• Latest 880 hrchannels com Listings

26Apr

Director Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Director position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is a Vietnamese Garments company, now looking for an R&D Director in Ho Chi Minh city: Organize a market research team to develop Denim fabrics... ... Continue reading -->


26Apr

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong Database và các nguồn khác. Thực hiện cuộc gọi đến các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Gặp gỡ Chuyên viên tuyển dụng... ... Continue reading -->


26Apr

Sales Staff Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is a Vietnamese Garments company, now looking for a Sales Staff in Ho Chi Minh city: Take charge of selling fabric and knitwear (Closed line from... ... Continue reading -->


26Apr

Sourcing Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sourcing Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI Garments company, now looking for a Sourcing Manager in Ho Chi Minh city: Manage product development life cycle from inception of sketch... ... Continue reading -->


26Apr

Merchandiser Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandiser position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất May Mặc lớn, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng tại Bình Phước: Nhận và xử... ... Continue reading -->


26Apr

Kinh Doanh Tour Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Tour position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. * Duy trì khách hàng cũ - Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có - Tổ chức lịch chăm sóc chào bán tour mới đối với những quan hệ kinh doanh hiện có - Lên... ... Continue reading -->


26Apr

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hưng Yên. Hrchannels Com Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. 1. Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao. - Cân đối năng lực sản xuất của xí nghiệp, chủ động... ... Continue reading -->


26Apr

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. * Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HAY Travel.,JSC - Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng thể, cơ cấu nhân sự tổng thể, định hướng phát... ... Continue reading -->


26Apr

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hải Phòng. Hrchannels Com Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất lớn, với quy mô trên 2000 nhân viên, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyên Nhân Viên Kế Toán tại Hải Phòng... ... Continue reading -->


26Apr

Tuy Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. 1. TUYỂN DỤNG . - Phối hợp với các Trưởng phòng ban phân tích nhu cầu, lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý/năm. - Phân tích công việc và lập bản mô tả... ... Continue reading -->


26Apr

Kinh Doanh Shopping Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Shopping position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Làm việc với các đối tác trong lĩnh vực TV Shopping như: SCJ TV Shopping, Lotte datviet shopping, VTV Hyundai Home Shopping... để: Lên kế hoạch phát triển... ... Continue reading -->


26Apr

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. -Tham mưu đề xuất xây dựng các quy trình, quy chế, định mức chi phí mua hàng. -Hỗ trợ tổ chức tìm kiếm, đánh giá, phát triển mạng lưới nhà cung cấp, đối tác... ... Continue reading -->


26Apr

Pattern Maker Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pattern Maker position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI Garments company, now looking for a Pattern Maker in Ho Chi Minh: Collaborate with the design team and assist in the development of... ... Continue reading -->


26Apr

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Quản lý khách hàng Cao Phong ( Siêu thị Điện máy Chợ Lớn) Nhiệm vụ chính: Thực hiện doanh số theo kế hoạch tuần, tháng, quí, năm Thực hiện thu hồi công nợ... ... Continue reading -->


26Apr

Cutting Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Cutting Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI Garment manufacturing company, now looking for a Cutting Manager in Ho Chi Minh city: Supervising and managing all the operation in... ... Continue reading -->


26Apr

Merchandiser Jobs Vacancy in Hrchannels Com Bắc Ninh. Hrchannels Com Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandiser position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI Garment company, now looking for a Merchandiser in Bac Ninh: Report to Merchandising Manager. Daily correspondence with key customer... ... Continue reading -->


26Apr

Tuy Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. - Học tập và áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn được Công ty đào tạo vào công việc. - Tìm kiếm khách hàng, khai thác các thông tin về khách hàng... ... Continue reading -->


26Apr

Pgs Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pgs position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Quản lý đội ngũ PG/PB của Kangaroo đang làm việc tại các hệ thống Siêu thị như: Điện Máy Chợ Lơn, Thiên Hòa ( Khoảng 60PG/PB) bao gồm: Quản lý thời gian làm... ... Continue reading -->


26Apr

Minh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. -Tham mưu và đề xuất các phương án về tổ chức lao động, tuyển dụng, xây dựng, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực -Phân tích, dự báo nhu cầu nhân sự các... ... Continue reading -->


26Apr

Hcm Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. -Chịu trách nhiệm tiếp nhận ,xử lý và giám sát NV xử lý các khiếu nại của Khách hàng và việc đền bù Khách hàng tại Miền Bắc. -Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận... ... Continue reading -->


26Apr

Admin Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI manufacturing company, now looking for a HR and Admin Manager in Binh Duong as below: Key responsibility: Develop and implement HR... ... Continue reading -->


26Apr

Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hưng Yên. Hrchannels Com Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất may mặc, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển IE Manager tại Hưng Yên: Tham gia phát triển, cải tiến... ... Continue reading -->


26Apr

Merchandising Team Leader Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandising Team Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất may mặc, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Merchandise Team Leader tại TPHCM: Kiểm tra thông tin,... ... Continue reading -->


26Apr

Production Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hải Dương. Hrchannels Com Hải Dương opening great career opportunity and jobs vacancy for Production Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI Garments company, now looking for a Production Manager in Hai Duong: Set up production plan Arrange everything to carry out this plan:... ... Continue reading -->


26Apr

Atpm Leader Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Atpm Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Our client is an FDI Footwear company, now looking for a ATPM Leader in Long An as below: Involve and encourage all members to participate in and complete... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

26Apr

Cts Engineer Jobs Vacancy in Bao Crown Nai . Bao Crown Nai opening great career opportunity and jobs vacancy for Cts Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. O 1 - 3 years experiences for this position in mechanical engineering field. We are CROWN Beverage Cans Dong Nai Limited with 100% invested capital of foreigner... ... Continue reading -->


26Apr

Site Supervisor Jobs Vacancy in Ezlandvietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Ezlandvietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Site Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Inspect relevant structure work, architecture work, finishing work, Electrical, plumbing, mechanical works in relevant positions to ensure quality of works done... ... Continue reading -->


26Apr

Technician Jobs Vacancy in The Aes Corporation Cẩm Phả. The Aes Corporation Cẩm Phả opening great career opportunity and jobs vacancy for Technician position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Perform servicing of all electronic, pneumatic, mechanical, electro-pneumatic, hydraulic and computer-based instruments and control systems and devices in... ... Continue reading -->


26Apr

Nhan Vien Giam Sat Chat Luong Dam Jobs Vacancy in Iwc Dung Ðà Nẵng. Iwc Dung Ðà Nẵng opening great career opportunity and jobs vacancy for Nhan Vien Giam Sat Chat Luong Dam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Forestry, Mechanical/ Electrical engineering. Checking raw material and product quality during loading.... ... Continue reading -->


26Apr

Business Development Manager Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Development Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. University degree with mechanical, electrical, instrumentation, chemical, process, mining, transportation, marine and civil engineering backgrounds.... ... Continue reading -->