• Latest 37 iig nam Listings

16Oct

Toeic Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Toeic position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Oct, 2018. 1 năm (Ưu tiên). Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm luyện thi TOEIC tại các trung tâm Tiếng Anh uy tín. Giảng dạy, ôn luyện đảm bảo điểm đầu ra cho các khóa luyện... ... Continue reading -->


16Oct

Native English Teacher High Salary Hour Bonuses Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Native English Teacher High Salary Hour Bonuses position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Oct, 2018. *JOB DESCRIPTION * Typical tasks that may be carried out include but are not limited to: * Preparing and delivering fully organized lessons that are provided ... ... Continue reading -->


15Oct

Test Admin Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Test Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Oct, 2018. * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi. - Đảm nhiệm vị trí giám thị tại các kỳ thi. - Tham gia rà soát và hoàn thiện quy... ... Continue reading -->


10Oct

Thi Kho Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Khám sức khỏe định kì hàng năm. Thưởng lễ, tết và du lịch hàng năm. Thưởng hiệu quả làm việc và tăng lương hàng năm.... ... Continue reading -->


10Oct

Tuy Sinh Iig Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Sinh Iig position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Có 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng là một lợi thế. Thực hiện giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc khách hàng các chương trình đào... ... Continue reading -->


06Oct

Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Oct, 2018. 5-10 năm kinh nghiệm. Thu nhập cạnh tranh, thưởng cuối năm theo đánh giá, tăng lương định kỳ hàng năm. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp.... ... Continue reading -->


10Oct

Chuy Full Time Part Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Full Time Part position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 5-10 năm kinh nghiệm. Sinh nhật, nghỉ lễ, Têt, nghỉ phép, thưởng cuối năm theo đánh giá, tăng lương định kỳ hàng năm, khám sức khỏe v.v.... ... Continue reading -->


10Oct

Chuy Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. Tìm hiểu và nắm bắt thông tin về các sản phẩm khác do IIG cung cấp để phối hợp chào bán khi cần.... ... Continue reading -->


10Oct

Sales Admin Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Sinh nhật, nghỉ lễ, Têt, nghỉ phép, thưởng cuối năm theo đánh giá, tăng lương định kỳ hàng năm, v.v.... ... Continue reading -->


10Oct

Chuy Marketing Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. Mức lương cạnh tranh, thưởng cuối năm. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.... ... Continue reading -->


06Oct

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Oct, 2018. Số Năm Kinh nghiệm:. Trên 7 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý. Xây dựng dự án phát triển các sản phẩm của Công ty tại khu vực miền Nam.... ... Continue reading -->


04Oct

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Oct, 2018. 5-10 năm kinh nghiệm. Trên 7 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý. Xây dựng dự án phát triển các sản phẩm của Công ty tại khu vực miền Nam.... ... Continue reading -->


29Sep

Chuy Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. Số Năm Kinh nghiệm:. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh hoặc trong lĩnh vực giáo dục.... ... Continue reading -->


29Sep

Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Sep, 2018. Số Năm Kinh nghiệm:. Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững thông tin về các sản phẩm của Công ty và thông tin thị trường.... ... Continue reading -->


22Sep

Part Time Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Part Time position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. 0-1 năm kinh nghiệm. Cao đẳng trở lên, hoặc sinh viên năm thứ 3, thứ 4 hệ đại học chính quy tại các trường đại học chuyên ngành CNTT:.... ... Continue reading -->


24Sep

Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. 1. Các thủ tục liên quan đến Hợp đồng thuê nhà: - Check, chỉnh sửa, in, trình ký, đóng dấu Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng - Khi hết hạn Hợp đồng, báo trước với... ... Continue reading -->


24Sep

Thi Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi. - Đảm nhiệm vị trí giám thị tại các kỳ thi. - Quản lý kho tài liệu thi theo quy... ... Continue reading -->


20Sep

Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Số Năm Kinh nghiệm:. Chấm công, tính và theo dõi phép năm fulltime. Thủ tục đấu thầu điện tử Quốc gia hàng năm. Am hiểu pháp luật lao động & Luật BH Việt Nam;... ... Continue reading -->


20Sep

Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Số Năm Kinh nghiệm:. Nghiên cứu, cập nhật các thông tin, các phiên bản liên quan đến chương trình tiếng Anh onlines (English Discoveries Online - EDO và TOEIC... ... Continue reading -->


19Sep

Chuy Thanh Tra Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Thanh Tra position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Sep, 2018. 5-10 năm kinh nghiệm. Sinh nhật, nghỉ lễ, Têt, nghỉ phép, thưởng cuối năm theo đánh giá, tăng lương định kỳ hàng năm, v.v.... ... Continue reading -->


19Sep

Chuy Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Sep, 2018. 5-10 năm kinh nghiệm. Ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn Công nghệ thông tin. Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững thông tin về các sản phẩm IT của... ... Continue reading -->


19Sep

Chuy Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Sep, 2018. Học viện IIG (Đơn vị thành viên của IIG Việt Nam), Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 2-5 năm kinh nghiệm.... ... Continue reading -->


20Sep

Chuy Thanh Tra Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Thanh Tra position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Số Năm Kinh nghiệm:. Sinh nhật, nghỉ lễ, Têt, nghỉ phép, thưởng cuối năm theo đánh giá, tăng lương định kỳ hàng năm, v.v.... ... Continue reading -->


19Sep

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Iig Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Sep, 2018. 1-2 năm kinh nghiệm. Khám sức khỏe định kì hàng năm. Thưởng lễ, tết và du lịch hàng năm. Trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.... ... Continue reading -->


21Sep

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Iig Nam Hà Nội. Iig Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. 2-5 năm kinh nghiệm. + Nghiên cứu và nắm vững đặc tính kỹ thuật của sản phẩm do Công ty EDVietnam (thuộc IIG Vietnam) cung cấp.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

19Oct

Human Resources Coordinator Jobs Vacancy in Marriott International Inc Ðà Nẵng. Marriott International Inc Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Human Resources Coordinator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Job Category Human Resources. Post all necessary legal or regulatory notices related to Human Resources in view of all employees as required by law.... ... Continue reading -->


19Oct

Executive Jobs Vacancy in The One Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. The One Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. BA degree of human resources management; Implement all tasks of Recruitment including planning, post jobs, interviewing, etc. for all positions of the company.... ... Continue reading -->


19Oct

Customer Service Staff Real Estate Binh Duong Jobs Vacancy in Faro Recruitment Thành phố Hồ Chí Minh. Faro Recruitment Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Customer Service Staff Real Estate Binh Duong position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Human resource Compliance. It is helping clients free mind and free hands in dealing with human resources matters in the frequent change business environment... ... Continue reading -->


19Oct

Senior Trainer Center For Professional Development Jobs Vacancy in Manulife Thành phố Hồ Chí Minh. Manulife Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Trainer Center For Professional Development position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. A Human Resources representative will consult with applicants contacted to participate at any stage of the recruitment process who request an accommodation.... ... Continue reading -->


19Oct

Talent Acquisition Manager Jobs Vacancy in Global Cybersoft . Global Cybersoft opening great career opportunity and jobs vacancy for Talent Acquisition Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Oct, 2018. Partner closely with Hitachi Consulting Vietnam and Regional Human Resources team to focus on executing the firm’s talent acquisition strategy.... ... Continue reading -->