• Latest 9 tech giang Listings

11Sep

Jobs Vacancy in Sji Tech Bắc Giang. Sji Tech Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Sep, 2018. Lô A2, A3 KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang. Căn cứ kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch nhập khẩu thiết bị.... ... Continue reading -->


06Sep

Kho Jobs Vacancy in Phoenix Tech Nam Bắc Giang. Phoenix Tech Nam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Sep, 2018. Lô CN-16 Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Quản ly số lượng hàng nhập- xuất.... ... Continue reading -->


06Sep

Thu Jobs Vacancy in Tech Giang Bắc Giang. Tech Giang Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Sep, 2018. Khu Công Nghiệp Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang. + Sửa chữa máy móc trên line.... ... Continue reading -->


05Sep

Trading Staff Jobs Vacancy in Icsn Tech Vietnam Bắc Giang. Icsn Tech Vietnam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Trading Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Sep, 2018. Manufacturing partners are located in Bac Giang, Bac Ninh, Vinh Phuc, Hanoi, etc. Receiving the inquiries from the US and finding the manufacturers in Vietnam.... ... Continue reading -->


05Sep

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Icsn Tech Vietnam Bắc Giang. Icsn Tech Vietnam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Sep, 2018. - Vị trí và chức vụ: Nhân viên kinh doanh. * Công việc phụ trách: - Nhận thông tin từ công ty quản lý dự án về các dự án cần thực hiện và triển khai tại Việt... ... Continue reading -->


01Sep

Jobs Vacancy in Tech Giang Bắc Giang. Tech Giang Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Sep, 2018. Khu Công Nghiệp Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang. + Sơ cứa tai nạn lao động sảy ra trong công ty.... ... Continue reading -->


01Sep

Phi Jobs Vacancy in Tech Giang Bắc Giang. Tech Giang Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Sep, 2018. Khu Công Nghiệp Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang. + phiên dịch tiếng Hàn.... ... Continue reading -->


16Jun

Recruitment Specialist Jobs Vacancy in Vntrip Hà Nội. Vntrip Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Recruitment Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jun, 2018. Bạn máu chiến, tha m vọng, mạnh mẽ và yêu thích đối đầu với những thử thách lan giải, khó khăn…Công việc của bạn sẽ là đi tìm những nhân tài công nghê, thần... ... Continue reading -->


18Jun

Assistant Merchandise Manager Jobs Vacancy in Nic Client Bắc Giang. Nic Client Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Merchandise Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. + On time delivery of sample approved, tech pack and bulk information to production. To be liaison between back office in China with VN production team on... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Sep

Recruiter Construction Real Estate Jobs Vacancy in Adecco Vietnam Joint Stock Company Thành phố Hồ Chí Minh. Adecco Vietnam Joint Stock Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Recruiter Construction Real Estate position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Job Responsibilities Conduct recruiting for company-wide positions to fill in vacancies in a timely manne (current top priorities are Sales & Marketing... ... Continue reading -->

24Sep

Management Associate Program Jobs Vacancy in Keppel Land Thành phố Hồ Chí Minh. Keppel Land Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Management Associate Program position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Holding BA Degree in Architecture, Civil Engineering, Construction, Building Management, Real Estate Management, Project Management, Facility Management,... ... Continue reading -->


24Sep

Construction Staff Korean Thi Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Construction Staff Korean Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Manage and administer the construction units according to the approved design and construction plans.... ... Continue reading -->


24Sep

Construction Manager Korean Gia Thi Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Construction Manager Korean Gia Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Manage and administer the construction units according to the approved design and construction plans.... ... Continue reading -->


24Sep

Facilities Manager Job Business Services Chi Minh City Vietnam Jobs Vacancy in Monroe Consulting Group Thành phố Hồ Chí Minh. Monroe Consulting Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Facilities Manager Job Business Services Chi Minh City Vietnam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. 5 plus years of management experience in the facilities, construction or related industry. Executive recruitment company Monroe Consulting Group Vietnam is... ... Continue reading -->