• Latest 6 indo trans logistics Listings

22Sep

Sinh Jobs Vacancy in Indo Trans Logistics Hải Phòng. Indo Trans Logistics Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. – Hỗ trợ công việc phòng kế toán – Hạch toán trên phần mềm – In ủy nhiệm chi – Kiểm tra chứng từ hóa đơn Yêu cầu công việc – Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt... ... Continue reading -->


20Sep

Khai Quan Jobs Vacancy in Indo Trans Logistics Bắc Ninh. Indo Trans Logistics Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for Khai Quan position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Địa điểm làm việc: Kho Bánh kẹo Hải Hà, khu CN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh - Khai tờ khai Hải quan - Chuẩn bị các tài liệu có liên quan cho đội hiện... ... Continue reading -->


20Sep

Nam Kho Jobs Vacancy in Tnhh Itl Keppel Tanimex Logistics Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Itl Keppel Tanimex Logistics Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nam Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam. Kiểm đếm hàng hóa, sắp xếp hàng trong kho.... ... Continue reading -->

18Sep

Thu Cao Tri Tphcm Jobs Vacancy in Indo Trans Keppel Logistics Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Indo Trans Keppel Logistics Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Cao Tri Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng - Kiểm tra và Hạch toán các nghiệp vụ phải thu, phải trả, tiền mặt, ngân hàng - Theo dõi, kiểm soát, đốc thúc thanh... ... Continue reading -->

14Sep

Sinh Jobs Vacancy in Indo Trans Logistics Hà Nội. Indo Trans Logistics Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Sep, 2018. •Key-in thông tin, dữ liệu vào hệ thống •Hỗ trợ làm bill, chứng từ thanh toán •Hỗ trợ các công việc hành chính khác tại phòng Dịch Vụ Khách Hàng Quyền lợi... ... Continue reading -->


07Sep

Jobs Vacancy in Indo Trans Logistics Hải Phòng. Indo Trans Logistics Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Sep, 2018. Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận Chăm sóc Khách hàng, Khách hàng, lên kế hoạch vận chuyển, nhập vào hệ thống TMS, chuyển kế hoạch cho điều vận bố trí... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Sep

Captain Jobs Vacancy in Marriott International Inc Thành phố Hồ Chí Minh. Marriott International Inc Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Captain position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Job Category Food and Beverage & Culinary. Communicate service needs to chefs and stewards throughout functions.... ... Continue reading -->


24Sep

Food Service Sales Executive Trading Jobs Vacancy in Rgf Agent Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Rgf Agent Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Food Service Sales Executive Trading position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Food Service Sales Executive - Trading. Language level English.... ... Continue reading -->


23Sep

Pastry Chef Jobs Vacancy in Hyatt Thành phố Hồ Chí Minh. Hyatt Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pastry Chef position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Currently, Park Hyatt Saigon is looking for a Pastry Chef to work with the highest standards of product and service delivering unparalleled service in the... ... Continue reading -->


21Sep

Banquet Shift Leader Jobs Vacancy in Marriott International Inc . Marriott International Inc opening great career opportunity and jobs vacancy for Banquet Shift Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. Job Category Food and Beverage & Culinary. Serve food courses and alcoholic beverages to guests. Prepare tables, actions stations, buffets, service carts,... ... Continue reading -->


22Sep

Restaurant Manager Jobs Vacancy in Elegance Hospitality Group Hà Nội. Elegance Hospitality Group Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Restaurant Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. Review and analyze the sales abstracts, bar costs, and the daily flash food cost reports on a daily, weekly and monthly basis to ensure maximum profitability of... ... Continue reading -->