11 Jun

Jobs Vacancy in Tnhh Giao Chuy Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Company
Tnhh Giao Chuy
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
11 Jun, 2018 13 days ago

Tnhh Giao Chuy Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for . Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Jobs Vacancy in Tnhh Giao Chuy Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:

( Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ )

 • Theo dõi nghiệp vụ phát sinh về công nợ phát sinh của khách hàng bao gồm phát sinh nợ, phát sinh có của mỗi khách hàng.
 • Theo dõi và hạch toán đúng với các bút toán giảm trừ doanh thu.
 • Gọi điện thoại cho khách, nhắc nhở thu hồi công nợ đúng hạn.
 • Theo dõi hợp đồng mua bán của đối tác và lưu trữ rõ ràng cụ thể.
 • Xuất hóa đơn và gửi đầy đủ chứng từ cho khách để khách thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn.
 • Đối chiếu công nợ của khách hàng và ra báo cáo công nợ vào mỗi tháng, có đầy đủ chữ ký của Trưởng BP.
 • Đối chiếu và hạch toán sổ phụ ngân hàng mỗi tháng. Cuối tháng chốt và ra báo cáo chi tiết tiền gửi ngân hàng, trình Trưởng phòng duyệt.
 • Báo cáo doanh số của mỗi phòng + mỗi nhân viên kinh doanh theo tháng có đầy đủ chữ ký của từng cá nhân + trưởng bộ phận.
 • Báo cáo chi tiết hoa hồng cho từng sales vào cuối mỗi tháng, có đầy đủ chữ ký của từng sale, Trưởng BP.
 • Lưu báo cáo + chứng từ mỗi tháng như sau:
 • Đơn hàng mỗi tháng + phát sinh nợ, phát sinh có + bảng đối chiếu công nợ cuối mỗi tháng.
 • Bảng kê đầy đủ Hóa đơn bán ra + số lượng + giá trị có đầy đủ chữ
 • Lưu Hóa đơn đầu ra theo yêu cầu từ kế toán tổng hợp theo ngày, số TT, tổng hợp bảng kê hóa đơn xuất bán hàng hóa cho các khách hàng, tổng hợp bảng kê hóa đơn xuất bán dịch vụ, báo cáo Hóa đơn đầu ra có chữ ký của KTTH.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về công nợ phải trả nếu thiếu sót.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về Hóa đơn đầu ra nếu thất lạc.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về chứng từ số liệu từ các bộ phận khác chuyển qua nếu có thất lạc, có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản theo đúng qui trình của công ty


Jobs Vacancy Related to :