• Latest 16 sohaco nam Listings

21Jan

Thu Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Thưởng quý , thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.... ... Continue reading -->


19Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Group Hà Nội. Sohaco Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. 2-5 năm kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của các chương trình Marketing trong năm của nhãn hàng phụ trách;... ... Continue reading -->


19Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Group Hưng Yên. Sohaco Group Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. Nam. 5-10 năm kinh nghiệm. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Giai đoạn triển khai dự án.... ... Continue reading -->


19Jan

Digital Marketing Jobs Vacancy in Sohaco Group Hà Nội. Sohaco Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. 2-5 năm kinh nghiệm. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing tại các công ty có quy mô lớn (Ưu tiên ngành hàng Dược phẩm, Sữa, FMCG hoặc... ... Continue reading -->


19Jan

Giang Jobs Vacancy in Sohaco Group Bắc Giang. Sohaco Group Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Giang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. 1-2 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong ngành dược. Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng địa bàn phụ trách.... ... Continue reading -->


18Jan

Kho Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 5 - 6 triệu VNĐ) - Bốc dỡ, sắp xếp, đóng hàng hóa trong kho - Vận chuyển, giao nhận hàng hóa, chứng từ đi kèm - Kiểm soát đơn... ... Continue reading -->


18Jan

Digital Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo Digital đa kênh với quy mô ngân sách lớn (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Agency... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ) - Thực hiện đơn hàng - Mời hàng theo lịch và nhận đơn đặt hàng qua điện thoại - Nhập xuất đơn hàng trên phần... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Hưng Yên. Sohaco Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Ðà Nẵng. Sohaco Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 10 - 12 triệu VNĐ) + Tổng hợp số liệu kế hoạch nguồn vốn (lập ngân sách, kiểm soát ngân sách theo tháng, phân bổ chi phí và các... ... Continue reading -->


17Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jan, 2019. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên Nhân sự. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


17Jan

Kho Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jan, 2019. Bốc dỡ, sắp xếp, đóng hàng hóa trong kho - Vận chuyển, giao nhận hàng hóa, chứng từ đi kèm - Kiểm soát đơn hàng giao hàng ngày Quyền lợi được hưởng -Mức thu... ... Continue reading -->


17Jan

Otc Jobs Vacancy in Sohaco Thành phố Hồ Chí Minh. Sohaco Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Otc position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jan, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ) 1.Thu thập dữ liệu tại tỉnh, địa bàn mình phụ trách 2.Thực hiện thu thập thông tin về sản phẩm cạnh tranh tại... ... Continue reading -->


14Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Ðà Nẵng. Sohaco Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jan, 2019. 01 năm DVBH trở lên. Giao dịch khách hàng, làm việc cùng trình dược viên -> tiếp nhận và thu nhập thông tin khách hàng, xử lý thông tin liên quan đến chính sách... ... Continue reading -->


10Jan

Jobs Vacancy in Sohaco Hưng Yên. Sohaco Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jan, 2019. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Giai đoạn triển khai dự án.... ... Continue reading -->


02Jan

Digital Tri Jobs Vacancy in Sohaco Hà Nội. Sohaco Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Jan, 2019. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai chạy quảng cáo Digital đa kênh với quy mô ngân sách lớn (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Agency... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

22Jan

Sales And Business Development Upto Usd Jobs Vacancy in Viecoi Client Thành phố Hồ Chí Minh. Viecoi Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales And Business Development Upto Usd position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. : SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT STAFF •️Salary:400-800USD gross ????Working time:8h30 - 5h30 ( T2 - T6, t7: 2 times/m) ????Address: HCM centre We are... ... Continue reading -->


22Jan

Hoa Attendant Waiter Waitress Jobs Vacancy in Sheraton Thành phố Hồ Chí Minh. Sheraton Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hoa Attendant Waiter Waitress position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Responsible for the service of Food & Beverage in a friendly and courteous manner. Ensure a thorough knowledge of all food & beverage items and know how to... ... Continue reading -->


22Jan

Assistant Manager Banquets Jobs Vacancy in Sheraton Thành phố Hồ Chí Minh. Sheraton Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Manager Banquets position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. To supervise the whole period of service, to see that Food & Beverage Attendants are performing their duties in accordance with the standards, and in a prompt... ... Continue reading -->


22Jan

Sales Director Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Director Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Have experience in food industry. University graduate in Food Science orTechnology. Review distributors' performance and adjust to ensure optimal sales and... ... Continue reading -->


22Jan

Account Management Associate Grabfood Jobs Vacancy in Grab Taxi Thành phố Hồ Chí Minh. Grab Taxi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Account Management Associate Grabfood position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Have the greatest interest to make sure partners are also maintaining service and food quality consistency. Passion for the on-demand delivery space, and food... ... Continue reading -->