ thông tin... ... Continue reading -->


19Feb

Chuy Tuy Jobs Vacancy in Hoa Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. Đánh giá hiệu quả các hoạt động tuyển dụng. Làm việc với các nguồn cung cấp ứng viên để đăng tuyển và thu thập hồ sơ. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


You Might Also Like: