14 Jan

Chuy Chi Jobs Vacancy in Kho Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Chuy Chi
Company
Kho
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
14 Jan, 2018 30+ days ago

Kho Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for Chuy Chi. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Chuy Chi Jobs Vacancy in Kho Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:

1. Đăng ký chứng khoán cho khách hàng, theo dõi quyền mua phát hành thêm, chuyển quyền mua phát hành thêm, hoán đổi sáp nhập, đối chiếu số dư chứng khoán,…
2. Quản lý sổ cổ đông với khách hàng như: chuyển nhượng, quản lý sổ cổ đông, chăm sóc khách hàng, thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của khách hàng.
3. Đối chiếu số dư chứng khoán và tính toán đối chiếu phí lưu ký.
4. Kiểm tra/ rà soát các nghiệp vụ lưu ký.
5. Tìm hiểu các quy chế/ quy định liên quan đến nghiệp vụ khi có thay đổi, báo cáo với Trưởng bộ phận/Trưởng nhóm, Lãnh đạo phòng và hướng dẫn các nghiệp vụ mới phát sinh cho nhân viên lưu ký, đảm bảo hiểu rõ về quy trình của nghiệp vụ Lưu ký.
6. Tiếp nhận các ý kiến của các khách hàng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch, phần mềm Quản lý sổ cổ đông với Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm LK & QLSCĐ.
7. Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai dịch vụ sản phẩm mới và các dự án phát triển phần mềm liên quan đến Bộ phận.
8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý, Lãnh đạo

Hạn chót nộp hồ sơ
31/07/2017

Cấp bậc
Nhân viên/ Chuyên viên

Nơi làm việc
Chi nhánh Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Mức lương đề nghị
Thỏa thuận

Loại hình công việc
Toàn thời gian


Jobs Vacancy Related to Chuy Chi: