15 Jul

Kho Hcm Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Kho Hcm
Company
Company
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
15 Jul, 2018 30+ days ago

Company Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for Kho Hcm. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Kho Hcm Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:


Jobs Vacancy Related to Kho Hcm:

20Aug

Vinpro Hcm Kho Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Aug, 2018. Xử lý hàng hóa tồn kho bảo hành định kỳ 2 lần 1 tuần, đảm bảo không có hàng tồn kho xấu, chỉ số tồn kho cao. Thực hiện phân công, kiểm soát công tác bảo hành,... ... Continue reading -->


07Sep

Kho Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Sep, 2018. Giám sát hàng xuất - nhập - tồn Thực hiện các công việc liên quan khác Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn Yêu cầu công việc Nam... ... Continue reading -->


28May

Kho Jobs Vacancy in Shop Thành phố Hồ Chí Minh. Shop Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 May, 2018. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho hàng tiêu dùng. Quản lý xuất nhập tồn hàng hóa tại kho (hàng tiêu dùng). Kiểm tra, kiểm kê đối chiếu số liệu hàng hóa trong... ... Continue reading -->


22Aug

Kho Jobs Vacancy in Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Aug, 2018. Quản lý kho nguyên vật liệu, phân loại, sửa chữa vật tư, kho bãi hàng hoá. Vận tải/giao vận/ Nghành nghề khác.... ... Continue reading -->


22Aug

Kho Nguy Jobs Vacancy in Tnhh Xnk Bobicraft Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Xnk Bobicraft Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Nguy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Aug, 2018. Quản lý kho nguyên vật liệu, phân loại, sửa chữa vật tư, kho bãi hàng hoá. Nghành nghề khác/ Việc làm phổ thông.... ... Continue reading -->