• Latest 1955 dong nai Listings

16Feb

Cgv Cinemas Tphcm Sung Nhi Tri Part Time Full Jobs Vacancy in Cgv Cinemas Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh. Cgv Cinemas Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cgv Cinemas Tphcm Sung Nhi Tri Part Time Full position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Rạp Phim Big C Đồng Nai. Rạp Phim Vincom Đồng Khởi, Quận 1. Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu... ... Continue reading -->


16Feb

Xem Phim Theo Nga Phu Jobs Vacancy in Cgv Cinemas Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh. Cgv Cinemas Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Xem Phim Theo Nga Phu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Rạp Phim Big C Đồng Nai. Rạp Phim Vincom Đồng Khởi, Quận 1. Hệ Thống Rạp Phim Cgv Tuyển Dụng Nhân Viên Full time , Partime cho nhân viên muốn làm thêm hoặc lâu... ... Continue reading -->


16Feb

Cho Coopmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cho Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Thi Coopmart Part Time Jobs Vacancy in Thi Coopmart . Thi Coopmart opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Coopmart Part Time position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Tuy Nga Jobs Vacancy in Tnhh Angelina . Tnhh Angelina opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Nga position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Tham gia các hoạt động dã ngoại của công ty. Theo hiệu quả công việc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu hồi công nợ khách hàng và giải quyết các thắc... ... Continue reading -->


16Feb

Kho Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Kho Jobs Vacancy in Opmart Thành phố Hồ Chí Minh. Opmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Part Time Thi Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Part Time Thi Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Call Center Jobs Vacancy in Phan Nhan Giao Hang Tiet Kiem Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Nhan Giao Hang Tiet Kiem Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Call Center position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Cung Cấp đồng Phục. Tiếp nhận và xử lý những yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty cung cấp thông qua Tổng đài... ... Continue reading -->

16Feb

Thi Coopmart Tuy Nam Thu Jobs Vacancy in Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Coopmart Tuy Nam Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Sinh Theo Partime Trong Coopmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh Theo Partime Trong Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Part Time Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Part Time position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Kho Thi Coopmart Jobs Vacancy in Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Ahcom Nam Hà Nội. Ahcom Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động. Quan hệ lao động. Xử lý tốt các vấn đề liên quan đến tranh chấp, quan hệ lao động giữa người lao động và người sử... ... Continue reading -->


16Feb

Coopmart Theo Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Theo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Thi Coopmart Sinh Jobs Vacancy in Thi Coopmart . Thi Coopmart opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Coopmart Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Cskh Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cskh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Các hoạt động dã ngoại. Tiếp nhận, xử lý, giải đáp các khiếu nại, thắc mắc liên quan đến dịch vụ của công ty từ phía đối tác, khách hàng (các đơn hàng cần hoặc... ... Continue reading -->


16Feb

Trong Kho Jobs Vacancy in Opmart Thành phố Hồ Chí Minh. Opmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trong Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Sieei Coopmart Sung Nhi Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sieei Coopmart Sung Nhi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Tem Part Time Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tem Part Time position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Citypost Thành phố Hồ Chí Minh. Citypost Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Các hoạt động dã ngoại. Trực tiếp xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng hoặc chuyển thông tin khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sang các bộ phận liên... ... Continue reading -->


16Feb

Coopmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà - Đồng Nai. Cty đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Chủ động lập kế hoạch tặng quà cho khách trong các dịp. Đầu mối tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. Tập đoàn Hoàng Gia.... ... Continue reading -->


16Feb

Telesales Online Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Telesales Online position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. Cung Cấp đồng Phục. Các hoạt động dã ngoại. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

16Feb

Sales Executive Speaking English Chinese Jobs Vacancy in Findtalent Clients Thành phố Hồ Chí Minh. Findtalent Clients Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Executive Speaking English Chinese position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2019. 1. Execute selling activities in relation to specific RBIS (Retail Brands & Information Solutions) Master Customer programs within a geographic territory; 2.... ... Continue reading -->


15Feb

Relationship Officer Jobs Vacancy in Shinhan Bank Thành phố Hồ Chí Minh. Shinhan Bank Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Relationship Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Feb, 2019. Relationship Officer Relationship Officer RETAIL RM. The role is to service the customer portfolio assigned to Relationship Officer and to provide customers... ... Continue reading -->


15Feb

Leasing Executive Jobs Vacancy in Capitaland Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Capitaland Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Leasing Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Feb, 2019. Report to the Manager, Retail Leasing. This position mainly focuses on retail and commercial with a liaison between the design, project management, IAM and... ... Continue reading -->


15Feb

Sales Representation Executive Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Representation Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Feb, 2019. Expanse (Retail) customers coverage & develop their capabilities and competitiveness, ie. safety conditions, in-store retail presentation standards, connection... ... Continue reading -->


15Feb

Kinh Doanh Cao Senior Sales Executive Jobs Vacancy in Tnhh Sodexo Pass Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Sodexo Pass Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Cao Senior Sales Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Feb, 2019. Be in charge of key accounts who are top companies in FMCG, retail industry. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->