• Latest 89 bac lieu Listings

26May

Mega Market Jobs Vacancy in Mega Market Hà Nội. Mega Market Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Mega Market position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Nhân viên nhập liệu - Siêu thị MM Mega Market Hà Đông. Cập nhật và quản lý hệ thống dữ liệu của hàng hóa. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, siêu thị MM Mega Market... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Chunho Vina Thành phố Hồ Chí Minh. Chunho Vina Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, tài liệu các phòng ban trước khi trình ký Ban giám đốc. Tham mưu cho Ban giám đốc các công việc liên quan đến hoạt động... ... Continue reading -->


26May

Ktv Jobs Vacancy in Digi Texx Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Digi Texx Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ktv position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Nhập dữ liệu/ Kiểm tra thông tin HSYCBH chính xác, đầy đủ thông tin trong thời gian quy định. So sánh các thông tin đã được nhập liệu với các thông tin trên... ... Continue reading -->


26May

Chi Jobs Vacancy in Giao Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan. Hỗ trợ cho các cuộc họp nội bộ của Công ty.... ... Continue reading -->


26May

Mua Jobs Vacancy in Furni Thành phố Hồ Chí Minh. Furni Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Quản lý dữ liệu. Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán và lập hợp đồng/đơn mua hàng, các thủ tục mua hàng (nếu có) để đáp ứng kịp thời các hàng hóa, nguyên... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Thu Etec Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Etec Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Tiếng Anh lưu loát, đọc hiểu tài liệu. Sắp sếp và quản lý hồ sơ tài liệu quan trọng của bộ phận. Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào cho các chào giá, đấu thầu, v.v.... ... Continue reading -->


26May

Thu Khu Jobs Vacancy in Nidec Sankyo Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nidec Sankyo Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Khu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Quản lý nguyên liệu dùng cho sản xuất,Theo dõi nguyên liệu báo phế,và các công việc liên quan khác. NV KỸ THUẬT KHUÔN NHỰA-DẬP.... ... Continue reading -->


26May

Thu Kinh Nghi Jobs Vacancy in Wacontre . Wacontre opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Kinh Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Biết đọc tài liệu kỹ thuật và có thể sử dụng tiếng Anh để viết mail. Nhập báo cáo sửa chữa hàng ngày và phân tích các dạng hư hỏng đối với máy móc trong nhà... ... Continue reading -->


  • Company: Wacontre
  • Added: 8 giờ trước

26May

Chuy Phi Jobs Vacancy in Shyang Hung Cheng . Shyang Hung Cheng opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Phụ trách các công việc biên phiên dịch tài liệu Việt - Hoa/ Hoa Việt. Phỏng vấn ứng viên vòng sơ khảo.... ... Continue reading -->


26May

Thu Jobs Vacancy in Digi Texx Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Digi Texx Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Xử lý dữ liệu theo đúng quy trình và tài liệu hướng dẫn công việc. Nắm vững các yêu cầu liên quan đến dự án.... ... Continue reading -->


26May

Woori Bank Vietnam Jobs Vacancy in Woori Bank Vietnam Limited Hcmc Branch Hà Nội. Woori Bank Vietnam Limited Hcmc Branch Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Woori Bank Vietnam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Sử dụng Tiếng Anh tốt (giao tiếp, đọc hiểu tài liệu liên quan). Nhân viên Phát hành thẻ tín dụng - Hội sở Woori Bank Vietnam.... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Trung Nguy Franchising Thành phố Hồ Chí Minh. Trung Nguy Franchising Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Quản lý theo dõi, sắp xếp tài liệu, hồ sơ, lưu trữ văn bản giấy tờ của phòng kinh doanh. Tiếp điện thoại, xử lý thông tin cuộc gọi đến phòng Kinh doanh.... ... Continue reading -->


26May

Quan Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Quan position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Nhân Viên Thông Quan Miền Bắc. Thực hiện tất cả các công việc và chuẩn bị toàn bộ tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu. Chuẩn bị bộ chứng từ hải quan.... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Giao Hà Nội. Giao Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Chuẩn bị cơ sở vật chất, các tài liệu, công cụ, bài test phục vụ cho chương trình đào tạo; Kết hợp với BP Vận hành để xây dựng tài liệu đào tạo chuyên sâu về... ... Continue reading -->


26May

Business Analyst Sinh Nghi Jobs Vacancy in Nam Vpbank Thành phố Hồ Chí Minh. Nam Vpbank Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Analyst Sinh Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Chịu trách nhiệm về các yêu cầu nghiệp vụ của phòng liên quan đến dữ liệu và kho dữ liệu. Thích làm việc với dữ liệu, logical & detailed thinking.... ... Continue reading -->


26May

Game Mobile Jobs Vacancy in Media Nam Hà Nội. Media Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Game Mobile position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Có khả năng tìm hiểu tài liệu tiếng Anh. Xây dựng và hiện thực hoá ý tưởng đồ hoạ game 2D:.... ... Continue reading -->


26May

Thu Jobs Vacancy in Thanh Beauty Medi Healthcare And Clinic Hà Nội. Thanh Beauty Medi Healthcare And Clinic Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin sản phẩm, gía sản phẩm, giá liệu trình của từng gói dịch vụ; Phối hợp nhân viên lễ tân, nhân viên kinh doanh tiếp đón khách... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Hanoi Branch Reeracoen Vietnam Hải Phòng. Hanoi Branch Reeracoen Vietnam Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Kiểm soát các tài liệu liên quan đến QMS & EMS. Kiểm soát QMS & EMS.... ... Continue reading -->


26May

Phi Anh Jobs Vacancy in Careerlink Client . Careerlink Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi Anh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Biên dịch tài liệu, hợp đồng, văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Phiên dịch tại các cuộc họp giữa Ban lãnh đạo Công ty và đối tác.... ... Continue reading -->


26May

Thu Jobs Vacancy in Hai Thành phố Hồ Chí Minh. Hai Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Có kỹ năng xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu khách hàng.... ... Continue reading -->


26May

Kho Jobs Vacancy in Chunho Vina Thành phố Hồ Chí Minh. Chunho Vina Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. Quản lý nhập xuất tồn hàng hóa.... ... Continue reading -->


26May

Unity Jobs Vacancy in Media Nam Hà Nội. Media Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Unity position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Có khả năng tìm hiểu tài liệu tiếng Anh. Xây dựng và Phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Android - iOS.... ... Continue reading -->


26May

Tuy Jobs Vacancy in Korihome Nam Hà Nội. Korihome Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu, giáo trình giảng dạy. PHẦN ĐÀO TẠO:.... ... Continue reading -->


26May

Thi Cad Jobs Vacancy in Chi Thành phố Hồ Chí Minh. Chi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Cad position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Làm phác thảo, kiểm tra kích thước của các bộ phận, vật liệu. Mô tả chi tiết công việc.... ... Continue reading -->


26May

Chi Jobs Vacancy in Giao Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Cẩn thận về số liệu. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng kế toán chi nhánh.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

26May

Project Legal Leader Lawyer Job Real Estate Chi Minh City Vietnam Jobs Vacancy in Monroe Consulting Group Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Monroe Consulting Group Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Project Legal Leader Lawyer Job Real Estate Chi Minh City Vietnam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Experience with real estate company or in property sector preferred. Solid understanding of real estate, housing and construction laws and other relevant... ... Continue reading -->

25May

Junior Associate Vietnamese Speaking Jobs Vacancy in Mckinsey Company Hà Nội. Mckinsey Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Junior Associate Vietnamese Speaking position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 May, 2018. We have served clients from various sectors including financial services, manufacturing, infrastructure, real estate, oil and gas, logistics, chemicals, and the... ... Continue reading -->


25May

Senior Assistant Jobs Vacancy in Bureau Veritas Thành phố Hồ Chí Minh. Bureau Veritas Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 May, 2018.  Good understanding of the real estate & construction Services.  Experience of working in real estate & construction field preferred.... ... Continue reading -->


25May

Sales Manager Real Estate Oversea Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Manager Real Estate Oversea position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 May, 2018. Real estate - Property. At least 2 year experiences in the real estate industry. Expert knowledge of projects and real estate market in HCMC and Vietnam.... ... Continue reading -->


25May

General Accountant Jobs Vacancy in Kim Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for General Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 May, 2018. At least 3 years' experience at similar role in a real estate company. N/A.... ... Continue reading -->