• Latest 1525 hrchannels com Listings

18Jan

Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. - Giám sát hoạt động của bộ phận dán nhãn có phù hợp với quy trình chuẩn. - Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu nhận được từ nhà cung cấp, dựa trên quy định... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Kiểm tra tình hình của nhà máy theo tiêu chuẩn 3D- 5S Làm báo cáo những vấn đề cần cải tiến và gửi cho bộ phận Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Chuẩn bị bộ chứng từ hàng xuất/nhập Thường xuyên liên lạc với phía nước ngoài và chăm sóc kỹ các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty Thường xuyên... ... Continue reading -->


18Jan

Pricing Staff Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pricing Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI logistic company, now looking for a Pricing Staff in HCM: Take charge of input prices from shipping companies, airlines, and local... ... Continue reading -->


18Jan

Abbott Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Abbott position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. • Thực hiện các bước bán hàng cơ bản • Các phép toán qui đổi trong sales • Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện • Trưng bày và bán đủ các nhãn... ... Continue reading -->


18Jan

Cung Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Cung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. - Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan. Thực hiện các thủ tục mua hàng theo quy trình, quy định của Công ty. - Tìm kiếm NCC, lấy báo giá, so... ... Continue reading -->


18Jan

Thu Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Chỉnh sửa khuôn đúc Quản lý chất lượng sản phẩm và công việc liên quan Các công việc liên quan đến kỹ thuật được giao công việc khác cụ thể trao đổi khi... ... Continue reading -->


18Jan

Thi Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Sửa chữa, bảo dưỡng Thiết bị Điện Thi công, lắp đặt hệ thống Điện công nghiệp tại Nhà máy Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc Yêu... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Admin Executive Support Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Admin Executive Support position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Hỗ trợ sales team làm và theo dõi hợp đồng. Nhận đơn hàng, thực hiện các thủ tục xử lí đơn hàng, theo dõi kho vận, lập báo cáo hàng tháng và quý. Theo dõi... ... Continue reading -->


18Jan

Talent Acquisition Executive Chuy Tuy Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Talent Acquisition Executive Chuy Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Responsible for the Recruitment process and measurement; distribute the job vacancies across HR Recruiters. Build a healthy relationship with in-external... ... Continue reading -->


18Jan

Thu Khu Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Khu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Tháo lắp, đánh giá, xử lý các lỗi phát sinh của khuôn dựa trên sản phẩm Bảo dưỡng khuôn theo kế hoạch. Thiết lập các tiêu chuẩn bảo dưỡng khuôn Điều tra... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Engineer Thu Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Engineer Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is a Joint Venture company in Automation industry, now looking for a Sales Engineer in Ho Chi Minh city: Take charge of business and management... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Staff Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Staff Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI manufacturing company, now looking for a Sales Staff in Hanoi: Promote and sell the full range of Company’s products and services Plan... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Admin Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Admin Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI Chemical company, now looking for a Sales Admin in Ho Chi Minh city: Process and follow-up goods/commodities, stock, quotation, PO,... ... Continue reading -->


18Jan

Chuy Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. - Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của Công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của Công ty - Lập kế... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Assistant Cum Reservationist Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Assistant Cum Reservationist Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI company in hotel field, now looking for a Sales Assistant Cum Reservationist in Hanoi: Work with Online Travel Agencies Take charge of... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Team Leader Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Team Leader Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Khách hàng của chúng tôi là một công ty trong lĩnh vực Dịch Vụ Y Tế, hiện đang tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh tại Hà Nội: Tư vấn về chuyên môn và xây dựng... ... Continue reading -->


18Jan

Export Sales Staff Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Export Sales Staff Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is a Vietnamese manufacturing company, now looking for an Export Sales Staff in Hanoi: Take care of existing customers Look for more new... ... Continue reading -->


18Jan

Crm Specialist Chuy Quan Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Crm Specialist Chuy Quan position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. 1. Quản lý hiệu suất của nhóm 3rd party (Out-sourcing) Phối hợp với các quản lý của OS để theo dõi hoạt động hằng ngày của nhóm, đảm bảo hiệu suất kinh doanh... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. - Theo dõi và thực hiện các chương trình Marketing cho Shop và người tiêu dùng kênh GT - Chịu trách nhiệm doanh số hàng tháng - Sắp xếp lịch làm việc của PGs ... ... Continue reading -->


18Jan

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Chấm công, làm báo cáo Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn Yêu cầu công việc Tốt nghiệp Cao đẳng trở... ... Continue reading -->


18Jan

Telesales Leader Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Telesales Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Khách hàng của chúng tôi là một công ty thương mại Việt Nam, hiện đang tuyển Trưởng NhómTelesales tại TP.HCM: Liên hệ với khách hàng để tư vấn cho khách... ... Continue reading -->


18Jan

Sales Executive Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI company in Outdoor Advertising field, now looking for a Sales Executive in Ho Chi Minh city: Do research on the market Find and reach... ... Continue reading -->


18Jan

Salesforce Developer Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Salesforce Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI company, specialized in web system, now looking for a Salesforce Developer in Ho Chi Minh city: Develop and maintain web service... ... Continue reading -->


18Jan

Salesforce Fresher Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Salesforce Fresher position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Our client is an FDI company, specialized in web system, now looking for a Salesforce Fresher in Ho Chi Minh city: Develop and maintain web service Handle... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

19Jan

Php Developer Mysql Html Jobs Vacancy in Taknet Systems Hà Nội. Taknet Systems Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Php Developer Mysql Html position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. In charge of software architecture and database design, software development. Full time job in Hanoi, in charge of Vietnamese development team.... ... Continue reading -->


19Jan

Software Engineer Jobs Vacancy in Ampere Computing Thành phố Hồ Chí Minh. Ampere Computing Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Software Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. Ampere is designing the future of hyperscale cloud and edge computing with its 64-bit Arm server processor architecture.... ... Continue reading -->


19Jan

Senior Engineer Scala Javascript Jobs Vacancy in Process Street Thành phố Hồ Chí Minh. Process Street Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Engineer Scala Javascript position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. Participate in code reviews and help to guide software architecture decisions. We are a young, lean, funded AngelPad company looking for an experienced Senior... ... Continue reading -->


18Jan

Brse Hcm Jobs Vacancy in Viecoi Client Thành phố Hồ Chí Minh. Viecoi Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Brse Hcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Developing high-quality software design and architecture with detail. Cong Hoa Street, Ward 13, Tân Bình District, Ho Chi Minh City.... ... Continue reading -->


18Jan

Net System Architect Jobs Vacancy in Hrnavi Thành phố Hồ Chí Minh. Hrnavi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Net System Architect position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. Experience in system architecture, Big Talk, SharePoint, CRM would be great advance. Join some parts or full life cycle of software development.... ... Continue reading -->