26 May

Thu Mua Jobs Vacancy in Paramax Thành phố Hồ Chí Minh

Position
Thu Mua
Company
Paramax
Location
Thành phố Hồ Chí Minh Sulawesi Tenggara
Opening
26 May, 2018 30+ days ago

Paramax Thành phố Hồ Chí Minh urgently required following position for Thu Mua. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Thu Mua Jobs Vacancy in Paramax Thành phố Hồ Chí Minh Jobs Details:


Jobs Vacancy Related to Thu Mua:

05Sep

Vinpro Chuy Mua Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Chuy Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Sep, 2018. Thực hiện khảo sát thị trường (nhà cung cấp, đối thủ) của nhãn hàng/loại hàng phụ trách. Lập kế hoạch mua, bán, tồn chi tiết theo từng mã hãng của nhãn hàng... ... Continue reading -->


27Jul

Chuy Mua Online Vuivui Com Buyer Merchandise Jobs Vacancy in Thegioididong Com Thành phố Hồ Chí Minh. Thegioididong Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Mua Online Vuivui Com Buyer Merchandise position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Jul, 2018. Nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xây dựng các chương trình khuyến mãi phù hợp.... ... Continue reading -->


04Jul

Chuy Thu Mua Freshfood Buyer Jobs Vacancy in Thegioididong Com Thành phố Hồ Chí Minh. Thegioididong Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Thu Mua Freshfood Buyer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jul, 2018. 02 Chuyên viên mua hàng Fresh Food ( Rau củ miền Đông; Có năng lực mua hàng, biết kiểm soát hàng hóa. Thịt các loại).... ... Continue reading -->


29Aug

Merchandiser Thu Mua Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandiser Thu Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Aug, 2018. Thời gian giao hàng, chất lượng, số lượng vật tư đã mua căn cứ vào yêu cầu đặt mua từ cấp trên. Theo dõi đơn hàng mua bao gồm:. 7 - 10 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


06Sep

Thu Mua Jobs Vacancy in Tnhh Tmdv Thu Cao Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Tmdv Thu Cao Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Sep, 2018. Phối hợp trong các hoạt động mua sắm thiết bị văn phòng, vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 8 - 10 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->