• Latest 25 sohaco nam Listings

18Jun

Nhu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nhu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. 1 năm trở lên. Nắm bắt, tổng hợp và giải quyết thông tin nhanh. Nhân viên hành chính nhân sự -Số lượng tuyển:01 nhân viên.... ... Continue reading -->


18Jun

Xnk Sohaco Nam Jobs Vacancy in Sohaco Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Xnk Sohaco Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Yêu cầu 1 NHÂN VIÊN XNK Số lượng 02. I/ BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG 1. Chuẩn bị bộ chứng từ hàng nhập 2. Quản lý và chăm sóc nhóm khách hàng mình phụ... ... Continue reading -->


18Jun

Giao Nhu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Giao Nhu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Yêu cầu 1 Nhân viên giao hàng - Vận chuyển, giao hàng: + Vận chuyển hàng hóa đầy đủ theo đúng yêu cầu + Giao hàng nhanh chóng kịp thời, chính xác - Thu... ... Continue reading -->


18Jun

Thu Nhu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Nhu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Kinh nghiệm bán lẻ từ 02 năm trở lên. Nhân viên bán lẻ thuốc tân dược.... ... Continue reading -->


11Jun

Jobs Vacancy in Sohaco Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN NAM. Có ít nhất năm kinh nghiệm. Có kiến thức sơ bộ về thị trường dược phẩm Việt Nam.... ... Continue reading -->


11Jun

Jobs Vacancy in Sohaco Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN NAM. 2 năm vị trí tương đương. Tổng hợp số liệu kế hoạch nguồn vốn (lập ngân sách, kiểm soát ngân sách theo tháng, phân bổ... ... Continue reading -->


07Jun

Thu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Jun, 2018. Từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Nhân viên bán lẻ thuốc tân dược SL:.... ... Continue reading -->


07Jun

Otc Sohaco Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Otc Sohaco position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Jun, 2018. Nam. Từ 2-5 năm kinh nghiệm. Kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin nhanh. Quản lý vùng OTC- Số lượng 02.... ... Continue reading -->


07Jun

Tdv Kinh Doanh Otc Sohaco Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tdv Kinh Doanh Otc Sohaco position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Jun, 2018. Từ 1 - 2 năm bán hàng ngành dược. Trình dược viên kinh doanh OTC - SL 20.... ... Continue reading -->


31May

Jobs Vacancy in Sohaco Group Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Có kiến thức sơ bộ về thị trường dược phẩm Việt Nam. Thực hiện chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại.... ... Continue reading -->


31May

Jobs Vacancy in Sohaco Group Hà Nội. Sohaco Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của các chương trình Marketing trong năm của nhãn hàng phụ trách;... ... Continue reading -->


31May

Jobs Vacancy in Sohaco Group Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Tổng hợp số liệu kế hoạch nguồn vốn (lập ngân sách, kiểm soát ngân sách theo tháng, phân bổ chi phí và các chỉ tiêu tài chính.... ... Continue reading -->


30May

Nghi Tri Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 May, 2018. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí TP R&D. Lập kế hoạch kiểm soát đăng ký thuốc, thực phẩm chức năng theo kỳ (tuần, tháng, năm) toàn bộ sản phẩm... ... Continue reading -->


31May

Nghi Tri Jobs Vacancy in Sohaco Group Hà Nội. Sohaco Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí TP R&D. Lập kế hoạch kiểm soát đăng ký thuốc, thực phẩm chức năng theo kỳ (tuần, tháng, năm... ... Continue reading -->


31May

Digital Marketing Jobs Vacancy in Sohaco Group Hà Nội. Sohaco Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing tại các công ty có quy mô lớn (Ưu tiên ngành hàng Dược phẩm, Sữa, FMCG hoặc... ... Continue reading -->


31May

Giang Jobs Vacancy in Sohaco Group Bắc Giang. Sohaco Group Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Giang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành dược. Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng địa bàn phụ trách.... ... Continue reading -->


24May

Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 May, 2018. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của các chương trình Marketing trong năm của nhãn hàng phụ trách;... ... Continue reading -->


24May

Digital Marketting Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketting position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 May, 2018. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing tại các công ty có quy mô lớn (Ưu tiên ngành hàng Dược phẩm, Sữa, FMCG hoặc Digital Agency…).... ... Continue reading -->


11Apr

Kho Nhu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Nhu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Apr, 2018. Nam. Từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Nhân viên phụ kho SL:.... ... Continue reading -->


10Mar

Thanh Thu Nhu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thanh Thu Nhu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Mar, 2018. 1 năm trở lên. Nắm bắt, tổng hợp và giải quyết thông tin nhanh. - Nắm vững các chính sách, chế độ tài chính - kế toán - Kỹ năng phân tích tổng hợp, đối chiếu và... ... Continue reading -->


10Mar

Nghi Tri Jobs Vacancy in Sohaco . Sohaco opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Mar, 2018. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Nam. Các đơn vị phía Nam:. Công ty CP Dược phẩm Sohaco Miền Bắc. Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Nam Thành.... ... Continue reading -->


  • Company: Sohaco
  • Added: 30+ ngày trước

10Mar

Trade Marketing Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Mar, 2018. Yêu cầu 1 TP. HCNS SMN - Số lượng 01. - Chịu trách nhiệm toàn bộ về mảng Trade MKT của Công ty; - Xây dựng kế hoạch, chiến lược và triển khai thực hiện công... ... Continue reading -->


10Mar

Trade Marketing Sohaco Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Trade Marketing Sohaco position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Mar, 2018. Giới tính Nam. Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Nhân viên Trade Marketing.... ... Continue reading -->


10Mar

Thi Vpt Sohaco Group Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Vpt Sohaco Group position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Mar, 2018. Công ty cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Nam. SOHACO là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam.... ... Continue reading -->


10Mar

Kinh Doanh Thu Ngh Nam Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Thu Ngh Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Mar, 2018. Công ty cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Nam. Nam tuổi từ 28-35. SOHACO là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Jun

Market Development Specialist Spine North Jobs Vacancy in Medtronic Hà Nội. Medtronic Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Market Development Specialist Spine North position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Non-sales Customer Interactions. Manage product portfolio and support customer. Customer responsive, competitive and market driven, leads and supports Change.... ... Continue reading -->


24Jun

Client Liaison Executive Japanese Jobs Vacancy in Family Medical Practice Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Family Medical Practice Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Client Liaison Executive Japanese position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Provide excellent customer service to Japanese patients. At least 3 years’ experience in customer relation/ interaction, preferably at foreign service companies... ... Continue reading -->

24Jun

Client Liaison Executive Jobs Vacancy in Family Medical Practice Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Family Medical Practice Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Client Liaison Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Client Liaison Executive providing customer service to patients. At least 3 years’ experience in customer relation/ interaction, preferably at foreign service... ... Continue reading -->

24Jun

Customer Service Staff Jobs Vacancy in Group Thành phố Hồ Chí Minh. Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Customer Service Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Customer Service Staff. Knowledge of customer service principles and practices. Perform customer verifications. Respond promptly to customer inquiries.... ... Continue reading -->


24Jun

Administration Supervisor Customer Service Jobs Vacancy in Tri Thành phố Hồ Chí Minh. Tri Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Administration Supervisor Customer Service position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Build organization structure of Customer Service Department and regulations, procedures. Research, compose and submit all applied rules in Customer Service... ... Continue reading -->