• Latest 47 phu yen Listings

16Aug

Sinh Honda Nam Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh Honda Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Có mục đích phù hợp và rõ ràng khi tham dự chương trình này. Trụ sở chính Công ty Honda Việt Nam (Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của phòng. Trụ sở chính công ty Honda Vĩnh Phúc (Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của phòng. Trụ sở chính công ty Honda Vĩnh Phúc (Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Điều tra, phân tích, báo cáo tình hình cung cấp phụ tùng, thị trường; Quản lý hoạt động giao nhận phụ tùng, theo dõi đặt hàng, thanh toán và giao hàng;... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Nộp trực tiếp tại văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà... ... Continue reading -->


16Aug

Tuy Cho Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Cho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. (gồm lương cơ bản, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ca, thưởng và các trợ cấp khác…). Phòng Nhân sự – Công ty Honda Việt Nam (Phường Phúc Thắng, Thị Xã Phúc Yên,... ... Continue reading -->


16Aug

Hnm Peg Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Hnm Peg position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Nộp trực tiếp tại văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. 3,900,000 VNĐ/tháng (gồm lương cơ bản, phụ cấp chuyên cần; Chưa bao gồm phụ cấp ca, thưởng, các trợ cấp khác,…).... ... Continue reading -->


16Aug

Nam Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. (Bao gồm lương cơ bản, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ca, thưởng và các trợ cấp khác,…). Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. (Bao gồm lương cơ bản, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ca, thưởng và các trợ cấp khác,…). Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.... ... Continue reading -->


16Aug

Rank Thi Nam Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Rank Thi Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà Parkson, số 1 Thái Hà,... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Phụ trách kỹ thuật cho các giải đua quốc tế:. Nộp trực tiếp tại văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà Parkson, số 1 Thái Hà, Hà Nội) hoặc... ... Continue reading -->


16Aug

Chi Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Hỗ trợ các công việc liên quan đến liên lạc và quan hệ với các cơ quan chính phủ;... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Triển khai các hoạt động đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật trong sản xuất xe máy:. + Lập tiêu chuẩn kiểm tra cho xe máy phù hợp với các tiêu... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Quản lý chất lượng phụ tùng, xúc tiến nội địa hóa phụ tùng, bao gồm:. Xúc tiến đánh giá chất lượng phụ tùng; Liên kết với các phòng ban trong công ty triển khai... ... Continue reading -->


16Aug

Thi Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Tiếp nhận các yêu cầu về chế tạo thiết bị từ các phòng ban từ đó lập kế hoạch... ... Continue reading -->


16Aug

Cung Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Cung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Nộp trực tiếp tại văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà... ... Continue reading -->


16Aug

Phi Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Biên phiên dịch trong các buổi họp và dịch tài liệu liên quan;... ... Continue reading -->


16Aug

Khung Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Khung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Nộp trực tiếp tại văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Nộp trực tiếp tại văn phòng Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (Tầng 7, tòa nhà... ... Continue reading -->


16Aug

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nam Group . Nam Group opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm việc thị trường các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Quảng Nam. Tuyển dụng và quản lý hệ thống giám sát bán hàng.... ... Continue reading -->


16Aug

Tri Jobs Vacancy in Honda Vietnam Hà Nội. Honda Vietnam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện và chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy... ... Continue reading -->


16Aug

Phi Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Phiên/biên dịch tiếng Nhật và điều phối phiên dịch cho các buổi họp của nhà máy;... ... Continue reading -->


16Aug

Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Lập và phát hàng khiếu nại phụ tùng lỗi trong quá trình sản xuất tới các nước cung cấp phụ tùng; Theo dõi tình trạng đối sách lỗi khiếu nại phụ tùng và xúc tiến... ... Continue reading -->


16Aug

Phi Jobs Vacancy in Honda Vietnam . Honda Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Aug, 2018. Làm các công việc khác phù hợp với khả năng và theo sự phân công của cấp trên. Trụ sở chính của công ty Honda Việt Nam tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên,... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

15Aug

Director Sales Mice Jobs Vacancy in Intercontinental Hanoi Landmark Hà Nội. Intercontinental Hanoi Landmark Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Director Sales Mice position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Prepare and deliver site inspections, entertainment, familiarisations and other events for potential customers (when necessary);... ... Continue reading -->


15Aug

Trade Middle Office Associate Jobs Vacancy in Hsbc Thành phố Hồ Chí Minh. Hsbc Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Middle Office Associate position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Proactively builds up good relationship with customers through daily communication, by joining customer events and customer entertainment activities.... ... Continue reading -->


15Aug

Game Artist Jobs Vacancy in Punch Entertainment Hà Nội. Punch Entertainment Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Game Artist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. (Mã số: 004) Họa sỹ game 3D chịu trách nhiệm về các mảng modeling, texturing cho môi trường, vật dụng và nhân vật Game Low-poly chất lượng cao. Vị trí này cần... ... Continue reading -->


15Aug

Creative Director Contractor Jobs Vacancy in Itec Entertainment . Itec Entertainment opening great career opportunity and jobs vacancy for Creative Director Contractor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. ITEC Entertainment Corporation is the global industry leader of award-winning, entertainment solutions that ignite the dreams of hundreds of millions of people... ... Continue reading -->


15Aug

International Sales Executive Good English Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for International Sales Executive Good English position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. At least 3 years’ experience in a similar position in the travel services industry, hotels, resorts or golf entertainment.... ... Continue reading -->