• Latest 14 fuluh nam Listings

15Jul

Anh Mang Cmnd Theo Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Anh Mang Cmnd Theo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Nam/ Nữ tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng. Được tăng lương hàng năm, quà thưởng dịp lễ, tết, thưởng tháng lương 13.... ... Continue reading -->


  • Company: Fuluh
  • Added: 17 giờ trước

15Jul

Nghi Chingluh Giu Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Chingluh Giu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. 50 Nam, độ tuổi từ 18 đến 35. Được tăng lương hàng năm, quà thưởng dịp lễ, tết, thưởng tháng lương 13.... ... Continue reading -->


  • Company: Fuluh
  • Added: 17 giờ trước

14Jul

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Biên phiên dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt... ... Continue reading -->


14Jul

Lean Staff Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Lean Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Ngày cập nhật:.... ... Continue reading -->


14Jul

Chemical Engineer Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chemical Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Investigate bonding issue cause.... ... Continue reading -->


14Jul

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Nắm được quy trình sản xuất Giầy. Nắm rõ các công đoạn, thao tác sản xuất. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý xưởng sản xuất giày.... ... Continue reading -->


14Jul

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. ✅Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lươn tháng 13. Nắm rõ tính năng hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà máy... ... Continue reading -->


14Jul

Facility Manager Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Facility Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Ngày cập nhật:.... ... Continue reading -->


14Jul

Trung Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Trợ lý tiếng Trung.... ... Continue reading -->


02Jul

Workforce Planning Supervisor Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Workforce Planning Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Jul, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Participate in practical problems solving, kaizen and Eco... ... Continue reading -->


24Jun

Loan Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Loan position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Phiên dịch hiện trường cho chủ quản Trung Quốc hoặc Đài Loan.... ... Continue reading -->


24Jun

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Thực hiện công việc trong khả năng và phạm vi công việc do chủ... ... Continue reading -->


24Jun

Leader Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương. New Product Introduction preparation plan.... ... Continue reading -->


24Jun

Leader Lean Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Leader Lean position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Standard Project Plan:.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

15Jul

Technical Sales Engineer Jobs Vacancy in Jellyfish Thành phố Hồ Chí Minh. Jellyfish Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Technical Sales Engineer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jul, 2018. Bachelor degree in electronics or telecommunications or equivalent. A large sole distributor of PCB products & extended services.... ... Continue reading -->


13Jul

Ceo Assistant Jobs Vacancy in Iconic Thành phố Hồ Chí Minh. Iconic Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ceo Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jul, 2018. Mô Tả Công Việc Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and transmitting text, data, and graphics.... ... Continue reading -->


12Jul

Sale Medical Jobs Vacancy in Charles Wembley Pte Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Charles Wembley Pte Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sale Medical position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jul, 2018. SALE MEDICAL Charles Wembley (S.E.A.) Co.,Pte.Ltd Ngày cập nhật: 13/07/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 7,000,000 - 10,000,000... ... Continue reading -->


12Jul

Sales Consultant Jobs Vacancy in First Alliances Thành phố Hồ Chí Minh. First Alliances Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sales Consultant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jul, 2018. Our Client is an international telecommunication company based in Malaysia with 12 Branch Office around Asia, Europe, Australia. Responsibilities: • Develop... ... Continue reading -->


11Jul

Java Developer Jobs Vacancy in Hansen Technologies Thành phố Hồ Chí Minh. Hansen Technologies Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Java Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. Hansen Technologies is a global CIS/BSS provider servicing the Utilities, Pay TV and Telecommunications industries.... ... Continue reading -->