• Latest 13 tvp Listings

13Apr

Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Lên kế hoạch sản xuất cho phân xưởng màu, phân xưởng kẽm. - Chuẩn bị nguyễn vật liệu cho phân xưởng sản xuất. - Theo dõi hàng hóa tồn kho để lên kế hoạch sản... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Kho Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 2 Nam, độ tuổi từ 20 đến 45. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính -... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Kho Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Kiểm tra các chứng từ nhập kho/ xuất kho theo đúng quy định. - Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho nhân viên. - Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Lao Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Lao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng - Quyền lợi được hưởng theo chế độ của công ty. Yêu cầu công việc - Nam/Nữ, độ... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Trực tổng đài điện thoại. - Tiếp nhận thư đến, thư đi. - Thanh toán cước điện thoại của Công ty. - Thanh toán cước chuyển phát nhanh. - Chuẩn bị phòng họp... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Thu Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn Quyền lợi được hưởng - Quyền lợi được hưởng theo chế độ của công ty. Yêu cầu công việc - Nam, độ... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng - Quyền lợi được hưởng theo chế độ của công ty. Yêu cầu công việc - Nam/Nữ, độ... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Thu Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 5 Nam, độ tuổi từ 21 đến 40. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 40. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính -... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 5 Nữ, độ tuổi từ 21 đến 40. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 15 Nam, độ tuổi từ 21 đến 45. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính -... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. - Biết cách giao tiếp với khách hàng ( Điện thoại và trực tiếp ) - Biết cách bán hàng ( Tôn mạ lạnh, mạ màu, mạ kẽm, ống thép, xà gồ...) - Biết cách tìm thị... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

13Apr

Nghi Jobs Vacancy in Tvp . Tvp opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Apr, 2018. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 15 Nam, độ tuổi từ 20 đến 45. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính -... ... Continue reading -->


 • Company: Tvp
 • Added: 10 ngày trước

You Might Also Like:

23Apr

Assistant Manager Underwriting Jobs Vacancy in Manulife Financial Thành phố Hồ Chí Minh. Manulife Financial Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Manager Underwriting position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Professional insurance or financial qualifications. Min 3 years work experience in a life insurance or financial.... ... Continue reading -->


23Apr

Backend Frontend Angularjs Jobs Vacancy in Humax Vietnam Hà Nội. Humax Vietnam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Backend Frontend Angularjs position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Attractive benefits (SHUI Insurance, PVI Health care insurance for both you and your family). You will be a part of an international development team developing... ... Continue reading -->


23Apr

Mobile Developer Jobs Vacancy in Kms Technology Thành phố Hồ Chí Minh. Kms Technology Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Mobile Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Premium health care insurance for you and your loved ones. KMS Technology, is an 9-year-old US company specialized in Software Outsourcing & Software Product... ... Continue reading -->


23Apr

Nodejs Developer Jobs Vacancy in Techbase Vietnam Limited Thành phố Hồ Chí Minh. Techbase Vietnam Limited Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nodejs Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Voluntary health insurance. We are looking for NodeJS Developer to join our team.... ... Continue reading -->


23Apr

System Analysis Engineer Urgent Jobs Vacancy in Well Hà Nội. Well Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for System Analysis Engineer Urgent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Participating in Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance according to Vietnam’s Law. Attractive Healthcare insurance including medical... ... Continue reading -->