11 Jun

Shop Drawing Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Shop Drawing
Company
Ngh
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
11 Jun, 2018 30+ days ago

Ngh Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for Shop Drawing. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Shop Drawing Jobs Vacancy in Ngh Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:


Jobs Vacancy Related to Shop Drawing:

29Jul

Huy Jobs Vacancy in Thi Pccc Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Pccc Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Huy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jul, 2018. Sử dụng thành thạo các phần mềm vp ( work, excel,…) và các phần mềm chuyên dụng ( auto cad, shop drawing,…). + Quản lý tiến độ công việc tại công trình.... ... Continue reading -->


24Aug

Jobs Vacancy in Thi Hà Nội. Thi Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Aug, 2018. Tính toán, thiết kế bản vẽ shop drawing hệ thống giàn giáo ván khuôn cho công trình, tính toán số lượng dàn giáo ván khuôn xà gồ cần để bố trí thi công cho công... ... Continue reading -->


14Jun

Shop Drawing Jobs Vacancy in Searefico . Searefico opening great career opportunity and jobs vacancy for Shop Drawing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. : Tính toán, thiết kế các hệ thống Cơ điện. Thực hiện và triển khai bản vẽ kỹ thuật (Revit MEP). Tư vấn và lập bảng so sánh các phương án kinh tế - kỹ thuật... ... Continue reading -->


  • Company: Searefico
  • Added: 30+ ngày trước

29Jun

Mep Shop Jobs Vacancy in Minh Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Mep Shop position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. Thực hiện bản vẽ MEP – shop drawing + R&D các bản vẽ thiết bị bếp (giặt) nhà hàng, khách sạn. Thực hiện các nội dung công việc trong Hợp đồng tư vấn thiết kế...... ... Continue reading -->


27Jul

Jobs Vacancy in Thu Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Jul, 2018. Điều hành triển khai Shop drawing. Triển khai thiết kế kết cấu và tính toán vật liệu BOM các công trình nhà công nghiệp, nhà thép thấp hoặc cao tầng.... ... Continue reading -->