Jobs Vacancy Related to Kinh Doanh:

30Jan

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Visimex Jsc Thành phố Hồ Chí Minh. Visimex Jsc Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Jan, 2018. Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nông Sản). Cử nhân Ngành Ngoại thương, Ngoại ngữ (TA) hoặc Kinh tế đối ngoại hoặc Quản trị kinh doanh.... ... Continue reading -->


06Feb

Kinh Doanh Fpt Telecom Minh Jobs Vacancy in Fpt Telecom Thành phố Hồ Chí Minh. Fpt Telecom Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Fpt Telecom Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Feb, 2018. Mức lương cạnh tranh + thưởng kinh doanh vào cuối năm. Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet.... ... Continue reading -->


24Jan

Kinh Doanh Minh Jobs Vacancy in Hoa Sen Group Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa Sen Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jan, 2018. Nhân Viên Kinh Doanh Tôn - Thép Tại TP. [VPĐH Miền Nam] Nhân Viên Kinh Doanh Tôn - Thép Tại TP. NAM sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học, Cao... ... Continue reading -->


23Nov

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Nov, 2017. Nhân viên kinh doanh. Không yêu cầu kinh nghiệm. Duy trì nguồn khách hàng hiện tại đồng thời phát triển mới khách hàng.... ... Continue reading -->


10Nov

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Nov, 2017. Nhân Viên Kinh Doanh. Nắm bắt thông tin thị trường (đối thủ cạnh tranh, sản phẩm, giá cả, chiến lược kinh doanh...).... ... Continue reading -->