21 Sep

Jobs Vacancy in Mcbooks Hà Nội

Position
Company
Mcbooks
Location
Hà Nội HN
Opening
21 Sep, 2018 30+ days ago

Mcbooks Hà Nội urgently required following position for . Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Jobs Vacancy in Mcbooks Hà Nội Jobs Details:

Mô tả công việc:

( Mức lương: 10 - 12 triệu VNĐ )

1. Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự: đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn, …
2. Thực hiện công tác đào tạo hội nhập và đào tạo nội bộ
3. Kết hợp với các phòng ban đánh giá KPI hằng tháng cho toàn bộ CBCNV Công ty
4. Theo dõi, tính lương cho toàn bộ nhân viên công ty và CTV
5. Thực hiện đóng bảo hiểm và các chế độ chính sách về BHYT, BHXH cho người lao động của công ty
6. Kết hợp với phòng Marketing để tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện nội bộ
7. Cùng với trưởng đơn vị xây dựng các chinh sách về tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và đánh giá thực hiện công việc
8. Biên soạn các biểu mẫu làm việc như Quyết định, thông báo, công văn, hợp đồng lao động,
9. Mua trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, VPP, tài sản cố định và các thiết bị khác


Jobs Vacancy Related to :