• Latest 8 yuanta securities Listings

23Jun

Nghi Operation Staff Ops Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Operation Staff Ops position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Jun, 2018. - Tiếp nhận thông tin khách hàng (Mở/đóng tài khoản; thay đổi thông tin), bao gồm khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài; - Tiếp nhận, giải đáp, xử... ... Continue reading -->


19Jun

Deputy Director Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Deputy Director position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. - Xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin và bảo mật; - Tuyển dụng, phỏng vấn, phân công công việc, đào tạo, giám sát,... ... Continue reading -->


18Jun

Institutional Research Analysts Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Institutional Research Analysts position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Strong problem solving-skills and an understanding of the securities industry to successfully interpret data in a meaningful manner that offers clear... ... Continue reading -->


11Jun

Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Thực hiện nghiệp vụ Lưu Ký : nhận hồ sơ từ KH, xử lý hồ sơ nộp VSD và hệ thống cổng kết nối; - Theo dõi và nhập thông tin thực hiện quyền vào hệ thống; -... ... Continue reading -->


11Jun

Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Theo dõi và xử lý các yêu cầu từ khách hàng bao gồm các nghiệp vụ của Phòng Lưu Ký: như nhận hồ sơ Lưu Ký, Quản lý việc Thực hiện quyền, xử lý hồ sơ nộp VSD... ... Continue reading -->


05Jun

Executive Legal Compliance Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Executive Legal Compliance position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Jun, 2018. - Rà soát, chỉnh sửa các dự thảo quy chế, quy trình và quy định của Công ty: phát hiện lỗi, kiến nghị, sửa lỗi các quy định, quy trình quy chế chính sách đảm... ... Continue reading -->


01Jun

Kho Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Jun, 2018. - Tuyển dụng, phát triển đội ngũ tư vấn đầu tư chứng khoán hiệu quả cho khách hàng; - Đào tạo nhân viên kỹ năng, kiến thức tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhân... ... Continue reading -->


01Jun

Chuy Kho Jobs Vacancy in Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Yuanta Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Jun, 2018. - Tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng; - Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng; - Khảo sát thị trường, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Jun

Retail Sale Executive Jobs Vacancy in The Experts Group Thành phố Hồ Chí Minh. The Experts Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Retail Sale Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. - Giới thiệu sản phẩm, tư vấn và thuyết phục khách hàng. - Thống kê hàng bán và doanh thu hàng ngày, hàng tháng. - Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trực... ... Continue reading -->


24Jun

Merchandise Team Leader Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandise Team Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Have exeprience in retail online shopping is a plus. The Merchandise Team Leader will perform a key management role in the link between 8 Merchandisers in the... ... Continue reading -->


24Jun

Sales Manager Furniture Jobs Vacancy in Uma Furniture Decoration Thành phố Hồ Chí Minh. Uma Furniture Decoration Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Manager Furniture position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Established in 2006 we are now the largest Furniture and Interior Decoration retail company in Vietnam. UMA is a passionate company with a love for life at home... ... Continue reading -->


24Jun

Recruitment Supervisor Jobs Vacancy in Talentnet Corp Thành phố Hồ Chí Minh. Talentnet Corp Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Recruitment Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Background related to Retail, FMCG, F&B. To develop test and interview schedules to ensure fulfilment for the manpower request • conduct interview and salary... ... Continue reading -->


24Jun

Jobs Vacancy in Goldenkids Corp Thành phố Hồ Chí Minh. Goldenkids Corp Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Have much experience in chain of retail industry. Responsible for day to day accounting operations.... ... Continue reading -->