• Latest 27 maison retail management international Listings

21Jan

Visual Merchandiser Executive Pedro Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Visual Merchandiser Executive Pedro position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. - Profession of developing the floor plans, train and supervise visual merchandiser in stores. Phát triển các kế hoạch và việc trưng bày hàng hóa, đào tạo và... ... Continue reading -->

21Jan

Merchandise Executive Brand Topshop Topman Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandise Executive Brand Topshop Topman position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. Will have a sharp retail & commercial acumen. Takes account of external data e.g. retail & fashion trends when making decisions.... ... Continue reading -->

21Jan

Merchandise Analyst Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandise Analyst position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. Minimum 1 year working experience in inventory management, preferably in Retail industry. Checking and Collect Raw Data.... ... Continue reading -->

21Jan

Inventory Executive Pedro Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Inventory Executive Pedro position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. Minimum 1 year working experience in inventory management, preferably in Retail industry. Process sales, traffic and stock on hand data weekly to ensure data... ... Continue reading -->

21Jan

Content Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Content Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. Excellent time management and organization skills. Write multiple retail marketing components, including product copy, banners, promotions, catalogues,... ... Continue reading -->

21Jan

Visual Merchandiser Manager Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Visual Merchandiser Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jan, 2019. - Đảm bảo các hoạt động trưng bày trong tất cả các shop theo đúng guideline yêu cầu của nhãn hàng theo tuần, tháng, mùa. - Đảm bảo hình ảnh của tất cả nhân... ... Continue reading -->

18Jan

Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. - Tư vấn bán hàng qua Hotline và các kênh Online (E-commerce, Facebook, Instagram,..) để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về nhãn hàng, sản... ... Continue reading -->

18Jan

Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. - Chịu trách nhiệm việc trưng bày trong cửa hàng, đảm bảo hàng hóa trưng bày đã có đầy đủ giá, xuất xứ hàng bán, alarm… - Chịu trách nhiệm việc cắt hàng từ... ... Continue reading -->

17Jan

Assistant Brand Manager Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Brand Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jan, 2019. Management of People. Conduct regular floor walks with the Management Team to ensure layout is commercial and excellent retail standards are maintained.... ... Continue reading -->

17Jan

Marketing Specialist Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jan, 2019. Have passion for the luxury retail business. Actively participating in weekly management meetings to take part of the strategic decisions.... ... Continue reading -->

16Jan

Trang Cao Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trang Cao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jan, 2019. - Tuân thủ Nội quy lao động, các quy định, quy chế bán hàng, phục vụ khách hàng của công ty. - Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, đồng thời có những đề xuất,... ... Continue reading -->

16Jan

Trang Cao Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trang Cao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jan, 2019. * Quản lý bán hàng: - Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao - Làm các báo cáo cần thiết cho công việc, do cấp trên yêu cầu, phổ biến - Thường... ... Continue reading -->

09Jan

Data Analyst Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Data Analyst position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. Minimum 1 year working experience in inventory management, preferably in Retail industry. Checking and Collect Raw Data.... ... Continue reading -->

09Jan

Kol Event Leader Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kol Event Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. Dựa vào quan hệ báo chí đưa hình ảnh các brand Maison xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Build up and maintain media circle.... ... Continue reading -->

15Jan

Puma Vincom Royal City Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Puma Vincom Royal City position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jan, 2019. - Tiếp đón khách đến với shop, tạo hình ảnh đẹp với khách hàng về sự phục vụ chuyên nghiệp. - Cập nhật xu hướng thời trang hiện tại và nắm bắt nhu cầu, thị... ... Continue reading -->


10Jan

Treasury Leader Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Treasury Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jan, 2019. Set up hạn mức tín dụng tại tất cả các Ngân hàng hiện đang có mối quan hệ tín dụng với Maison và tìm kiếm Ngân hàng có điều kiện có lợi cho Công ty mình.... ... Continue reading -->

09Jan

Copywriter Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Copywriter position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. Interpersonal and Time management skills:. Write effectively for PR articles published outside the company – Editorial and Advertorial skills are required..... ... Continue reading -->

09Jan

Customer Care Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Customer Care Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. - Tư vấn bán hàng qua Hotline và các kênh Online (E-commerce, Facebook, Instagram,..) để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về nhãn hàng, sản... ... Continue reading -->

09Jan

Ecommerce Content Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ecommerce Content Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. Excellent time management and organization skills. Write multiple retail marketing components, including product copy, banners, promotions, catalogues,... ... Continue reading -->

09Jan

Digital Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. Bachelor in Marketing, International Business or Communication. Excellent management and communication skills, able to prioritize effectively and manage... ... Continue reading -->

02Jan

Back End Engineer Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Back End Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Jan, 2019. - Giám sát, phát triển backend và API, những thành phần liên kết trong hệ thống công nghệ của công ty liên quan đến lập trình backend. - Chịu trách nhiệm trực... ... Continue reading -->

08Jan

Intern Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Intern position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jan, 2019. - Đăng tin tuyển dụng - Sàng lọc ứng viên - Gọi và đặt lịch hẹn phỏng vấn - Nhập data - Lưu trữ hồ sơ nhân viên - Hỗ trợ các job fair tại các trường Đại Học. ... ... Continue reading -->

02Jan

Web App Engineer Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Web App Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Jan, 2019. - Giám sát, phát triển web app và những thành phần liên kết trong hệ thống công nghệ của công ty liên quan đến lập trình web. - Chịu trách nhiệm trực tiếp các... ... Continue reading -->

08Jan

Havaianas Royal City Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Havaianas Royal City position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jan, 2019. - Giải quyết vấn đề cũng như xử lý các xung đột trong quan hệ lao động - Hỗ trợ và thúc đẩy nhân viên bán hàng đạt doanh số được giao - Duy trì và phát huy... ... Continue reading -->


27Dec

Retouch Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Retouch position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Dec, 2018. - Retouch hình ảnh chụp từ studio, hình ảnh được gửi từ Brand và hình ảnh lấy từ trên mạng. - Bảo đảm hình ảnh được chỉnh sửa đẹp, đạt yêu cầu theo đúng tiêu... ... Continue reading -->

You Might Also Like:

22Jan

Sales And Marketing Manager Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh. Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales And Marketing Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. - Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh của phòng - Lãnh đạo và quản lý phòng kinh doanh và tiếp thị để đảm bảo đạt doanh số và kiểm soát chi phí hiệu quả - Lập... ... Continue reading -->

22Jan

Tem Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh. Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tem position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. - Tiến hành dán nhãn phụ trên sản phẩm và bổ sung toa thuốc theo đúng qui định, đủ số lượng và đạt yêu cầu về hình thức - Kiểm tra cảm quan sản phẩm, số lượng... ... Continue reading -->

22Jan

Khai Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies . Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies opening great career opportunity and jobs vacancy for Khai position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. - Nhận hàng từ khách hàng với đầy đủ chứng từ nhận hàng & chữ ký xác nhận của bên gửi hàng, cập nhật thông tin lên hóa đơn - Chuẩn bị soạn và phân chia hàng... ... Continue reading -->


22Jan

Mua Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh. Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. - Theo dõi chính sách đặt hàng của từng SKU để đặt hàng kịp thời đáp ứng đơn hàng của khách hàng cũng như duy trì mức tồn kho an toàn cho các hãng - Kiểm tra... ... Continue reading -->

22Jan

Chuy Jobs Vacancy in Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh. Hoang Duc Pharmaceutical Medical Supplies Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. - Truy xuất và xử lý dữ liệu báo cáo (doanh số, hàng tồn kho, hàng khuyến mãi, hàng trả về, hàng cận date...) cho nội bộ và các nhà cung cấp theo ngày, tháng,... ... Continue reading -->