Jobs Vacancy by States

Discover recent jobs vacancy and career opportunity in different States in Vietnam.

You Might Also Like:

03Jul

Lao Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech . Pearl Bio Tech opening great career opportunity and jobs vacancy for Lao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. Chà tăm nha khoa, Kiểm hàng Quyền lợi được hưởng Được hưởng tất cả chế độ phúc lợi như BHXH,BHYT,BHTN... Yêu cầu công việc Không yêu cầu kinh nghiệm Yêu cầu... ... Continue reading -->


03Jul

Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech . Pearl Bio Tech opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. Quản lý nhân sự và xưởng sản xuất. Quyền lợi được hưởng - Được hưởng tất cả chế độ như lương,thưởng,bhxh,bhyt,bhtn... Yêu cầu công việc Tuổi từ 30 trở lên... ... Continue reading -->