13 Mar

Jobs Vacancy in Tnhh Tri Hà Nội

Position
Company
Tnhh Tri
Location
Hà Nội HN
Opening
13 Mar, 2018 30+ days ago

Tnhh Tri Hà Nội urgently required following position for . Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Jobs Vacancy in Tnhh Tri Hà Nội Jobs Details:

( Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ )
Làm việc với các đối tác nước ngoài. Khai thác thị trường các sản phẩm công ty đang kinh doanh để có kế hoạch nhập hàng

Làm việc với các bên vận chuyển, logistic đưa hàng về, làm thủ tục hải quan.

Đàm phán các hợp đồng đại lý theo định hướng của công ty

Tìm hiểu thị trường, đánh giá thị trường, đánh giá nhà cung cấp của các nước định nhập hoặc xuất hàng theo định hướng của Ban giám đốc

Quản lý công nợ NCC, công nợ vận chuyển, quản lý chặt chẽ và chốt thường xuyên với kế toán

Thực hiện các việc khác có liên quan đến đối ngoại của công ty: tiếp khách nước ngoài, giới thiệu công ty


Jobs Vacancy Related to :