• Latest 16 sohaco nam Listings

19Oct

Jobs Vacancy in Nhu Hà Nội. Nhu Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. SOHACO là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam. SOHACO phát triển bền vững trong 22 năm qua liên tục đạt mức tăng trưởng 25% –... ... Continue reading -->


17Oct

Digital Ads Sohaco Jobs Vacancy in Sohaco . Sohaco opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Ads Sohaco position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Oct, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


  • Company: Sohaco
  • Added: 2 ngày trước

16Oct

Kinh Doanh Nam Jobs Vacancy in Sohaco . Sohaco opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Oct, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


  • Company: Sohaco
  • Added: 3 ngày trước

15Oct

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Sohaco . Sohaco opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Oct, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


  • Company: Sohaco
  • Added: 4 ngày trước

13Oct

Otc Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Otc position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Oct, 2018. Kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin nhanh. Ứng viên có kinh nghiệm quản lý hàng từ 2 năm trở lên. Phát triển thị trường, Marketing, thương hiệu.... ... Continue reading -->


20Sep

Jobs Vacancy in Sohaco Group Hà Nội. Sohaco Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của các chương trình Marketing trong năm của nhãn hàng phụ trách;... ... Continue reading -->


06Sep

Digital Marketing Sohaco Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketing Sohaco position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Sep, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


06Sep

Thu Ngh Nam Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Ngh Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Sep, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


05Sep

Seo Ads Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Seo Ads position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Sep, 2018. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo Digital đa kênh với quy mô ngân sách lớn (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Agency... ... Continue reading -->


20Aug

Tri Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Aug, 2018. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý sản phẩm hoặc vị trí BM / Marketing trong các công ty Dược. Nghiên cứu phát triển sản phẩm.... ... Continue reading -->


20Aug

Digital Marketting Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketting position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Aug, 2018. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo Digital đa kênh với quy mô ngân sách lớn (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Agency... ... Continue reading -->


09Jul

Trade Marketing Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jul, 2018. Yêu cầu 1 TP. HCNS SMN - Số lượng 01. - Chịu trách nhiệm toàn bộ về mảng Trade MKT của Công ty; - Xây dựng kế hoạch, chiến lược và triển khai thực hiện... ... Continue reading -->


09Jul

Nghi Tri Jobs Vacancy in Sohaco . Sohaco opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jul, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


  • Company: Sohaco
  • Added: 30+ ngày trước

09Jul

Trade Marketing Sohaco Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Marketing Sohaco position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jul, 2018. Giới tính Nam. Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Nhân viên Trade Marketing.... ... Continue reading -->


09Jul

Thi Vpt Sohaco Group Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Vpt Sohaco Group position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jul, 2018. Công ty cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Nam. SOHACO là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam.... ... Continue reading -->


09Jul

Kinh Doanh Thu Ngh Nam Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Thu Ngh Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jul, 2018. Công ty cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Nam. Nam tuổi từ 28-35. SOHACO là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

19Oct

Human Resources Coordinator Jobs Vacancy in Marriott International Inc Ðà Nẵng. Marriott International Inc Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Human Resources Coordinator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Job Category Human Resources. Post all necessary legal or regulatory notices related to Human Resources in view of all employees as required by law.... ... Continue reading -->


19Oct

Executive Jobs Vacancy in The One Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. The One Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. BA degree of human resources management; Implement all tasks of Recruitment including planning, post jobs, interviewing, etc. for all positions of the company.... ... Continue reading -->


19Oct

Senior Trainer Center For Professional Development Jobs Vacancy in Manulife Thành phố Hồ Chí Minh. Manulife Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Trainer Center For Professional Development position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. A Human Resources representative will consult with applicants contacted to participate at any stage of the recruitment process who request an accommodation.... ... Continue reading -->


19Oct

Talent Acquisition Manager Jobs Vacancy in Global Cybersoft . Global Cybersoft opening great career opportunity and jobs vacancy for Talent Acquisition Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Partner closely with Hitachi Consulting Vietnam and Regional Human Resources team to focus on executing the firm’s talent acquisition strategy.... ... Continue reading -->


19Oct

Specialist Jobs Vacancy in Global Cybersoft . Global Cybersoft opening great career opportunity and jobs vacancy for Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Bachelor Degree in Human Resources, Economics, Business Administration, Finance or related major. Participate in the execution of corporate human resource... ... Continue reading -->