• Latest 13067 kho Listings

16Dec

Nam Jobs Vacancy in Cty Doctor Laser Thành phố Hồ Chí Minh. Cty Doctor Laser Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Dec, 2018. Thực hiện những kỹ thuật chăm sóc da cơ bản: massage mặt cơ bản, lấy nhân mụn, tắm trắng, triệt lông... - Lăn kim. - Tư vấn liệu trình và sản phẩm cho khách... ... Continue reading -->


16Dec

Sung Ngay Jobs Vacancy in Doanh Nghi Tri Trun Ðà Nẵng. Doanh Nghi Tri Trun Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Sung Ngay position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Dec, 2018. *Mô tả chi tiết công việc* - Thường xuyên có mặt ở khu vực trưng bày để tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm. - Đảm bảo hàng hóa được trưng bày... ... Continue reading -->


16Dec

Internship Account Manager Jobs Vacancy in Truy Gapit . Truy Gapit opening great career opportunity and jobs vacancy for Internship Account Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Dec, 2018. Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó trong công việc. Hỗ trợ Account Manager trong việc theo sát và giữ mối quan hệ với khách hàng.... ... Continue reading -->


16Dec

Account Manager Jobs Vacancy in Truy Gapit Hà Nội. Truy Gapit Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Account Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Dec, 2018. Bí quyết gì giúp Account chinh phục khách hàng với hợp đồng tiền tỷ (đặc biệt khách hàng khó tính)? Có làm Account mới biết, nghề Account vừa nói “vã nước bọt”... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0923 822 858 Anh Tuấn ( Bộ phận tuyển dụng ) để lên trao đổi và nhận lịch phỏng vấn. > MỨC LƯƠNG : NHẬN... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Jobs Vacancy in Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Trong Kho Opmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trong Kho Opmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Trong Big Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Trong Big position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0923 822 858 Anh Tuấn ( Bộ phận tuyển dụng ) để lên trao đổi và nhận lịch phỏng vấn. > MỨC LƯƠNG : NHẬN... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Trong Big Tphcm Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Trong Big Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0923 822 858 Anh Tuấn ( Bộ phận tuyển dụng ) để lên trao đổi và nhận lịch phỏng vấn. > MỨC LƯƠNG : NHẬN... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Trong Big Tphcm Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Trong Big Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0923 822 858 Anh Tuấn ( Bộ phận tuyển dụng ) để lên trao đổi và nhận lịch phỏng vấn. > MỨC LƯƠNG : NHẬN... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Coopmart Tphcmnh Jobs Vacancy in Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Coopmart Tphcmnh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Kho Trong Big Tphcm Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Trong Big Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0923 822 858 Anh Tuấn ( Bộ phận tuyển dụng ) để lên trao đổi và nhận lịch phỏng vấn. > MỨC LƯƠNG : NHẬN... ... Continue reading -->


15Dec

Sieu Thi Coopmart Part Time Full Jobs Vacancy in Saigon Opmart Thành phố Hồ Chí Minh. Saigon Opmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sieu Thi Coopmart Part Time Full position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Gia Thu Thi Coopmart Jobs Vacancy in Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gia Thu Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Opmart Hcm Sinh Gianv Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Opmart Hcm Sinh Gianv position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Part Time The Nha Nam Jobs Vacancy in Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Part Time The Nha Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. + Nam sắp xếp hàng trong kho. Đối với những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn không lãi xuất.... ... Continue reading -->


15Dec

Gian Nha Phuowng Nam Jobs Vacancy in Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian Nha Phuowng Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. + Nam sắp xếp hàng trong kho. Đối với những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn không lãi xuất.... ... Continue reading -->


15Dec

Gia Sat Thu Thi Coopmart Jobs Vacancy in Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gia Sat Thu Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. + Nam sắp xếp hàng trong kho. Đối với những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn không lãi xuất.... ... Continue reading -->


15Dec

Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Gian Thi Coopmart Jobs Vacancy in Saigon Opmart Thành phố Hồ Chí Minh. Saigon Opmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Gian Thi Coopmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian Thi Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Coopmart Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Tuy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Coopmart Kho Tphcm Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart Kho Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. 30 nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá trong kho. Ứng viên quân tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:.... ... Continue reading -->


15Dec

Nhan Gia Nhf Nam Jobs Vacancy in Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nha Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nhan Gia Nhf Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. + Nam sắp xếp hàng trong kho. Đối với những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn không lãi xuất.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

16Dec

Project Manager Jobs Vacancy in Shoefabrik Thành phố Hồ Chí Minh. Shoefabrik Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Project Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Dec, 2018. University or college degree in Business Systems / Economics / Accounting / Banking / Finance / Computer Science or similar.... ... Continue reading -->


15Dec

Chief Accountant Jobs Vacancy in Vietnam Backpacker Hostels Hà Nội. Vietnam Backpacker Hostels Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chief Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Manage day-to-day accounting activities in accordance with the organization’s accounting policies and procedures;... ... Continue reading -->


15Dec

General Accountant Jobs Vacancy in Vietnam Backpacker Hostels Hà Nội. Vietnam Backpacker Hostels Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for General Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Bachelor’s degree in Finance, Accounting or a related field. Office Informatics such as MS Office, Accounting software.... ... Continue reading -->


15Dec

Accounting Assistant Manager Jobs Vacancy in Tnhh Olam Nam . Tnhh Olam Nam opening great career opportunity and jobs vacancy for Accounting Assistant Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Degree in Accounting or recognized professional Accounting qualification or equivalent qualification; Check & reconcile stock balance between stock-count minute... ... Continue reading -->


15Dec

Treasury Associate Accounting Department Jobs Vacancy in Viet Capital Securities Thành phố Hồ Chí Minh. Viet Capital Securities Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Treasury Associate Accounting Department position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Dec, 2018. Good knowledge of using MS office applications (WORD, EXCEL) and Accounting software. Minimum 3 years experience in related field and experience in Accounting... ... Continue reading -->