• Latest 1133 nic client Listings

15Jul

Nghi Tri Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. 1. Chịu trách nhiệm nghiên cứu và cải tiến sản phẩm 2. Giám sát độ ổn định - vòng đời sản phẩm, chất lượng sản phẩm 3. Xây dựng quy trình sản xuất và đăng ký... ... Continue reading -->


15Jul

Maketing Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Maketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. 1, Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý, giám sát thực hiện các hoạt động của Phòng Marketing 2. Xây dựng ngân sách và giám sát, triển khai... ... Continue reading -->


15Jul

Chi Hcm Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Giám Đốc Chi Nhánh (Bđs) - Hcm Mô tả công việc - Quản lý mọi hoạt động của chi nhánh tại thành phố HCM - Quản lý sàn giao dịch bất động sản - Chịu trách nhiệm... ... Continue reading -->


15Jul

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. 1. Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty. Xây dựng kế hoạch mục tiêu doanh số theo từng tháng, quí, năm 2. Nghiên cứu thị trường, thu thập... ... Continue reading -->


15Jul

Aqua Sales Manager Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Aqua Sales Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. - Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh bán thức ăn thủy sản để đạt được số lượng mục tiêu bán hàng trong giá ngân sách và khuyến mãi - Đào tạo để... ... Continue reading -->


15Jul

Jobs Vacancy in Nic Client Hưng Yên. Nic Client Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. 1. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động nhà máy dược đạt hiệu quả tối ưu 2. Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất cho từng giai đoạn theo định hướng của... ... Continue reading -->


15Jul

Sales Manager Fish Feeds Mekong Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Manager Fish Feeds Mekong position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. - Responsible for on the ground sales activities towards Mekong aquaculture market. - Conduct market assessments and competitor landscape analysis. - Lead and... ... Continue reading -->


14Jul

Mechanical Engineer Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Mechanical Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. 1. Job Description - In charge of all technical services including but not limited to checking, repair, commissioning service, etc ... for Press machines and... ... Continue reading -->


14Jul

Quay Hcm Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Quay Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển 01 Trưởng Phòng Quay Dựng phụ trách chính công việc xây dựng . Cơ hội phát triển nghề nghiệp: quản lý team Quay Dựng... ... Continue reading -->


14Jul

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh XNK.. - Nghiên cứu, tham mưu và xây dựng các giải pha... ... Continue reading -->


14Jul

Iso Manager Hcm Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Iso Manager Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Mô tả công việc: - Kiểm tra, theo dõi việc đánh giá nội bộ qua các kỳ đánh giá - Chỉ đạo nhóm ISO/Đánh giá nội bộ và hướng dẫn các bộ phận liên quan hoàn... ... Continue reading -->


14Jul

Ban Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ban position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. ** Mô tả công việc: • Tham mưu cho TGĐ về những bất hợp lý trong quá trình hoạt động của Công ty; phát huy những tiềm năng, lợi thế … giảm thiểu rủi ro, phòng... ... Continue reading -->


14Jul

Iso Manager Long Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Iso Manager Long position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Mô tả công việc: - Kiểm tra, theo dõi việc đánh giá nội bộ qua các kỳ đánh giá - Chỉ đạo nhóm ISO/Đánh giá nội bộ và hướng dẫn các bộ phận liên quan hoàn... ... Continue reading -->


14Jul

Chuy Marketing Online Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Marketing Online position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. 1.Mô tả công việc - Xây dựng kế hoạch quảng cáo: Thiết kế quảng cáo và thực thi kế hoạch Marketing (chọn thông điệp , thiết kế quảng cáo , viết content, bid... ... Continue reading -->


14Jul

Electrical Engineer Industrial Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Electrical Engineer Industrial position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. 1. Job Description - In charge of all technical services including but not limited to checking, repair, commissioning service, etc ... for Press machines and... ... Continue reading -->


14Jul

Thu Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. - Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án. - Giúp việc cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng Quản trị về chất lượng... ... Continue reading -->


14Jul

Quantitative Executive Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Quantitative Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. - The ideal candidate should posses a strong quantitative background as well as superior communication skils. - You will be reporting into senior management... ... Continue reading -->


14Jul

Cad Design Engineer Sanitary Equipment Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cad Design Engineer Sanitary Equipment position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. - The primary function of this position is to assist company's R&D Supervisor in design and development of sanitary products (Fittings: Inlet – outlet valves)... ... Continue reading -->


14Jul

Purchasing Officer Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Purchasing Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. 1.Job Description: * Procurement - Well understand the received PR requirements - Get the quotations - Clarify the specification with concerned dept. (if any) ... ... Continue reading -->


14Jul

Manager Hcm Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Mô tả công việc: - Quản lý bộ phận QA (khoảng 15 nhân viên), quản lý và kiểm tra số liệu phân tích từ các nhân viên QA của từng khu vực. - Đề xuất thay đổi... ... Continue reading -->


14Jul

Thi Nghi Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Mô tả: • Có kinh nghiệm thi công lắp đặt phần điện cho công trình công nghiệp ( ít nhất một công trình) • Tham gia quản lý, kiểm tra hồ sơ, làm hồ sơ nghiệm... ... Continue reading -->


14Jul

Bridge System Engineer Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Bridge System Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. - Team management: ensure all team members’ performance to achieve assigned targets: project quality, timeline through daily staff management, motivation,... ... Continue reading -->


14Jul

Chief Accountant Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chief Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Implementation and maintenance of Accounting Information System • Work with auditors on quarterly and annual audits • Liaise with other departments for... ... Continue reading -->


14Jul

Circuit Core System Integration Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Circuit Core System Integration position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Purpose of Job role: Responsible for analyzing, designing and developing commercially viable end-to-end technical solutions based on the customers... ... Continue reading -->


14Jul

Package Core System Integration Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Package Core System Integration position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Purpose of Job role: Responsible for analyzing, designing and developing commercially viable end-to-end technical solutions based on the customers... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

15Jul

Specialist Customer Services Jobs Vacancy in Aia Thành phố Hồ Chí Minh. Aia Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Specialist Customer Services position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet. Roles and Responsibilities:.... ... Continue reading -->


15Jul

Specialist Complaint Handling Jobs Vacancy in Aia Thành phố Hồ Chí Minh. Aia Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Specialist Complaint Handling position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Word, Excel, Internet, Microsoft Outlook. Manager, Complaint Handling.... ... Continue reading -->


15Jul

Marketing Jobs Vacancy in Sam Thành phố Hồ Chí Minh. Sam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Thành thạo các ứng dụng văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet). Tham gia tổ chức thực hiện các chương trình Pr - Marketing của SAM.... ... Continue reading -->


15Jul

Marketing Jobs Vacancy in Music Thành phố Hồ Chí Minh. Music Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Thành thạo vi tính văn phòng, internet, và các hình thức, công cụ hỗ trợ marketing online. Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh cho thiết kế.... ... Continue reading -->


15Jul

Marketing Online Ngay Jobs Vacancy in Toyota Hà Nội. Toyota Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Online Ngay position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. ¬- Chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng trên tất cả các trang, rà soát thông tin trên internet để xử lý kịp thời và hoàn thành chỉ tiêu lượt click về trên... ... Continue reading -->