• Latest 86 lao cai Listings

15Aug

Jobs Vacancy in Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động. Tham gia thực hiện các cải tiến giảm hao phí, tổn thất nguyên vật liệu, bao bì, thử nghiệm tại nhà máy ….... ... Continue reading -->


15Aug

Master Planning Mechanical Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Master Planning Mechanical position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Giám sát và cải thiện hiệu suất nhà cung cấp gia công ngoài. Tuân thủ các nội quy và quy định an toàn lao động của công ty.... ... Continue reading -->


15Aug

Jobs Vacancy in Ngh Cnc Nam Hà Nội. Ngh Cnc Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Cài đặt máy sau khi hoàn thiện tại khách hàng. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam:. Lắp ráp chi tiết hoàn thiện các cụm Jig, cụm máy theo... ... Continue reading -->


15Aug

Thu Sever Jobs Vacancy in Vtm Group Hà Nội. Vtm Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Sever position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động. Cài đặt, quản lý, vận hành dữ liệu back up và restore. Hỗ trợ khách hàng xử lý các sự cố phát sinh liên quan... ... Continue reading -->


15Aug

Manager Jobs Vacancy in Gia . Gia opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng,... ... Continue reading -->


  • Company: Gia
  • Added: 3 giờ trước

15Aug

Chuy Cao Minh Jobs Vacancy in Pnj Thành phố Hồ Chí Minh. Pnj Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Cao Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Có kiến thức về pháp luật lao động. Cải thiện/nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Mục đích vị trí công việc.... ... Continue reading -->


15Aug

Nai Jobs Vacancy in Nhanh . Nhanh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nai position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. O Đề ra biện pháp nâng cao năng suất, cải thiện họat động sản xuất trên dây chuyền. Thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của Luật lao động và quy định... ... Continue reading -->


  • Company: Nhanh
  • Added: 3 giờ trước

15Aug

Hcm Chuy Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Được hưởng chế độ theo luật lao động. Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng. Thực hiện và quản lý hạ tầng mạng.... ... Continue reading -->


15Aug

Chu Jobs Vacancy in Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự tối ưu, năng suất lao động cao và tinh gọn. Liên tục áp dụng những sáng kiến cải tiến chất lượng trong mọi hoạt động của các cửa... ... Continue reading -->


15Aug

Chu Vinmart Jobs Vacancy in Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chu Vinmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự tối ưu, năng suất lao động cao và tinh gọn. Liên tục áp dụng những sáng kiến cải tiến chất lượng trong mọi hoạt động của các cửa... ... Continue reading -->


15Aug

Wordpress Php Developer Jobs Vacancy in Agency Thành phố Hồ Chí Minh. Agency Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Wordpress Php Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Phối hợp nghiên cứu các công cụ, công nghệ liên quan để cải tiến hiệu quả công việc. Mức thu nhập hấp dẫn cũng như các chế độ đãi ngộ tốt (lương thứ 13, xét... ... Continue reading -->


15Aug

Chuy Theo Cho Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Theo Cho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Đề xuất cải tiến (nếu có). Hưởng đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo Luật Lao động quy định.  Thu thập thông tin từ các Bộ phận có liên quan để cải tiến quy... ... Continue reading -->


15Aug

Khu Chu Vinmart Jobs Vacancy in Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Khu Chu Vinmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp cải thiện. Thẩm định và phê duyệt mua sắm, cải tạo, thay thế, sửa chữa tài sản theo phân quyền phê duyệt.... ... Continue reading -->


15Aug

Tphcm Khu Chu Vinmart Jobs Vacancy in Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tphcm Khu Chu Vinmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp cải thiện. Thẩm định và phê duyệt mua sắm, cải tạo, thay thế, sửa chữa tài sản theo phân quyền phê duyệt.... ... Continue reading -->


15Aug

Thi Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Gồm thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết (Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết... ... Continue reading -->


15Aug

Chuy Thi Graphic Designer Jobs Vacancy in Routine Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Routine Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Thi Graphic Designer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Quan tâm và yêu thích cái đẹp trong thời trang. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động. Nghiên cứu, cập nhật những xu hướng và cải tiến mới về... ... Continue reading -->


15Aug

Khu Jobs Vacancy in Minh Biên Hòa. Minh Biên Hòa opening great career opportunity and jobs vacancy for Khu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Sơn Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai ( Công ty sẽ tuyển nhiều Quản lý phụ trách từng cụm... ... Continue reading -->


15Aug

Staff Cho Highlands Coffee Khu Trung Jobs Vacancy in Hai Ðà Nẵng. Hai Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Staff Cho Highlands Coffee Khu Trung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Đảm bảo về chế độ BHXH và các chế độ phúc lợi khác của người lao động theo Luật Lao động Việt Nam. Hỗ trợ cập nhật và cải thiện quy trình liên quan đến chương... ... Continue reading -->


15Aug

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Gồm thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết (Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết... ... Continue reading -->


15Aug

Hcm Khu Chu Vinmart Jobs Vacancy in Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm Khu Chu Vinmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp cải thiện. Thẩm định và phê duyệt mua sắm, cải tạo, thay thế, sửa chữa tài sản theo phân quyền phê duyệt.... ... Continue reading -->


15Aug

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Gồm thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết (Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết... ... Continue reading -->


15Aug

Tphcm Kinh Doanh Khu Chu Vinmart Jobs Vacancy in Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Hcm Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tphcm Kinh Doanh Khu Chu Vinmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự tối ưu, năng suất lao động cao và tinh gọn. Liên tục áp dụng những sáng kiến cải tiến chất lượng trong mọi hoạt động của các cửa... ... Continue reading -->


15Aug

Jobs Vacancy in Gia Anco Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Anco Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định Bộ Luật lao động. Thiết lập và cải tiến các mô tả công việc, chính sách, quy trình trong kế toán và sản xuất.... ... Continue reading -->


15Aug

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Kolorpaint Bắc Ninh. Kolorpaint Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Tuyên Quang - Hà Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai - Yên Bái, Cao Bằng - Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương.... ... Continue reading -->


15Aug

Jobs Vacancy in Abipha Hà Nội. Abipha Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Aug, 2018. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động. Tham gia cải tiến & phát triển máy móc thiết bị tại tổ phụ trách Quản lý quy trình và đảm... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

27Jul

Thu Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech Thành phố Hồ Chí Minh. Pearl Bio Tech Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Jul, 2018. Sửa chữa điện 3 pha - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc ở nhà máy Quyền lợi được hưởng - Hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định của pháp luật Yêu cầu công... ... Continue reading -->


24Jul

Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech Thành phố Hồ Chí Minh. Pearl Bio Tech Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jul, 2018. Có kiến thức trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm - Biết sử dụng các phần mềm thiết kế photoshop, corel, các phần mềm đồ họa chuyên dụng. - Có khả năng làm việc... ... Continue reading -->