17 Feb

Jobs Vacancy in Tnhh Kinh Doanh Multi Intelligence Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Company
Tnhh Kinh Doanh Multi Intelligence
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
17 Feb, 2018 30+ days ago

Tnhh Kinh Doanh Multi Intelligence Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for . Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Jobs Vacancy in Tnhh Kinh Doanh Multi Intelligence Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:

Kiểm tra để nghị thanh toán, để nghị tạm ứng, để nghị chi khác (nộp thuế, bảo hiểm…) của các bộ phận và trình GDTC và BGD duyệt.

- Lập chứng từ thanh toán: phiếu chi, ủy nhiệm chi

- Kiểm tra thanh toán hoàn ứng cho nhân viên.

- Liên hệ với ngân hàng để thực hiện các thủ tục chứng từ (kiểm tra chuyển tài liệu chứng từ cho ngân hàng và nhận lại: UNC, giấy báo nợ, báo có, sổ phụ.

- Tập hợp sắp xếp và lưu chứng từ hàng tháng.

- Các công việc khác được quản lý phân công.

Yêu Cầu Công Việc - Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ngành kế toán, tài chính, kinh tế,....

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán

- Có hiểu biết luật thuế TNDN, GTGT, TNCN và các thuế hiện hành khác.

- Có kiến thức về qui định pháp luật thuế, các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 24 - 28
  • Hình thức: Nhân viên chính thức
  • Thời gian thử việc: 2 tháng
  • Phụ cấp khác: Ăn trưa
  • Ngày nghỉ: thứ 7 và chủ nhật

Jobs Vacancy Related to :