• Latest 982 hrchannels com Listings

15Jul

Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Our client is an FDI company, specialized in Wood Painting, now looking for a QC Manager in Binh Duong: Manage and evaluate staff's compliance with On-Line... ... Continue reading -->


15Jul

Factory Director Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Factory Director position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Our client is an FDI company, specialized in Wood Painting, now looking for a Factory Director in Binh Duong: Manage and operate all activities at the... ... Continue reading -->


15Jul

Thi Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty Nội Thất lớn, hiện đang tuyển Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất tại TP.HCM: Lên ý tưởng thiết kế concept 3D Triển khai 2D ... ... Continue reading -->


14Jul

Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất Giày lớn, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Kỹ Sư Điện II tại Long An như sau: Thiết kế mạch điện... ... Continue reading -->


14Jul

Marketing Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Our client is an FDI company, specialized in Shrimp Bran, now looking for a Marketing Manager in Dong Nai: Develop meat marketing plans. Perform advertising... ... Continue reading -->


14Jul

Poultry Sales Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Poultry Sales Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Our client is an FDI company, now looking for a Poultry Sales Manager in Dong Nai: Manage poultry sales and technical staff Provide technical training... ... Continue reading -->


13Jul

Chuy Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty Sản xuất, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại Long An: Liên hệ trực tiếp với... ... Continue reading -->


13Jul

Receptionist Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Receptionist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI travel company, now looking for a Receptionist | Nhân viên lễ tân in HCMC: - Perform cleaning jobs at the hotel - Change blankets, gas,... ... Continue reading -->


13Jul

Supervising Producer Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Supervising Producer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI manufacturing company, now looking for a Supervising producer in Ho Chi Minh: Implementation of the production plan. Adjust production,... ... Continue reading -->


13Jul

Admin Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI company, now looking for a HR and Admin Manager | Trưởng phòng Hành chính Nhân sự in Binh Duong as below: Develop and implement HR... ... Continue reading -->


13Jul

Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI company, now looking for a QC Manager | Trưởng phòng QC in Long An as below: Take charge of compliance company regulations and ISO... ... Continue reading -->


13Jul

Bar Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Bar position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Giám sát phòng bar tại Hà Nội: - Quản lý mọi hoạt động của quầy bar - Lên... ... Continue reading -->


13Jul

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty lớn, hiện đang tuyển Giám đốc sản xuất tại Hà Nội: Công tác triển khai kế hoạch sản xuất. Điều chỉnh hoạt động sản... ... Continue reading -->


13Jul

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của công ty chúng tôi là một công ty lớn, hiện đang tuyển Quản lý cửa hàng tại Hà Nội: Điều hành và kiểm soát chất lượng phục vụ khách hàng Lập... ... Continue reading -->


13Jul

Leather Cutting Specialist Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Leather Cutting Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI Footwear company, now looking for a Leather Cutting Specialist in Binh Duong: Take charge of managing Upper Cutting Production Lead... ... Continue reading -->


13Jul

Hcns Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hà Nội. Hrchannels Com Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Hcns position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất Việt Nam, hiện đang tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự tại Hà Nội: Điều hành mọi hoạt động của phòng... ... Continue reading -->


13Jul

Quality Control Officer Jobs Vacancy in Hrchannels Com Tây Ninh. Hrchannels Com Tây Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for Quality Control Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI garments company, now looking for a Quality Control Officer | Nhân viên quản lý chất lượng in Tây Ninh: - Approve incoming materials by... ... Continue reading -->


13Jul

Jobs Vacancy in Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh. Hrchannels Com Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang tuyển Kế Toán Tài Chính Tổng Hợp tại Hồ Chí Minh như sau: Thu thập xử lý... ... Continue reading -->


13Jul

Production Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Production Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI manufacturing company, now looking for a Production manager in Binh Duong City: Control, set up workflow and plan for meeting production... ... Continue reading -->


13Jul

Thi Jobs Vacancy in Hrchannels Com Tây Ninh. Hrchannels Com Tây Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty may mặc có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Giám sát thiết kế tại Tây Ninh: - Có khả năng xây dựng bộ sưu tập... ... Continue reading -->


13Jul

Merchandiser Mua Jobs Vacancy in Hrchannels Com Nam Định. Hrchannels Com Nam Định opening great career opportunity and jobs vacancy for Merchandiser Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI garments company, now looking for a Merchandiser | Nhân viên mua hàng in Nam Định: - Plan and develop merchandising strategies that... ... Continue reading -->


13Jul

Production Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com Nam Định. Hrchannels Com Nam Định opening great career opportunity and jobs vacancy for Production Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI garments company, now looking for a Production Manager | Trưởng phòng sản xuất in Nam Định: - Set daily/weekly/monthly objectives and... ... Continue reading -->


13Jul

Receptionist Manager Jobs Vacancy in Hrchannels Com Hải Phòng. Hrchannels Com Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for Receptionist Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI travel company, now looking for a Receptionist Manager | Trưởng bộ phận lễ tân in HCMC: - Financial management: Direct monitoring of the... ... Continue reading -->


13Jul

Assistant Sales Manager Kinh Doanh Jobs Vacancy in Hrchannels Com Bắc Ninh. Hrchannels Com Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Sales Manager Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Our client is an FDI company, now looking for an Assistant Sales Manager | Trợ lý Giám đốc Kinh doanh in Bắc Ninh: Develope sales plans and strategies for... ... Continue reading -->


13Jul

Mua Jobs Vacancy in Hrchannels Com . Hrchannels Com opening great career opportunity and jobs vacancy for Mua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Khách hàng của chúng tôi là một công ty may mặc, hiện đang tuyển Nhân viên mua hàng tại Quảng Nam: - Thiết định mua hàng cho sản xuất trong và ngoài nước -... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

03Jul

Lao Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech . Pearl Bio Tech opening great career opportunity and jobs vacancy for Lao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. Chà tăm nha khoa, Kiểm hàng Quyền lợi được hưởng Được hưởng tất cả chế độ phúc lợi như BHXH,BHYT,BHTN... Yêu cầu công việc Không yêu cầu kinh nghiệm Yêu cầu... ... Continue reading -->


03Jul

Jobs Vacancy in Pearl Bio Tech . Pearl Bio Tech opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. Quản lý nhân sự và xưởng sản xuất. Quyền lợi được hưởng - Được hưởng tất cả chế độ như lương,thưởng,bhxh,bhyt,bhtn... Yêu cầu công việc Tuổi từ 30 trở lên... ... Continue reading -->