• Latest 25 ninh thuan Listings

17Feb

Tri Jobs Vacancy in Cpct Thành phố Hồ Chí Minh. Cpct Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Tri Jobs Vacancy in Cpct Thành phố Hồ Chí Minh. Cpct Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Thu Nam Cao Nhi Jobs Vacancy in Chi Thu Nguy Cần Thơ. Chi Thu Nguy Cần Thơ opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Nam Cao Nhi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tình hình tài chính của khách hàng. - Xây dựng phương án xử lý nợ và trực tiếp đôn đốc khách hàng thanh toán nợ quá hạn. - Cập... ... Continue reading -->


17Feb

Online Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Online position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Jobs Vacancy in Cci Thành phố Hồ Chí Minh. Cci Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Jobs Vacancy in Cci Thành phố Hồ Chí Minh. Cci Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Jobs Vacancy in Cnct Thành phố Hồ Chí Minh. Cnct Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Online Tin Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Online Tin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


17Feb

Huy Goldcoast Jobs Vacancy in Condotel Goldcoast Kcn Ninh Nam Phong Nha Trang. Condotel Goldcoast Kcn Ninh Nam Phong Nha Trang opening great career opportunity and jobs vacancy for Huy Goldcoast position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. - Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công của dự án - Tham mưu, hỗ trợ công tác quản lý thi công cho Trưởng ban QLDA - Trao đổi thêm khi phỏng vấn Quyền lợi được... ... Continue reading -->


16Feb

Dtp Jobs Vacancy in Shoei Nam Ninh Hà Nội. Shoei Nam Ninh Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Dtp position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Lương thỏa thuận. Số 11, đường 9, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế Sản Xuất In ấn/ Xuất bản... ... Continue reading -->


16Feb

Theo Jobs Vacancy in Cci Thành phố Hồ Chí Minh. Cci Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Theo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


16Feb

Tbu Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tbu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


16Feb

Gian Tri Nhi Jobs Vacancy in Cci Thành phố Hồ Chí Minh. Cci Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian Tri Nhi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


16Feb

Online Thu Jobs Vacancy in Ggs Thành phố Hồ Chí Minh. Ggs Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Online Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


16Feb

Gian Jobs Vacancy in Cnct Thành phố Hồ Chí Minh. Cnct Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.... ... Continue reading -->


16Feb

Tdtt Chuy Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tdtt Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. An Giang / Bà Rịa Vũng Tàu / Bắc Giang / Bắc Kạn / Bạc Liêu / Bắc Ninh / Bảo Lộc / Bến Tre / Bình Định / Bình Dương / Bình Phước / Bình Thuận / Cà Mau / Cam... ... Continue reading -->


16Feb

Chuy Jobs Vacancy in Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt. Chuyên Viên Nhân Sự Tại Công Trường (03 Vị Trí).... ... Continue reading -->


16Feb

Tuy Jobs Vacancy in Meracus Hà Nội. Meracus Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Lương cơ bản theo thỏa thuận và chính sách khách sạn. Chịu trách nhiệm về các công việc an ninh chung của khách sạn.... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Ngon Bắc Ninh. Ngon Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Chợ Từ Sơn, Bắc Ninh. Lương thỏa thuận phù hợp với năng lực (Lương 8 - 10 triệu / tháng). Công việc hàng ngày.... ... Continue reading -->


16Feb

Huy Jobs Vacancy in Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Huy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt. Tổ chức các biện pháp kiểm soát an ninh – trật tự tại công trường; Chỉ Huy Trưởng Công Trình (02 Vị Trí).... ... Continue reading -->


16Feb

Hcm Kinh Doanh Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Làm việc thi trường khu vực các tỉnh Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng:.... ... Continue reading -->


16Feb

Huy Thi Jobs Vacancy in Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Huy Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt. Tham gia lập các biện pháp kiểm soát an ninh - trật tự trên công trường.... ... Continue reading -->


16Feb

Thu Jobs Vacancy in Chi Trung . Chi Trung opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Quản lý, giám sát an ninh, an toàn cho các mục tiêu bảo vệ theo quy định của công ty. Phối hợp với đơn vị chủ quản hoặc các cơ quan chức năng địa phương nơi có... ... Continue reading -->


16Feb

Tdtt Chuy Doanh Nghi Sme Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tdtt Chuy Doanh Nghi Sme position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. An Giang / Bà Rịa Vũng Tàu / Bắc Giang / Bắc Ninh / Bảo Lộc / Bến Tre / Bình Định / Bình Dương / Bình Phước / Bình Thuận / Cà Mau / Cam Ranh / Cần Thơ / Cao... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Dung Quảng Ngãi. Dung Quảng Ngãi opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Xử lý các tình huống xảy ra về an ninh, trật tự; Thường xuyên báo cáo, có các đề xuất đảm bảo an ninh, trật tự;... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

17Feb

Cash Office Responsible Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Cash Office Responsible position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Substantial knowledge of customer service. Help all staff to be knowledgeable in the cash point procedures and best practices to provide the best customer... ... Continue reading -->


17Feb

Building Receptionist Communicating English Work Dist Jobs Vacancy in Kusto Home Thành phố Hồ Chí Minh. Kusto Home Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Building Receptionist Communicating English Work Dist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Carry out all other duties assigned by Customer Service Supervisor. Proactive Smile, greet & welcome guests/visitors, Residents.... ... Continue reading -->


17Feb

Full Time Sales Advisor Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Full Time Sales Advisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Direct customer service. Great Customer Experience. You are responsible for delivering a Great Customer Experience that contributes to the Sales and Profit in... ... Continue reading -->


17Feb

Visual Merchandiser Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Visual Merchandiser position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Direct customer service. Support the store to achieve excellent customer service. Substantial knowledge of fashion, visual merchandising and customer service.... ... Continue reading -->


17Feb

Sales Admin Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Gíam sát các hoạt động Customer Service của bộ phận kinh doanh trên thị trường. Khách hàng của chúng tôi là công ty nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng vị trí Sale... ... Continue reading -->