• Latest 326 21 Listings

17Feb

Tts Telesales Jobs Vacancy in Vnp Group Hà Nội. Vnp Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tts Telesales position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Ứng viên Nữ , từ 19- 21 tuổi. Tìm kiếm database khách hàng trên Internet để giới thiệu các dịch vụ của sàn Thương mại điện tử Vatgia.com.... ... Continue reading -->


17Feb

Tts Telesales Jobs Vacancy in Vnp Hà Nội. Vnp Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tts Telesales position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Ứng viên Nữ , từ 19- 21 tuổi. Tìm kiếm database khách hàng trên Internet để giới thiệu các dịch vụ của sàn Thương mại điện tử Vatgia.com.... ... Continue reading -->


17Feb

Kinh Doanh Thi Jobs Vacancy in Vhs Land Hà Nội. Vhs Land Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Nam/Nữ từ 21 tuổi trở lên. Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo data sẵn có của công ty.... ... Continue reading -->


17Feb

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Vhs Land Hà Nội. Vhs Land Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Nam/Nữ từ 21 tuổi trở lên. Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm theo data sẵn có của công ty.... ... Continue reading -->


16Feb

Linh Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Linh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Tnhh Thi Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Từ 21 tuổi trở lên. Đăng tin, lọc ứng viên, lên lịch phỏng vấn, phản hồi kết quả phỏng vấn.... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Giao Tây Ninh. Giao Tây Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


16Feb

Bom Thu Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Bom Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. – Xác nhận các đơn hàng giao thành công và thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng; – Chốt tiền nộp tiền ngân hàng sau mỗi ca/tuần; – Xác minh các đơn hàng sai... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Tuy Phong Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Phong position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Thu Nam Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Minh Tin Jobs Vacancy in Chuy Nghi . Chuy Nghi opening great career opportunity and jobs vacancy for Minh Tin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Liên hệ sắp xếp lịch hẹn với khách hàng - Đến trực tiếp nhà của Khách hàng kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tờ cá nhân của khách hàng với hợp đồng... ... Continue reading -->


16Feb

Thu Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. – Xác nhận các đơn hàng giao thành công và thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng; – Chốt tiền nộp tiền ngân hàng sau mỗi ca/tuần; – Xác minh các đơn hàng sai... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Thu Jobs Vacancy in Giao Vĩnh Long. Giao Vĩnh Long opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. – Xác nhận các đơn hàng giao thành công và thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng; – Chốt tiền nộp tiền ngân hàng sau mỗi ca/tuần; – Xác minh các đơn hàng sai... ... Continue reading -->


16Feb

Thu Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. – Xác nhận các đơn hàng giao thành công và thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng; – Chốt tiền nộp tiền ngân hàng sau mỗi ca/tuần; – Xác minh các đơn hàng sai... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Lean Staff Jobs Vacancy in Apparel Far Eastern . Apparel Far Eastern opening great career opportunity and jobs vacancy for Lean Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Lean Staff Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) Ngày cập nhật: 15/02/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Dương Lương: 7,000,000 - 10,000... ... Continue reading -->


16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

High Intela Gem Jobs Vacancy in Centerreal Thành phố Hồ Chí Minh. Centerreal Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for High Intela Gem position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Nhân Viên Đại Lý F1 Bán Sản Phẩm High Intela Và GEM Quận 2 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Centerreal Ngày cập nhật: 15/02/2018 Thông Tin Tuyển Dụng... ... Continue reading -->


16Feb

Jut Thu Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Jut Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. – Xác nhận các đơn hàng giao thành công và thu tiền thu hộ từ nhân viên giao hàng; – Chốt tiền nộp tiền ngân hàng sau mỗi ca/tuần; – Xác minh các đơn hàng... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Mil Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for Mil position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

16Feb

Jobs Vacancy in Giao . Giao opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. - Quản lý số liệu nhập, xuất, tồn và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa từ shop đến văn phòng / từ văn phòng đến khách hàng; - Theo dõi, đánh giá,... ... Continue reading -->


 • Company: Giao
 • Added: 1 ngày trước

You Might Also Like:

17Feb

Technician Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Technician position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Physical and mechanical testing of cement samples. Our client is an FDI manufacturing company, now looking for Technician Position.... ... Continue reading -->


16Feb

Mechanical Engineers Jobs Vacancy in Yamazen Vietnam Hanoi Branch Hà Nội. Yamazen Vietnam Hanoi Branch Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Mechanical Engineers position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Have bachelor’s degree of mechanical field. Điện/Điện tử Cơ khí Tự động hóa/Ô tô Hard - Working Have Bachelor’s Degree of Mechanical Field.... ... Continue reading -->


16Feb

Cad Engineer Jobs Vacancy in Hitachi Zosen Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Hitachi Zosen Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cad Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Mechanical Data Sheet, etc. Drawing based on Process & Instrumentation Diagram (P&ID), Mechanical Data Sheet,. Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn.... ... Continue reading -->


16Feb

Thu Mechanical Engineer Jobs Vacancy in Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Mechanical Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Cán Bộ Kỹ Thuật Cơ (Mechanical Engineer) (08 Vị Trí) Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Thuận Việt Ngày cập nhật: 15/02/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm... ... Continue reading -->


16Feb

Technical Risk Surveyor Jobs Vacancy in Samsung Vina Insurance Thành phố Hồ Chí Minh. Samsung Vina Insurance Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Technical Risk Surveyor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Feb, 2018. Electrical & Electronics Engineering or Mechanical Engineering or Construction faculties. Bảo hiểm Điện/Điện tử Cơ khí Risk Survey Mechanical Electrical &... ... Continue reading -->