11 Jun

Jobs Vacancy in Tinh Hoa Nam Hà Nội

Position
Company
Tinh Hoa Nam
Location
Hà Nội HN
Opening
11 Jun, 2018 30+ days ago

Tinh Hoa Nam Hà Nội urgently required following position for . Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Jobs Vacancy in Tinh Hoa Nam Hà Nội Jobs Details:

( Mức lương: Thỏa thuận )

  • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí vận hành, đảm bảo doanh số và lợi nhuận của nhà hàng; - Hỗ trợ tổ chức các hoạt động tiếp thị VD: Các sự kiện khuyến mãi, giảm giá… - Quản lý, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới và điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng theo lịch trình; - Giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi khiếu nại của khách hàng; - Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chất lượng về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động và an ninh của nhà hàng; - Đảm bảo tính chính xác trong việc kiểm kê hàng hóa hàng ngày; - Đề xuất các sáng kiến để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng; - Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu cho Giám đốc.


Jobs Vacancy Related to :