• Latest 79 karofi nam Listings

12Nov

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hải Dương. Karofi Nam Hải Dương opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Nov, 2018. 0-1 năm kinh nghiệm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building….... ... Continue reading -->


12Nov

Sale Rep Nguy Jobs Vacancy in Karofi Nam Thái Nguyên. Karofi Nam Thái Nguyên opening great career opportunity and jobs vacancy for Sale Rep Nguy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Nov, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trở lên. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành... ... Continue reading -->


09Nov

Trade Marketing Jobs Vacancy in Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Nov, 2018. 0-1 năm kinh nghiệm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building….... ... Continue reading -->


03Nov

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Nov, 2018. Nam. 1-2 năm kinh nghiệm. Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị theo lịch hẹn.... ... Continue reading -->


30Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Oct, 2018. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team... ... Continue reading -->


31Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building…. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


30Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Oct, 2018. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building…... ... Continue reading -->


31Oct

Giao Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Giao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam. Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Thưởng tháng lương 13, thưởng ngày lễ ngày tết hàng năm. Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế... ... Continue reading -->


31Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building….... ... Continue reading -->


31Oct

Autocad Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Autocad position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building…. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


31Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Mô tả công việc: (Mức lương: 5 - 6 triệu VNĐ) - Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần... ... Continue reading -->


31Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building…. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


31Oct

Chuy Master Data Dms Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Master Data Dms position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Kinh nghiệm 01 năm kinh nghiệm quản lý Master Data DMS. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team... ... Continue reading -->


30Oct

Sale Rep Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sale Rep position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Oct, 2018. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trở lên. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team... ... Continue reading -->


31Oct

Chuy Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán / kiểm toán / kiếm soát nội bộ. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất... ... Continue reading -->


31Oct

Thu Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam. Nam - Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như... ... Continue reading -->


31Oct

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building….... ... Continue reading -->


02Nov

Chuy Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Nov, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. 1 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí tương đương. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành... ... Continue reading -->


30Oct

Thi Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Oct, 2018. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team... ... Continue reading -->


01Nov

Kho Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Nov, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả... ... Continue reading -->


01Nov

Chuy Kinh Doanh Sales Online Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh Sales Online position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Nov, 2018. Nam. 1-2 năm kinh nghiệm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, nghỉ mát ….... ... Continue reading -->


31Oct

Trade Marketing Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam/ Nữ, Tốt nghiệp THPT trở lên. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building….... ... Continue reading -->


30Oct

Jobs Vacancy in Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Oct, 2018. Nam. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về ngành dịch vụ khách hàng. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành... ... Continue reading -->


31Oct

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Karofi Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Nam. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm Trưởng phòng Dự án; Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building…... ... Continue reading -->


02Nov

Jobs Vacancy in Karofi Nam Hà Nội. Karofi Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Nov, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm C&B hoặc kế toán viên.Kỹ năng tin học văn phòng và Tiếng Anh từ Khá trở lên, trong đó excel yêu cầu sử... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

16Nov

Adviser Anti Money Laundering And Counter Financing Terrorism Aml Cft Jobs Vacancy in United Nations Hà Nội. United Nations Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Adviser Anti Money Laundering And Counter Financing Terrorism Aml Cft position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Nov, 2018. Allocates appropriate amount of time and resources for completing work; Work in cooperation with the Financial Action Task Force (FATF) and FATF Style Regional... ... Continue reading -->


16Nov

Local Hospitality Internship Food Beverage Housekeeping Jobs Vacancy in Meridien Saigon Lmsg Thành phố Hồ Chí Minh. Meridien Saigon Lmsg Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Local Hospitality Internship Food Beverage Housekeeping position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Nov, 2018. Interested applicants, please submit your Resume/ Cover letter with photo to Human Resources Department at E-mail:.... ... Continue reading -->


16Nov

Specialist Customer Contact Center Jobs Vacancy in Manulife Thành phố Hồ Chí Minh. Manulife Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Specialist Customer Contact Center position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Nov, 2018. A Human Resources representative will consult with applicants contacted to participate at any stage of the recruitment process who request an accommodation.... ... Continue reading -->


16Nov

Chuy Gia Marketing Specialist Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Gia Marketing Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Nov, 2018. Manage event schedule and coordinate human resource to support for events. Coordinate brands' resources and build up group brand assets to support for business... ... Continue reading -->

16Nov

Interpreter Working Hanoi Jobs Vacancy in Evolable Asia Agent Hà Nội. Evolable Asia Agent Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Interpreter Working Hanoi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Nov, 2018. The UT Group is a corporate mission to "create excitement with the power to work with providing the place where human resources can shine most," and also a... ... Continue reading -->