• Latest 13 tech giang Listings

26Apr

Tuy Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Liên kết với các đơn vị đào tạo, mời giảng viên và triển khai tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo cho CBNV theo kế hoạch, ngân sách và nhu cầu được... ... Continue reading -->


23Apr

Jobs Vacancy in Young Sung Tech Nam Bắc Ninh. Young Sung Tech Nam Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Có thể làm việc tại Bắc Giang. Làm việc tại xưởng lắp ráp công ty tại bắc giang. Chốt số lượng hàng nhập xuất và báo cáo trực tiếp lên trưởng phòng sản xuất.... ... Continue reading -->


18Apr

Kinh Doanh Thu Jobs Vacancy in Anova Tech Hà Nội. Anova Tech Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Apr, 2018. ( Mức lương: 5 - 8 triệu VNĐ ) - Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có. Chăm sóc khách hàng, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế... ... Continue reading -->


06Apr

Kho Thu Jobs Vacancy in Thegioididong Com Thành phố Hồ Chí Minh. Thegioididong Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Apr, 2018. Kiên Giang ( 1 ). 920 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang ( 1 ). Mình là Hữu Cai, mình chuyên ngành điện tử công nghiệp, cũng từng làm kỹ thuật... ... Continue reading -->


12Apr

Jobs Vacancy in Tech Viet Nam Bắc Giang. Tech Viet Nam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2018. Lô CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang. Có xe đưa đón công nhân viên từ Bắc Ninh - KCN Vân Trung Bắc Giang.... ... Continue reading -->


11Apr

Jobs Vacancy in Phoenix Tech Nam Bắc Giang. Phoenix Tech Nam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. Lô CN-16 Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 1.Quỹ tiền mặt.... ... Continue reading -->


10Apr

Jobs Vacancy in Kangaroo Group Thành phố Hồ Chí Minh. Kangaroo Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Apr, 2018. Liên kết với các đơn vị đào tạo, mời giảng viên và triển khai tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo cho CBNV theo kế hoạch, ngân sách và nhu cầu được... ... Continue reading -->


11Apr

Phi Jobs Vacancy in Tech Viet Nam Bắc Giang. Tech Viet Nam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. Lô CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang. Công ty có xe đưa đón từ thành phố Bắc Ninh - KCN Vân Trung, Bắc Giang.... ... Continue reading -->


11Apr

Phi Jobs Vacancy in Phoenix Tech Nam Bắc Giang. Phoenix Tech Nam Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. Lô CN-16 Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Phiên dịch cho Tổng giám đốc các công việc liên quan đến Hành chính, Nhân sự, Tài chính, Kế... ... Continue reading -->


02Apr

Jobs Vacancy in Tech Giang Bắc Giang. Tech Giang Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Apr, 2018. Khu Công Nghiệp Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang. Quản lý dây chuyền sản xuất.... ... Continue reading -->


02Apr

Thu Jobs Vacancy in Tech Giang Bắc Giang. Tech Giang Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Apr, 2018. Khu Công Nghiệp Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang. Sửa chữa máy móc trên line.... ... Continue reading -->


02Apr

Phi Jobs Vacancy in Tech Giang Bắc Giang. Tech Giang Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Phi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Apr, 2018. Khu Công Nghiệp Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang. Biên dịch, phiên dịch bằng tiếng hàn quốc.... ... Continue reading -->


17Feb

Assistant Merchandise Manager Jobs Vacancy in Nic Client Bắc Giang. Nic Client Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Merchandise Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. + On time delivery of sample approved, tech pack and bulk information to production. To be liaison between back office in China with VN production team on... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

19Apr

Manager Instructional Design Teacher Support Jobs Vacancy in Room Read Thành phố Hồ Chí Minh. Room Read Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager Instructional Design Teacher Support position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Apr, 2018. Effectiveness in working or volunteering in a non-profit organization that is focused on maintaining high quality work and low overhead.... ... Continue reading -->


14Mar

Social Responsibility Delegate Education Manager Jobs Vacancy in Schneider Electric Thành phố Hồ Chí Minh. Schneider Electric Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Social Responsibility Delegate Education Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Mar, 2018. Volunteering program to connect our employees and our customers with all. Establish a long term.... ... Continue reading -->