• Latest 90 vinpro Listings

22Jun

Kho Vinpro Jobs Vacancy in Kinh Doanh Vinpro . Kinh Doanh Vinpro opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Vinpro position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. - Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa theo yêu cầu của Thủ kho - Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa, kiểm kê hoàng hóa. - Thực hiện, các công việc... ... Continue reading -->


20Jun

Chuy Jobs Vacancy in Kinh Doanh Vinpro Hà Nội. Kinh Doanh Vinpro Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. - Hàng ngày thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến phần phụ trách đảm bảo doanh thu, chi phí được hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng kỳ; - Thường xuyên... ... Continue reading -->


20Jun

Thu Vinpro Jobs Vacancy in Kinh Doanh Vinpro . Kinh Doanh Vinpro opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Vinpro position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. - Cài đặt, tư vấn cho khách hàng về cách thức sử dụng các thiết bị mobile, IT, điện tử, điện lạnh, gia dụng. - Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...)... ... Continue reading -->


19Jun

Jobs Vacancy in Kinh Doanh Vinpro Hà Nội. Kinh Doanh Vinpro Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. * QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁP LÝ - Tổ chức triển khai, kiểm soát công tác thủ tục pháp lý - Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn pháp lý - Cập nhật kịp thời các quy... ... Continue reading -->


18Jun

Thu Jobs Vacancy in Kinh Doanh Vinpro Hà Nội. Kinh Doanh Vinpro Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. - Cài đặt, tư vấn cho khách hàng về cách thức sử dụng các thiết bị mobile, IT, điện tử, điện lạnh, gia dụng. - Kiểm tra các thiết bị mobile, IT (PC, Latop...)... ... Continue reading -->


11Jun

Khu Kho Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Khu Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Vận chuyển hàng hóa theo hoạt động nhập – xuất - Sắp xếp hàng hóa trong kho theo trình tự - Sắp xếp vị trí kho phục vụ cho nhập – xuất - Chuẩn bị phương tiện... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Chuy Khu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Chuy Khu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Lên kế hoạch, tổ chức triển khai, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo - Đầu mối kiểm soát hoạt động đào tạo thường xuyên tại cơ sở. - Tham vấn cho... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Kho Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Kho Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa theo yêu cầu của Thủ kho - Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa, kiểm kê hoàng hóa. - Thực hiện, các công việc... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Khu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Khu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Đam mê tuyển dụng, năng động, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi từ những nhiệm vụ nhỏ nhặt. - Hỗ trợ đội tuyển tuyển dụng trong tất cả các hoạt động tuyển dụng,... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Khu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Khu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Hỗ trợ các công việc của Phòng Đào tạo - Hỗ trợ tổ chức các hoạt động đào tạo của công ty - Thực hiện công tác tổ chức các hoạt động tập thể cho công ty. -... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Kho Khu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Kho Khu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Vận chuyển hàng hóa theo hoạt động nhập – xuất.  - Sắp xếp hàng hóa trong kho theo trình tự. - Sắp xếp vị trí kho phục vụ cho nhập – xuất.  - Chuẩn bị... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Thu Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Thanh toán mua hàng - Quản lý tiền mặt, chứng từ - Làm thẻ thành viên cho khách hàng - Xử lý yêu cầu đổi trả/bảo hành - Xử lý khiếu nại/phàn nàn Yêu cầu -... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Thu Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Thu Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Tiếp nhận sản phẩm từ kho chuyển ra. - Hướng dẫn khách hàng kiểm tra, sử dụng sản phẩm. - Cài đặt phần mềm, tư vấn các sản phẩm đi kèm. - Tiếp nhận, xác... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Chào đón khách hàng, tư vấn sản phẩm điện máy. - Giải đáp thắc mắc cho khách hàng - Hỗ trợ lên đơn hàng cho khách Yêu cầu - Tốt nghiệp THPT trở lên, yêu... ... Continue reading -->


11Jun

Dvkh Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Dvkh Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. • Thanh toán hóa đơn mua hàng cho khách hàng • Quản lý tiền mặt, chứng từ liên quan • Làm thẻ thành viên, tư vấn và hỗ trợ các chương trình cho khách hàng •... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Thu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Thu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Tiếp nhận sản phẩm từ kho chuyển ra.  - Hướng dẫn khách hàng kiểm tra, sử dụng sản phẩm.  - Cài đặt phần mềm, tư vấn các sản phẩm đi kèm.  - Tiếp nhận,... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Thanh Tra Khu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Thanh Tra Khu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. • Thực hiện kiểm soát chất lượng toàn Công ty, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới Lãnh đạo cấp trên hoặc bộ phận Thanh tra và Kiểm soát... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Chuy Ict Jobs Vacancy in Vinpro Hà Nội. Vinpro Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Chuy Ict position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Thực hiện hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp trong các hoạt động giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp ngành hàng ICT (Samsung) -... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Kho Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Kho Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị - Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho. - Tổ... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Thu Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Thu Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân sự Bộ phận kỹ thuật của Siêu thị - Tổ chức hỗ trợ cho bộ phận Kinh doanh Siêu thị, thực hiện công tác tư... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Nha Trang Kho Jobs Vacancy in Vinpro Nha Trang. Vinpro Nha Trang opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Nha Trang Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa theo yêu cầu của Thủ kho - Thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa, kiểm kê hoàng hóa. - Thực hiện, các công việc... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Nha Trang Thu Dvkh Jobs Vacancy in Vinpro Nha Trang. Vinpro Nha Trang opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Nha Trang Thu Dvkh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Thanh toán mua hàng - Quản lý tiền mặt, chứng từ - Làm thẻ thành viên cho khách hàng - Xử lý yêu cầu đổi trả/bảo hành - Xử lý khiếu nại/phàn nàn Yêu cầu -... ... Continue reading -->


12Jun

Vinpro Hcm Khu Minh Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Khu Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. - Quản lý, kiểm soát, đào tạo đội ngũ nhân viên của Siêu thị - Phối hợp với các phụ trách ngành hàng và các bộ phận liên quan xây dựng chương trình bán hàng,... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Hcm Landmark Jobs Vacancy in Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpro Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Hcm Landmark position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Quản lý, kiểm soát, đào tạo đội ngũ nhân viên của Siêu thị - Phối hợp với các phụ trách ngành hàng và các bộ phận liên quan xây dựng chương trình bán hàng,... ... Continue reading -->


11Jun

Vinpro Nha Trang Jobs Vacancy in Vinpro Nha Trang. Vinpro Nha Trang opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpro Nha Trang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Chào đón khách hàng, tư vấn sản phẩm điện máy. - Giải đáp thắc mắc cho khách hàng - Hỗ trợ lên đơn hàng cho khách Yêu cầu - Tốt nghiệp THPT trở lên, yêu... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

05Jun

Lao Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech . Pearl Bio Tech opening great career opportunity and jobs vacancy for Lao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Jun, 2018. Công việc nhẹ nhàng, không bụi bặm, môi trường thân thiện. Quyền lợi được hưởng Được hưởng tất cả chế độ như BHXH,BHYT,BHTN...Lương , thưởng... Yêu cầu công... ... Continue reading -->