11 Jun

Shop Drawing Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Shop Drawing
Company
Ngh
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
11 Jun, 2018 13 days ago

Ngh Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for Shop Drawing. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Shop Drawing Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:

( Mức lương: Thỏa thuận )

 • Trách nhiệm:
 • Độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công;
 • Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế của dự án;
 • Nắm vững bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật; tiến độ, tiêu chuẩn và phương pháp nghiệm thu các lĩnh vực phụ trách;
 • Thiết kế bản vẽ thi công, thực hiện vẽ hoàn công, viết biện pháp thi công; Kiểm soát và bóc khối lượng ngay sau khi vẽ shop;
 • Thực hiện công việc giám sát thi công theo đúng các yêu cầu kỹ thuật thể hiện trong bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt;
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn;
 • Thực hiện giám sát thi công hiện trường của nhà thầu (nếu có);
 • Kiểm tra và đề xuất phê duyệt biện pháp thi công, bản vẽ biện pháp thi công, thiết bị thi công, vật tư vật liệu sử dụng ở hiện trường, kế hoạch thi công đệ trình bởi các nhà thầu;
 • Trực tiếp nghiệm thu công việc với CĐT/ của nhà thầu;
 • Kiểm sóat khối lượng lắp đặt hàng ngày/tuần/tháng, báo cáo và ký nháy duyệt khối lượng hàng tháng cho NTP;
 • Báo cáo công việc không đạt của nhà thầu để lập biên bản các công việc không đạt của nhà thầu, yêu cầu nhà thầu xử lý;
 • Theo dõi và cập nhật các phát sinh tại công trường, đề xuất biện pháp giải quyết;
 • Kiểm tra các phương tiện thi công và vật tư-thiết bị nhập kho công trường kiêm nhiệm thủ kho hoặc làm hồ sơ thanh toán (nếu có);
 • Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, PCCC tại lĩnh vực phụ trách và công trường (trong trường hợp không có giám sát an toàn);
 • Báo cáo công việc hằng ngày theo quy định;
 • Chấp nhận đi công tác xa, thực hiện công việc trong mọi lúc, mọi nơi, nhằm đáp ứng yêu cầu hợp của khách hàng.
 • Quyền hạn:
 • Yêu cầu nhà thầu phụ thực hiện những quy định về công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ và các quy định khác tại công trường;
 • Đề xuất các ý kiến về chuyên môn, phương tiện phục vụ cho công việc phụ trách.


Jobs Vacancy Related to Shop Drawing:

30May

Tri Khai Shopdrawing Jobs Vacancy in Tri Thành phố Hồ Chí Minh. Tri Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Khai Shopdrawing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 May, 2018. Lập bản vẽ Shop drawing các công việc:. Tham gia lên kế hoạch triển khai dự án, triển khai bản vẽ Shop drawing cốt thép, cốt pha , tính toán khối lượng và tham... ... Continue reading -->


28Mar

Jobs Vacancy in Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Mar, 2018. Điều hành triển khai Shop drawing. Triển khai thiết kế kết cấu và tính toán vật liệu BOM các công trình nhà công nghiệp, nhà thép thấp hoặc cao tầng.... ... Continue reading -->


28May

Tri Khai Shop Drawing Jobs Vacancy in Tnhh Hà Nội. Tnhh Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Khai Shop Drawing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 May, 2018. ( Mức lương: Từ 7 triệu VNĐ ) - Triển khai bản Vẽ thi công chi tiết cho các công trình công nghiệp và dân dụng. - Phối hợp với nhóm thiết kế và các bộ môn kết... ... Continue reading -->


25Apr

Jobs Vacancy in Thi Hà Nội. Thi Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2018. Tính toán, thiết kế bản vẽ shop drawing hệ thống giàn giáo ván khuôn cho công trình, tính toán số lượng dàn giáo ván khuôn xà gồ cần để bố trí thi công cho công... ... Continue reading -->


11Jun

Shop Drawing Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Shop Drawing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Kiểm soát và bóc khối lượng ngay sau khi vẽ shop; Độc lập giải quyết tất cả các công việc liên quan đến Dự án được phân công;... ... Continue reading -->