• Latest 20563 toan thang Listings

18Sep

Jobs Vacancy in Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Tham mưu, góp ý cho kế toán trưởng & BGĐ trong việc xây dựng bộ máy kế toán, thông tin kế toán quản trị sản xuất.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Tnhh Khu Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Khu Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Sunhouse Thành phố Hồ Chí Minh. Sunhouse Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Lên số liệu chốt công nợ phải thu hàng tháng, hoàn thiện ký BB đối chiếu công nợ 2 bên trước ngày 5 hàng tháng.... ... Continue reading -->


18Sep

Hot Pub Cho Ngo Jobs Vacancy in Nha Hang Thien Thành phố Hồ Chí Minh. Nha Hang Thien Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hot Pub Cho Ngo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Tiền cơm, bảo hiểm XH và sức khỏe cho nhân viên toàn thời gian, thưởng tháng 13.. Thu nhập của nhân viên phục vụ hiện tại từ 6 đến 8 triệu / tháng.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Tnhh Banyan Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Banyan Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Cập nhật & quản lý toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán. Chịu trách nhiệm về việc quản lý chi phí kế toán, lập báo cáo chi phí hàng tháng và thực hiện xử lý kế... ... Continue reading -->


18Sep

Thanh Jobs Vacancy in Tnhh Mtv Danh Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Mtv Danh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Khoản cần thanh toán, đối tượng thanh toán, hình thức thanh toán, điều khoản thanh toán, hóa đơn tài chính,…. 8/ Lập & gửi cho kế toán trưởng các báo cáo thanh... ... Continue reading -->


18Sep

Chi Tuy Nam Jobs Vacancy in Greenfeed Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Greenfeed Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi Tuy Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Tính chiết khấu cho khách hàng tháng, quý, năm và các chương trình thi đua, khuyến mãi. Nhận thông tin đề nghị chính sách chiết khấu của khách hàng.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Sen Hà Nội. Sen Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Lập và cập nhật thường xuyên lịch thanh toán công nợ hàng tuần/tháng/quý. Theo dõi tình hình thu hồi công nơ Khách hàng.... ... Continue reading -->


18Sep

Chuy Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Xây dựng quy trình, tiêu chí, mẫu biểu, hướng dẫn… công tác giám sát tín dụng sau giải ngân toàn hệ thống. Báo cáo đánh giá hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Nam Hà Nội. Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Thực hiện công việc của 1 kế toán:. Theo dõi và quản lý hồ sơ, tài liệu kế toán. Quản lý thu chi, báo cáo thu chi hàng ngày , hàng tuần , hàng tháng.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Xcons Thành phố Hồ Chí Minh. Xcons Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Xây dựng thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật hiện hành; Quản lý chi phí hành chính và tài sản của công ty, đảm bảo vận hành... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Phong Hà Nội. Phong Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty:. Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng. 5 - 7 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Nghi Quang Trung Hà Nội. Nghi Quang Trung Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Hướng dẫn thủ tục và lập hồ sơ thanh toán chế độ bảo hiểm cho người lao động:. Xây dựng, kiện toàn Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Tnhh Mtv The Garden Hà Nội. Tnhh Mtv The Garden Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Chuẩn bị và kiểm tra giấy báo thanh toán hàng tháng cho Hội viên. Quản lý doanh thu hàng ngày (lập & kiểm tra báo cáo, nộp tiền về quỹ và gửi báo cáo cho kế... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Chi Xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Chi Xanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty theo tháng, quý, năm. Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán phù... ... Continue reading -->


18Sep

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Chuẩn bị & báo cáo thực hiện kinh doanh hàng tuần, hàng tháng. Kết hợp với kế toán trong việc theo dõi và quản lý công nợ khách hàng. Từ 1 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


18Sep

Seal Rep Jobs Vacancy in Sunhouse Thành phố Hồ Chí Minh. Sunhouse Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Seal Rep position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Nắm được báo cáo bán hàng trong tuần, tháng. Lập danh sách siêu thị của toàn khu vực cũng như từng nhân viên trực thuộc:.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Greenfeed Nam Hưng Yên. Greenfeed Nam Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Tổng hợp toàn bộ báo cáo & giải trình theo mẫu biểu, yêu cầu kiểm toán toàn Công ty- Hướng dẫn về nghiệp vụ & hạch toán khi có phát sinh cho toàn công ty.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Greenfeed Nam Hưng Yên. Greenfeed Nam Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Theo dõi, đối chiếu sản lượng bán hàng ngày, tháng, quý, năm. Và các công việc khác theo phân công của Giám sát kế toán bán hàng.... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Tnhh Case Concepts Nam Biên Hòa. Tnhh Case Concepts Nam Biên Hòa opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Theo dõi trực tiếp việc tính toán lương, thưởng hàng tháng. 7 - 10 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


18Sep

Kho Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Nam, Tốt Nghiệp Chuyên Ngành kế toán. Ứng viên có trên 2 năm kinh nghiệm kế toán kho. Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Sao Hà Nội. Sao Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Theo dõi và giải quyết chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT,…) cho người lao động toàn Công ty. Tổng hợp báo cáo công việc và đánh giá sơ bộ kết quả công việc của các bộ... ... Continue reading -->


18Sep

Finance Officer Control And Compliance Jobs Vacancy in Save The Children International Nam Hà Nội. Save The Children International Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Finance Officer Control And Compliance position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Kế toán tài chính. Sưc khỏe va sự an toan. Xử lý các yêu cầu thanh toán được thanh toán thay mặt cho các văn phòng SCI khác về thời gian;... ... Continue reading -->


18Sep

Jobs Vacancy in Company Vũng Tàu. Company Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. - Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 2 Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

18Sep

National Consultant Present The Gender Responsive Budgeting Guideline Jobs Vacancy in United Nation . United Nation opening great career opportunity and jobs vacancy for National Consultant Present The Gender Responsive Budgeting Guideline position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. The financial proposal shall specify a total lump sum amount in VND including consultancy fees and all associated costs i.e. airfares, travel costs, meal,... ... Continue reading -->


18Sep

Customer Service Jobs Vacancy in Vacation Thành phố Hồ Chí Minh. Vacation Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Customer Service position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. At the event: - Confirm details of the membership the client has agreed to purchase - Make sure the client clearly understands the No refund policy and that... ... Continue reading -->


18Sep

Sales Trainer Shinsei Jobs Vacancy in Mcredit Thành phố Hồ Chí Minh. Mcredit Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Trainer Shinsei position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. To be able to travel; Develop and deliver professional trainings to sales force to maximizes sales network effectiveness by determining and solving their... ... Continue reading -->


18Sep

Executive Assistant The Head Hoperation Jobs Vacancy in Ess Headhunt Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Ess Headhunt Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Executive Assistant The Head Hoperation position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Arranging detailed travel plans,. Occasional travel may be involved. I- Position Purpose.... ... Continue reading -->


18Sep

Net Developer Jobs Vacancy in Advance Vision Technology Thành phố Hồ Chí Minh. Advance Vision Technology Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Net Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Travel when required. Consulting with local and international team members to understand requirements;... ... Continue reading -->