• Latest 7 vietlife Listings

22Jan

Mua Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Nhận các Yêu cầu mua Vật tư – Thiết bị từ các phòng/ban khác. -Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn, đàm phán, thương thảo và đề xuất lựa chọn đối... ... Continue reading -->


22Jan

Thu Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa, bảo hành. Phân loại sản phẩm và đánh giá tình trạng lỗi - Chịu trách nhiệm sửa chữa,... ... Continue reading -->


14Jan

Theo Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Theo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jan, 2019. (Mã số: 03) - Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường theo định hướng của quản lý - Tư vấn bán hàng trực tiếp - Tham gia các hoạt động sự kiện chung của cửa... ... Continue reading -->


27Dec

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Dec, 2018. Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số cá nhân - Duy trì chăm sóc khách hàng hiện tại theo kế hoạch của trưởng nhóm - Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm bảo... ... Continue reading -->


17Dec

Pattime Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Pattime position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Dec, 2018. - Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường theo định hướng của quản lý - Tư vấnbán hàng trực tiếp - Tham gia các hoạt động sự kiện chung của cửa hàng , công... ... Continue reading -->


17Dec

Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Dec, 2018. - Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường theo định hướng của quản lý - Tư vấnbán hàng trực tiếp - Tham gia các hoạt động sự kiện chung của cửa hàng , công... ... Continue reading -->


07Dec

Marketing Online Vietlife Travel Jobs Vacancy in Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Online Vietlife Travel position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Dec, 2018. Cụ tỉ là bên mình đang tuyển Marketing Online cho Vietlife Travel, lương 10-12tr và đầy đủ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa khác.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

22Jan

Treasury Supervisor Jobs Vacancy in Holcim Thành phố Hồ Chí Minh. Holcim Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Treasury Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Check all loans to make sure it is recorded and interest is calculated correctly. Payment and Banking.... ... Continue reading -->


22Jan

Chuy Cao Senior Risk Analyst Jobs Vacancy in Mirae Asset Finance Company Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Mirae Asset Finance Company Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Cao Senior Risk Analyst position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Design and develop reporting risk data infrastructure for unsecured retail lending products (Consummer durable loans, Cash loan). Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->

22Jan

Chuy Risk Analyst Specialist Jobs Vacancy in Mirae Asset Finance Company Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Mirae Asset Finance Company Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Risk Analyst Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Design and develop reporting risk data infrastructure for unsecured retail lending products (Consummer durable loans, Cash loan). Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->

21Jan

Underwriting Supervisor Jobs Vacancy in Mirae Asset Finance Company Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Mirae Asset Finance Company Viet Nam Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Underwriting Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. 3.Underwrites loans within specific authority. 7.Manages the underwriting staff's pipeline to ensure all loans are effectively processed to fund on time.... ... Continue reading -->

19Jan

Risk Analyst Postgressql Powerbi Macro Jobs Vacancy in Easy Credit Thành phố Hồ Chí Minh. Easy Credit Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Risk Analyst Postgressql Powerbi Macro position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. Design and develop reporting risk data infrastructure for unsecured retail lending products (credit cards, personal loans, overdrafts).... ... Continue reading -->