• Latest 10 vietlife Listings

18Jun

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Vietlife Thành phố Hồ Chí Minh. Vietlife Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. 1. Nhận chỉ tiêu và chịu trách nhiệm doanh thu từ Trưởng phòng KD giao xuống.Lập và triển khai kế hoạch bán hàng, theo dõi để thúc đẩy Đại lý / điểm bán theo... ... Continue reading -->


12Jun

Junior Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Junior position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. Thu Cúc, Medlatec, Vietlife... Làm việc trong nhóm phát triển BI về các dự án triển khai BI cho các trung tâm Ngân hàng, các công ty FMCG hàng đầu Việt Nam.... ... Continue reading -->


08Jun

Vietlife Travel Jobs Vacancy in Cty Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Vietlife Travel position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jun, 2018. Mô tả chi tiết công việc - Chịu trách nhiệm điều hành, xây dựng kế hoạch kinh doanh và giám sát triển khai công việc kinh doanh của Công ty. Bảo vệ và chịu... ... Continue reading -->


30May

Tour Outbound Jobs Vacancy in Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tour Outbound position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 May, 2018. - Làm việc với các đối tác phía nước ngoài để xây dựng chương trình tour outbound ; - Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh để tổ chức đoàn (hướng dẫn, khách sạn... ... Continue reading -->


30May

Kinh Doanh Tour Outbonud Jobs Vacancy in Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Tour Outbonud position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 May, 2018. Nhân viên kinh doanh tour Outbound: - Chịu trách nhiệm chào bán sản phẩm tour/dịch vụ của tuyến điểm được phân công - Xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn... ... Continue reading -->


26May

Theo Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Theo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường theo định hướng của quản lý - Tư vấn bán hàng trực tiếp - Tham gia các hoạt động sự kiện chung của cửa hàng , công... ... Continue reading -->


26May

Chuy Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Tìm kiếm và phát triển mạng lưới nhân sự đầu vào - Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng - Đào tạo kiến thức cơ bản chung cho nhân viên ... ... Continue reading -->


26May

Marketing Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Kết hợp với Agency sản xuất các sản phẩm truyền thông, quảng cáo: TVC, Lời off, Phóng sự, truyền hình,... - Xây dựng kênh truyền thông hiệu quả (tại từng thời... ... Continue reading -->


11Apr

Event Jobs Vacancy in Tnhh Mtv Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Mtv Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Event position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. * Lên ý tưởng, kịch bản chương trình sự kiện, dự án phù hợp với yêu cầu của khách hàng. * Viết proposal một chương trình sự kiện hoàn chỉnh để trình bày với... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Jun

Market Development Specialist Spine North Jobs Vacancy in Medtronic Hà Nội. Medtronic Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Market Development Specialist Spine North position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. At least 4 to 5 years of experience in a marketing, sales or marketing support role, preferably within the medical device or pharmaceutical sales industry.... ... Continue reading -->


24Jun

Medical Representatives Jobs Vacancy in Rgf Agent Vietnam Hà Nội. Rgf Agent Vietnam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Medical Representatives position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Developing and maintain the business relationship with doctors and others to enhance the revenue objectives in pharmaceutical business in Vietnam. § Job code:.... ... Continue reading -->


24Jun

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. * Quản Lý Kinh Doanh - Lập kế hoach bán hàng và triển khai việc bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong khu vực được giao. - Phân bổ chỉ tiêu... ... Continue reading -->

23Jun

Ninh Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Ltd . Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Ltd opening great career opportunity and jobs vacancy for Ninh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Jun, 2018. Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd. Giới thiệu sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trong khu vực được giao.... ... Continue reading -->


22Jun

Tphcm Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd. Làm PO cho các hãng.... ... Continue reading -->