• Latest 25142 New Job Vacancies Available

18Sep

Vingroup Sinh Jobs Vacancy in Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vingroup Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Nhập dữ liệu đào tạo và phiếu đánh giá sau mỗi buổi đào tạo. Làm trợ giảng cho các giảng viên trong quá trình đào tạo.... ... Continue reading -->


18Sep

Qua Tho Jobs Vacancy in Mcredit Thành phố Hồ Chí Minh. Mcredit Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Qua Tho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, nếu trúng tuyển sẽ được đào tạo. Số lượng cần tuyển:.... ... Continue reading -->


18Sep

Chuy Content Jobs Vacancy in Vnp Group Hà Nội. Vnp Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Content position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Đào tạo cho các thành viên trong team. Có kỹ năng lãnh đạo nhóm, có mục tiêu định hướng rõ ràng cho bản thân. Trách nhiệm, năng động & sáng tạo trong công việc,... ... Continue reading -->


18Sep

Vingroup Sinh Jobs Vacancy in Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vingroup Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được đào tạo nâng cɑo nghiệp vụ. Hỗ trợ công tác ký kết hợp đồng.... ... Continue reading -->


18Sep

Vingroup Tri Jobs Vacancy in Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Vincommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vingroup Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được tiếp xúc với ứng viên và đào tạo các kiến thức chuyên sâu. Có khả năng sáng tạo nội dụng, biên tập thông tin,.... ... Continue reading -->


18Sep

Vinmart Quang Trung Jobs Vacancy in Vinmart Thành phố Hồ Chí Minh. Vinmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinmart Quang Trung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được tham gia khoá huấn luyện kỹ năng cơ bản và các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý để bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao... ... Continue reading -->


18Sep

Tri Khi Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Khi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm giao. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thiết kế nhằm tạo ra các sản phẩm mới... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Oasis Garment Viet Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Oasis Garment Viet Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Theo dõi và thủ tục tuyển dụng đối với NV mới, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả thử việc, làm hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Minh Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. + Quản lý các hồ sơ nhân sự trong việc tuyển dụng, đào tạo và làm việc của nhân viên các cấp. Sử dụng phần mềm chuyên dùng thành thạo :.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo ,phát triển nguồn nhân lực. Có khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích , tổng hợp tốt.... ... Continue reading -->


18Sep

Minh Jobs Vacancy in Beemart Thành phố Hồ Chí Minh. Beemart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được tham gia nhiều chương trình đào tạo, hoạt động tập thể của công ty. Làm việc trong môi trường hòa đồng năng động, nhiều người trẻ giàu nhiệt huyết, tạo... ... Continue reading -->


18Sep

Hse Jobs Vacancy in Ttcl Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ttcl Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hse position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Hướng dẫn, đào tạo các tổ đội về công tác đảm bảo an toàn tại dự án. Quản lý an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại dự án.... ... Continue reading -->


18Sep

Kho Jobs Vacancy in Excellence Team Nam . Excellence Team Nam opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Cẩn thận ,chu đáo. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Thời gian làm việc cố định từ 14h-23h.... ... Continue reading -->


18Sep

Social Media Jobs Vacancy in Chi Minh Thanh Ngh Thành phố Hồ Chí Minh. Chi Minh Thanh Ngh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Social Media position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. + Được đào tạo nội bộ/bên ngoài, được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn. + Làm việc cùng đội ngũ marketing năng động, táo bạo.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Thi Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức. Thiết lập tạo mối quan hệ vơi các nhà thầu, các chủ đầu tư.... ... Continue reading -->


18Sep

Chuy Tuy Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Tham gia xây dựng nội quy công ty và đào tạo nội quy cho nhân viên mới. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng HCNS hoặc Lãnh đạo công.... ... Continue reading -->


18Sep

Tuy Jobs Vacancy in Gonsa Thành phố Hồ Chí Minh. Gonsa Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Tuyển Dụng và tổ chức Đào Tạo:. Hỗ trợ tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo nhân viên; Sáng tạo, năng động và suy nghĩ đổi mới;... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được tham gia đào tạo đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong công viêc. Lau chùi, dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc trước, trong và sau khi kết ca theo chỉ đạo của Quản lý... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Yakson House Vietnam Hà Nội. Yakson House Vietnam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được hỗ trợ đào tạo. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty. Đảm bảo đào tạo hiệu quả về dịch vụ chăm sóc khách hàng.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. _Được tạo điều kiện tốt nhất để học hỏi nâng cao trình độ kiến thức và tạo mọi điều kiện để thăng tiến trong công việc.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Phan Hà Nội. Phan Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được đào tạo, phát triển nghề nghiệp. Nhận thông tin từ khách hàng hoặc từ các GĐBH về yêu cầu sản phẩm/ dịch vụ.... ... Continue reading -->


18Sep

Pha Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pha position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Được tham gia đào tạo đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong công viêc. Ghi nhận thông tin order từ khách hàng phải rõ ràng, chính xác.... ... Continue reading -->


18Sep

Thu Mua Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Công việc ổn định, lâu dài, cơ hội thăng tiến, được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Theo dõi linh kiện nhập về, kết hợp với kho kiểm số lượng, chất... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ghi nhận thông tin & quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng.... ... Continue reading -->


18Sep

Tuy Sinh Jobs Vacancy in Scots English Nam Hà Nội. Scots English Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Giáo dục / Đào tạo / Thư viện. Ưu tiên hiểu biết về sản phẩm IELTS, đã từng làm việc tại các tổ chức đào tạo tiếng Anh trên địa bàn Hà Nội.... ... Continue reading -->