• Latest 1165 nic client Listings

24Sep

Yield Management Assistant Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Yield Management Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Ad tag preparation in order to sell Client inventory to our partner (Enter data into Client’s. Understand Client’s products and partners tools.... ... Continue reading -->


24Sep

Yield Management Coordinator Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Yield Management Coordinator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. - Understand Geniee’s products and partners tools. - Ad tag preparation in order to sell Geniee inventory to our partners. - Contact international advertising... ... Continue reading -->


24Sep

Google Adsense Specialist Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Google Adsense Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. • Being a diligent sales representative: finding prospect publishers who are willing to use Google AdSense, persuade them to work with Geniee, communicating,... ... Continue reading -->


24Sep

Jobs Vacancy in Nic Client Ðà Nẵng. Nic Client Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Giảng dạy tiếng Nhật từ sơ cấp đến cao cấp (tương đương N2) Phụ trách các lớp học theo phân công của cấp trên Xây dựng, phát triển bài giảng, các loại tài... ... Continue reading -->


24Sep

Php Developer Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Php Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. - Experience in MVC framework such Symfony2 is a Plus - Experience in MySQL will help you - Experience in HTML, CSS, jQuery, AJAX, JavaScript is a Plus -... ... Continue reading -->


24Sep

Trainer Php Android Jobs Vacancy in Nic Client Ðà Nẵng. Nic Client Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Trainer Php Android position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Job Description: - Tham gia vào training cho Interns, Freshers về ngôn ngữ lập trình/nền tảng (Ruby, PHP, iOS, Android, Java) theo nội dung training của Công... ... Continue reading -->


24Sep

Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Mô tả công việc: • Kiểm tra chứng từ, hạch toán của các phần hành kế toán. • Hạch toán và theo dõi các khoản chi phí trích trước, khấu hao TSCĐ, chi phí chờ... ... Continue reading -->


23Sep

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Chuyên Viên Kinh Doanh (Hóa Chất Xây Dựng) Mô tả công việc: 1. Tìm kiếm, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng (Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn... ... Continue reading -->


23Sep

Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Chịu sự quản lý, điều động của PM, SM. - Tiếp nhận thông tin trúng thầu dự án từ PM & SM. - Trên cơ sở S.O.W & quy mô cũng như thời gian hòan tất dự án, hổ... ... Continue reading -->


23Sep

Thi Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Chịu sự quản lý, điều động của PM, SM và Engineer phụ trách. - Tiếp nhận thông tin trúng thầu dự án từ PM, SM & Engineer. - Trên cơ sở S.O.W & quy mô cũng... ... Continue reading -->


23Sep

Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Chịu sự quản lý trực tiếp từ Ban Giám Đốc (BGĐ). Thống nhất với BGĐ liên quan đến trách nhiệm và quyền quyết định các vấn đề liên quan đến dự án nhằm mục... ... Continue reading -->


23Sep

General Accountant Construction Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for General Accountant Construction position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Prepare balance sheet, profit and loss statements, monthly closing and cost accounting reports. - Analyze revenue and expenditure trends and recommend... ... Continue reading -->


23Sep

Thcm Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Mô tả công việc: 1.Lập kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng - Xây dựng Hệ thống chuẩn năng lực theo vị trí: Xây dựng Mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí.... ... Continue reading -->


23Sep

Media Production Leader Manager Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Media Production Leader Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển 01 Media Production Leader/Manager phụ trách chính công việc xây dựng . Cơ hội phát triển nghề nghiệp: quản lý team... ... Continue reading -->


23Sep

Project Manager Interior Design Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Project Manager Interior Design position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Align processes and procedures as well as, engineering instructions and deliverable to meet particular project / client requirements.... ... Continue reading -->


23Sep

Purchasing Officer Interior Design Construction Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Purchasing Officer Interior Design Construction position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Seeking reliable vendors or suppliers to provide quality goods at reasonable prices - Work with database to optimize the access to information - Negotiating... ... Continue reading -->


23Sep

Assistants Warehouse Manager Jobs Vacancy in Nic Client Hải Phòng. Nic Client Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistants Warehouse Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. • Set up all SOP’s to ensure Receipt/Delivery/Storage…operations smoothly. • Manage all activities in warehouse. • Comply with Company Health and Safety and... ... Continue reading -->


23Sep

Huy Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Huy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Chịu sự quản lý & điều động từ PM & BGĐ. Thống nhất với PM & BGĐ liên quan đến trách nhiệm và quyền quyết định các vấn đề liên quan đến dự án nhằm mục đích... ... Continue reading -->


23Sep

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nic Client Hà Nội. Nic Client Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Mô tả công việc 1. Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh và Công ty trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh tại khu vực Miền Nam. 2.... ... Continue reading -->


22Sep

Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Địa chỉ Văn Phòng: Số 140, đường số 1, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Warehouse: Số 8, Đại Lộ... ... Continue reading -->


22Sep

Kho Jobs Vacancy in Nic Client . Nic Client opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Địa chỉ Văn Phòng: Số 140, đường số 1, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Warehouse: Số 8, Đại Lộ... ... Continue reading -->


22Sep

Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Mô tả công việc: • Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về... ... Continue reading -->


22Sep

Sales Representative Internet Services Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Representative Internet Services position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Responsibility: Consult customer about Internet services such as: corporate networks, managed services and security solutions.... of the company. Negotiate... ... Continue reading -->


22Sep

Senior Administration Prefer Have Sap Knowledge Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Administration Prefer Have Sap Knowledge position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. This Position is required to provide high-quality job performance in “Administration, Commercial and Accounting” job in Power Infrastructure Business... ... Continue reading -->


22Sep

School Manager Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for School Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Mô tả công việc: • Đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường được diễn ra ổn định, phát triển theo định hướng chung của trường • Đảm bảo quản lý nhân sự hiệu... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Sep

Recruitment Creative Director Jobs Vacancy in Truy Gapit . Truy Gapit opening great career opportunity and jobs vacancy for Recruitment Creative Director position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. A passion for advertising and commercial arts. Duties and Responsibilities:.... ... Continue reading -->


23Sep

Pastry Chef Jobs Vacancy in Hyatt Thành phố Hồ Chí Minh. Hyatt Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pastry Chef position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Leading the latest trends in culinary arts. Park Hyatt Saigon is a French mansion near the Opera House, a sanctuary of peace in the middle of one of Asia’s most... ... Continue reading -->


23Sep

Java Usd Middle Fullstack Jobs Vacancy in Transcosmos Technologic Arts Thành phố Hồ Chí Minh. Transcosmos Technologic Arts Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Java Usd Middle Fullstack position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. - Làm việc trực tiếp với các khác hàng khối Nhật Bản trong việc lấy yêu cầu khách hàng, xây dựng tài liệu thiết kế, xây dựng mã nguồn, triển khai. - Thực hiện... ... Continue reading -->

23Sep

Web Graphic Designer Jobs Vacancy in Nexcel Solutions Quận 12. Nexcel Solutions Quận 12 opening great career opportunity and jobs vacancy for Web Graphic Designer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. College or University, major in Fine Arts or similar fields. Manage Web site updates while maintaining look and feel.... ... Continue reading -->


22Sep

Customer Care Jobs Vacancy in Vidotour Thành phố Hồ Chí Minh. Vidotour Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Customer Care position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Frequent participation in arts, sports, parties to improve the spiritual life. Handle all requests and complains via by email, phone or directly in office.... ... Continue reading -->