21 Sep

Chuy Jobs Vacancy in Tmcp Abbank Vũng Tàu

Position
Chuy
Company
Tmcp Abbank
Location
Vũng Tàu 43
Opening
21 Sep, 2018 30+ days ago

Tmcp Abbank Vũng Tàu urgently required following position for Chuy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Chuy Jobs Vacancy in Tmcp Abbank Vũng Tàu Jobs Details:

Mô tả công việc:

( Mức lương: Thỏa thuận )
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ đối với khách hàng tại đơn vị.
 • Kiểm tra tính xác thực hồ sơ của khách hàng và kiểm soát việc cho vay trước khi tiến hành giải ngân, phát hành bảo lãnh, mở LC .v.v. nhằm bảo đảm tính tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật và của ABBANK.
 • Kiểm tra hồ sơ, tính tuân thủ các điều kiện phê duyệt, quy định của ABBANK trước khi hạch toán các giao dịch cấp tín dụng trên hệ thống T24 theo quy định .
 • Hạch toán các giao dịch cấp tín dụng trên hệ thống T24 trong hạn mức được phân quyền theo quy định
 • Thực hiện lập các thủ tục cấp tín dụng liên quan đến các khoản vay, bảo lãnh theo các điều kiện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của ABBANK (bao gồm soạn thảo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, các thông báo, thực hiện các thủ tục về tài sản bảo đảm có liên quan),
 • Hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục, chứng từ liên quan đến các khoản cấp tín dụng theo quy định trước khi cấp tín dụng, khi khách hàng tất toán các khoản cấp tín dụng, hoàn thành nghĩa vụ tại ABBANK.
 • Thực hiện lập các chứng từ, công văn liên quan đến giải chấp, giải tỏa tài sản bảo đảm khi khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ tín dụng tại ABBANK theo quy định.
 • Xuất/nhập tài sản bảo đảm từ kho quỹ.
 • Thực hiện việc hạch toán thu nợ, nhập xuất tài sản đảm bảo .v.v. trên hệ thống T24 theo quy định.
 • Phối hợp với quan hệ khách hàng trong việc theo dõi khoản vay, tình hình sử dụng vốn vay, bổ sung chứng từ, thực hiện các điều kiện sau giải ngân theo đúng quy định của ABBANK.
 • Thực hiện theo dõi khoản vay, hỗ trợ CV QHKH nhắc nợ, lập thông báo nhắc nợ khách hàng đến hạn, quá hạn, gia hạn .v.v. đảm bảo chính xác, đầy đủ và đúng hạn.
 • Thực hiện công tác báo cáo hoạt động thẩm định tín dụng định kỳ và báo cáo theo yêu cầu.
 • Phát hiện và báo cáo những vấn đề phát sinh trong giao dịch, đồng thời kiến nghị với Ban Lãnh đạo về các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của đơn vị.
 • Đóng góp ý kiến và đề xuất thay đổi về chính sách, quy trình, quy định của ABBANK trên cơ sở hoạt động thực tế tại Ngân hàng.


Jobs Vacancy Related to Chuy:

03Dec

Securities Services Officer Jobs Vacancy in Shinhan Bank Thành phố Hồ Chí Minh. Shinhan Bank Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Securities Services Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Dec, 2018. Se Securities Services Securities Services Securities Services Officer - Chuy Securities Services Officer - Chuy Securities Services Officer Securities Services... ... Continue reading -->


08Dec

Chuy Cao Alm Jobs Vacancy in Seabank Hà Nội. Seabank Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Cao Alm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Dec, 2018. Chuy Chuyên viên cao cấp ALM - Khối Tài chính & Kế hoạch. Đề xuất chính sách quản lý tài sản nợ có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của ngân hàng và... ... Continue reading -->


25Oct

Chuy Dms Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Dms position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Oct, 2018. Chuy Chuyên viên triển khai DMS IT DMS Triển khai phần mềm DMS Chuyên viên IT DMS. Làm việc với vai trò Nhân viên tư vấn và triển khai phần mềm.... ... Continue reading -->


16Oct

Jobs Vacancy in Linh Real Thành phố Hồ Chí Minh. Linh Real Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Oct, 2018. Theo đuổi những định kiến là việc ngày 8 tiếng, lâu lâu Sếp dẫn đi công tác, đi nhậu cuối tháng, chiều chiều tan tầm tụ họp ăn cóc xoài ổi với mấy chuỵ trong... ... Continue reading -->