• Latest 62 maison retail management international Listings

17Oct

Financial Analyst Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Financial Analyst position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Oct, 2018. Recommending actions to management. Provide support with financial and management information and reporting. Minimum of 2-3 years working experience in Finance,... ... Continue reading -->

17Oct

Kho Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Oct, 2018. - Chuẩn bị tập hợp đầy đủ các tài khoản - Duy trì và chuẩn bị kế hoạch tài sản cố định hàng năm. - Kiểm soát các khoản nợ và phải thu - Rà soát và kiểm tra... ... Continue reading -->

17Oct

Marketing Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Oct, 2018. Have passion for the luxury retail business. Actively participating in weekly management meetings to take part of the strategic decisions.... ... Continue reading -->

16Oct

Mujosh Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Mujosh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Oct, 2018. - Tiếp đón khách đến với shop, tạo hình ảnh đẹp với khách hàng về sự phục vụ chuyên nghiệp. - Cập nhật xu hướng thời trang hiện tại và nắm bắt nhu cầu, thị... ... Continue reading -->


15Oct

Chuy Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Oct, 2018. - Lập kế hoạch đào tạo dài hạn và ngắn hạn. - Thiết kế, xây dựng tài liệu kỹ năng theo định hướng kinh doanh và văn hóa của công ty. - Thiết kế, xây dựng... ... Continue reading -->


11Oct

Sinh Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Oct, 2018. - Hỗ trợ các công tác nhập hàng (quần áo/giày dép/túi,…) của cửa hàng - Sắp xếp hàng hóa trong kho hàng. - Hỗ trợ trưng bày hàng hóa trong cửa hàng - Dán giá,... ... Continue reading -->

06Oct

Thu Pedro Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Pedro position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Oct, 2018. - Kiểm tra giá bán của sản phẩm, chịu trách nhiệm tính tiền và in hóa đơn sản phẩm cho khách mua hàng. Thực hiện các thủ tục cần thiết nếu khách cần lấy hóa... ... Continue reading -->


10Oct

Trang Topshop Topman Mai Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Trang Topshop Topman Mai position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. - Tiếp đón khách đến với shop, tạo hình ảnh đẹp với khách hàng về sự phục vụ chuyên nghiệp. - Cập nhật xu hướng thời trang hiện tại và nắm bắt nhu cầu, thị... ... Continue reading -->


10Oct

Pedro Vincom Tri Times City Royal The Garden Mall Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Pedro Vincom Tri Times City Royal The Garden Mall position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. - Tiếp đón khách đến với shop, tạo hình ảnh đẹp với khách hàng về sự phục vụ chuyên nghiệp. - Cập nhật xu hướng thời trang hiện tại và nắm bắt nhu cầu, thị... ... Continue reading -->


10Oct

Store Manager Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Store Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. * Quản lý bán hàng: - Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao - Quảng lý các nguồn lực (nhân lực & vật lực) hiệu quả để đảm bảo các cửa hàng... ... Continue reading -->


12Oct

Digital Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Oct, 2018. Bachelor in Marketing, International Business or Communication. Excellent management and communication skills, able to prioritize effectively and manage... ... Continue reading -->

10Oct

Pedro Vincom Tri Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Pedro Vincom Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. - Giải quyết vấn đề cũng như xử lý các xung đột trong quan hệ lao động - Hỗ trợ và thúc đẩy nhân viên bán hàng đạt doanh số được giao - Duy trì và phát huy... ... Continue reading -->


10Oct

Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 1) Theo dõi quản lý hạch toán liên quan đến tài sản công cụ dụng cụ - Mở thẻ TSCĐ. - Theo dõi tài sản từ khi bắt đầu phát sinh đến khi hoàn thành... ... Continue reading -->

06Oct

Operation Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Operation Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Oct, 2018. * Doanh số: - Thực hiện theo kế hoạch doanh số được giao - Thực hiện các kế hoạch về nguồn lực (nhân lực & vật lực) hiệu quả để đảm bảo các cửa hàng phụ... ... Continue reading -->

10Oct

Nam Pedro Indochina Jobs Vacancy in Chi Maison Retail Management International Ðà Nẵng. Chi Maison Retail Management International Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Nam Pedro Indochina position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. \* Mô tả công việc: - Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, đề xuất, sáng kiến nhằm đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số do Công ty đặt ra. - Cung cấp dịch vụ... ... Continue reading -->


04Oct

Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Oct, 2018. 1. Giám sát bán hàng - Quản lý, giám sát các nguồn lực hiệu quả để đảm bảo cửa hàng đạt, vượt mức doanh số bán hàng - Làm các báo cáo cần thiết cho công việc,... ... Continue reading -->


01Oct

Assistant Brand Manager Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Brand Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Oct, 2018. Management of People. Conduct regular floor walks with the Management Team to ensure layout is commercial and excellent retail standards are maintained.... ... Continue reading -->

29Sep

Business Development Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Development Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. Train and management staff. In Management or related field. Deal with correspondence on behalf of BOD, including drafting and writing emails as required and... ... Continue reading -->

04Oct

Marketing Executive Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Hà Nội. Maison Retail Management International Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Oct, 2018. 1. PR work : - Maintain contact with journalists: + Keep journalists updated about new collections, new arrivals of all brands + Spread Press Release and... ... Continue reading -->


29Sep

Event Coordinator Cum Partnership Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Event Coordinator Cum Partnership position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. Participating in increasing Maison Brand awareness and Maison portfolio in Vietnam with the help of the Head of Marketing.... ... Continue reading -->

29Sep

Marketing Specialist Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. Have passion for the luxury retail business. Actively participating in weekly management meetings to take part of the strategic decisions.... ... Continue reading -->

29Sep

Hcm Trang Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm Trang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. * Quản lý bán hàng: - Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao - Làm các báo cáo cần thiết cho công việc, do cấp trên yêu cầu, phổ biến -... ... Continue reading -->

29Sep

Hcm Store Manager Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm Store Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. * Quản lý bán hàng: - Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao - Làm các báo cáo cần thiết cho công việc, do cấp trên yêu cầu, phổ biến -... ... Continue reading -->

21Sep

Kho Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. Mô tả công việc: ( Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ ) Tuân thủ việc chấp hành Nội quy lao động,các quy định,quy chế bán hàng, phục vụ khách hàng của Công ty Kiểm... ... Continue reading -->

26Sep

Trang Cao Jobs Vacancy in Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh. Maison Retail Management International Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trang Cao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Sep, 2018. - Tuân Thủ việc chấp hành Nội quy lao động, các quy định, quy chế bán hàng, phục vụ khách hàng của Công ty. - Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, đồng thời có... ... Continue reading -->

You Might Also Like:

19Oct

Senior Professional Project Management Jobs Vacancy in Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh. Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Professional Project Management position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Willingness to travel. Leads one or more medium sized projects with low to moderate complexity.... ... Continue reading -->


19Oct

Personal Assistant Jobs Vacancy in Tnhh Nestl Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Nestl Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Personal Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. + Maintain schedule, manage correspondence, travel itinerary, proceed Concur request/claims for business trips, etc. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


19Oct

Research Associate Jobs Vacancy in United Nation . United Nation opening great career opportunity and jobs vacancy for Research Associate position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. The financial proposal shall specify a total lump sum amount in US Dollars (U$D) including consultancy fees and all associated costs i.e. airfares, travel cost,... ... Continue reading -->


19Oct

Associate Professional Product Test Jobs Vacancy in Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh. Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Associate Professional Product Test position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Willingness to travel. Participates in test efforts for software product development or support projects to measure the quality of the functional (business)... ... Continue reading -->


19Oct

Professional Product Test Jobs Vacancy in Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh. Fruition Partners Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Professional Product Test position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Willingness to travel. Participates in test efforts for software product development or supports projects to measure quality of functional (business) components... ... Continue reading -->