• Latest 9 vietlife Listings

14Oct

Mua Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Oct, 2018. Nhận các Yêu cầu mua Vật tư – Thiết bị từ các phòng/ban khác. -Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn, đàm phán, thương thảo và đề xuất lựa chọn đối... ... Continue reading -->


06Oct

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Oct, 2018. Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số cá nhân - Duy trì chăm sóc khách hàng hiện tại theo kế hoạch của trưởng nhóm - Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm bảo... ... Continue reading -->


09Oct

Marketing Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Oct, 2018. Biết cách triển khai thực hiện truyền thông qua các kênh Digital Marketing như: facebook marketing, SEO, Google Ads, Zalo, Cốc cốc. - Sử dụng được thành thạo... ... Continue reading -->


24Sep

Mua Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Tìm kiếm các NCC nội địa, quốc tế đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Lên kế hoạch và dự trù lượng... ... Continue reading -->


24Sep

Tour Outbound Jobs Vacancy in Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tour Outbound position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Vietlife Travel tìm "Mama tổng quản" về Điều hành tour outbound. Địa điểm "quản lý" của Mama:.... ... Continue reading -->


24Sep

Kinh Doanh Tour Outbound Jobs Vacancy in Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Tour Outbound position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. [HCM] Vietlife Travel nhắn tìm đồng đội: Nhân viên kinh doanh tour Dấu hiệu nhận dạng: - Thích giao tiếp với mọi người, ưa nói, hay cười, giỏi lắng nghe nhưng... ... Continue reading -->


20Sep

Jobs Vacancy in Vietlife Hà Nội. Vietlife Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Kiểm tra chứng từ kế toán và cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán, - Làm Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị. - Giải trình số... ... Continue reading -->


26Jul

Website Jobs Vacancy in Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Vietlife Travel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Website position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Jul, 2018. *Mô tả công việc: * - Quản trị website và facebook: + Cập nhật tin tức, hình ảnh, chia sẻ những thông tin hữu ích có liên quan để làm phong phú nội dung web... ... Continue reading -->


04Jul

Cty Vietlife Travel Jobs Vacancy in Cty Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cty Vietlife Travel position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jul, 2018. - Chịu trách nhiệm điều hành, xây dựng kế hoạch kinh doanh và giám sát triển khai công việc kinh doanh của Công ty. Bảo vệ và chịu trách nhiệm về kế hoạch... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

19Oct

Senior Professional Project Management Jobs Vacancy in Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh. Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Professional Project Management position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Bachelor's degree in business administration, information technology, engineering or related field preferred.... ... Continue reading -->


19Oct

Field Service Engineer Healthcare Jobs Vacancy in General Electric Thành phố Hồ Chí Minh. General Electric Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Field Service Engineer Healthcare position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Minimum Diploma holder, majoring in Electrical Engineering, Electrical Engineering Technology, BioMedical Engineering or equivalent.... ... Continue reading -->


19Oct

Electrical Engineer Jobs Vacancy in Scg Cement Building Materials . Scg Cement Building Materials opening great career opportunity and jobs vacancy for Electrical Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Research and implement appropriate technologies for engineering projects. Effectively plan operation for maintenance activities or engineering project.... ... Continue reading -->


19Oct

Industrial Engineer Jobs Vacancy in Intel Thành phố Hồ Chí Minh. Intel Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Industrial Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Bachelor degree in Industrial Engineering or Industrial Management. Industrial Engineers plan plant, production facilities and equipment layouts, determines the... ... Continue reading -->


19Oct

Industrial Engineer Jobs Vacancy in Jabil Circuit Thành phố Hồ Chí Minh. Jabil Circuit Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Industrial Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Industrial Engineer I will support the Industrial Engineering Department in planning, designing, implementing and managing;... ... Continue reading -->