• Latest 24 fuluh nam Listings

21Apr

Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Apr, 2018. Nam, độ tuổi từ 20 đến 40. Lái xe đưa rước nhân viên hoặc xe tải chở hàng.... ... Continue reading -->


 • Company: Fuluh
 • Added: 5 ngày trước

20Apr

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Nắm được quy trình sản xuất Giầy. Nắm rõ các công đoạn, thao tác sản xuất. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý xưởng sản xuất giày.... ... Continue reading -->


20Apr

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Hoàn thành các báo cáo về năng lượng đúng thời hạn & chính xác... ... Continue reading -->


20Apr

May Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for May position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Nắm được quy trình sản xuất Giầy. Nắm rõ các công đoạn, thao tác sản xuất. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý xưởng sản xuất giày.... ... Continue reading -->


20Apr

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Nắm được quy trình sản xuất Giầy. Nắm rõ các công đoạn, thao tác sản xuất. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý xưởng sản xuất giày.... ... Continue reading -->


20Apr

Supervisor Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương. New Product Introduction preparation plan.... ... Continue reading -->


20Apr

Supervisor Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. ✅Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Quản lý công tác đào tạo.... ... Continue reading -->


20Apr

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. ✅Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lươn tháng 13. Nắm rõ tính năng hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà máy... ... Continue reading -->


20Apr

Facility Manager Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Facility Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Ensure the normal operation of factory facilities with good... ... Continue reading -->


20Apr

Thu Anh Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Anh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Hoàn thành các báo cáo về năng lượng đúng thời hạn & chính xác... ... Continue reading -->


20Apr

Trung Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Phiên dịch hiện trường cho chủ quản Trung Quốc hoặc Đài Loan.... ... Continue reading -->


09Apr

Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. ✅Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Lập kế hoạch của phòng dựa theo giám đốc bộ phận.... ... Continue reading -->


09Apr

Thu Anh Jobs Vacancy in Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Anh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Apr, 2018. Công ty TNHH Giầy Fuluh. Được tăng lương hàng năm, quà, thưởng dịp lễ, tết, lương tháng 13. Hoàn thành các báo cáo về năng lượng đúng thời hạn & chính xác... ... Continue reading -->


04Apr

Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Apr, 2018. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Được tăng lương hàng năm, quà thưởng dịp lễ, tết, thưởng tháng lương 13.... ... Continue reading -->


 • Company: Fuluh
 • Added: 22 ngày trước

03Apr

Chuy Jobs Vacancy in Tnhh Fuluh . Tnhh Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Apr, 2018. ( Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ ) - Quản lý xưởng sản xuất Giày - Biết rõ từng công đoạn, thao tác chặt, may, thành hình - Nắm được quy trình sản xuất Giầy -... ... Continue reading -->


30Mar

Chuy Jobs Vacancy in Tnhh Fuluh . Tnhh Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Mar, 2018. ( Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ ) - Quản lý xưởng sản xuất Giày - Biết rõ từng công đoạn, thao tác chặt, may, thành hình - Nắm được quy trình sản xuất Giầy -... ... Continue reading -->


03Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Fuluh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Apr, 2018. Nắm rõ tính năng hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà máy cũng như thông số kỹ thuật. 4 - 6 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


30Mar

May Jobs Vacancy in Tnhh Fuluh . Tnhh Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for May position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Mar, 2018. Nắm rõ tính năng hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà máy cũng như thông số kỹ thuật. 5 - 6 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


04Apr

Anh Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Anh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Apr, 2018. - Nội dung công việc được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Quyền lợi được hưởng - Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật.. - Được tham gia đầy... ... Continue reading -->


 • Company: Fuluh
 • Added: 22 ngày trước

30Mar

Jobs Vacancy in Tnhh Fuluh . Tnhh Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Mar, 2018. ( Mức lương: 6 - 8 triệu VNĐ ) - Quản lý xưởng in sơn - Biết rõ từng công đoạn, thao tác in sơn - Nắm được quy trình sản xuất Giầy - Sắp xếp người vào từng... ... Continue reading -->


27Mar

Kinh Nghi Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Mar, 2018. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Được tăng lương hàng năm, quà thưởng dịp lễ, tết, thưởng tháng lương 13. Thực hiện công đoạn chặt, may, thành hình ....... ... Continue reading -->


 • Company: Fuluh
 • Added: 30 ngày trước

27Mar

Anh Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Anh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Mar, 2018. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Nam/ Nữ tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng:. Được tăng lương hàng năm, quà thưởng dịp lễ, tết,... ... Continue reading -->


 • Company: Fuluh
 • Added: 30 ngày trước

27Mar

Nghi Chingluh Giu Jobs Vacancy in Fuluh . Fuluh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi Chingluh Giu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Mar, 2018. Nắm. Sức khỏe định kỳ hằng năm. 50 Nam, độ tuổi từ 18 đến 35. Tăng lương hàng năm, quà thưởng dịp lễ, tết, thưởng tháng lương 13.... ... Continue reading -->


 • Company: Fuluh
 • Added: 30 ngày trước

You Might Also Like:

26Apr

Luy Tri Jobs Vacancy in Jetstar . Jetstar opening great career opportunity and jobs vacancy for Luy Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION Training and Development Officer Chuyên viên Huấn luyện và Phát triển Phòng ban - Department Phòng Huấn luyện khai... ... Continue reading -->


 • Company: Jetstar
 • Added: 3 giờ trước

26Apr

Marketing Sales Coordinator Hcmc Ref Jobs Vacancy in Cci France Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Cci France Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Sales Coordinator Hcmc Ref position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Thu Duc College of Technology (TDC) formerly known as Thu Duc Technical Education and Vocation Center was established in 1984.... ... Continue reading -->


26Apr

Pedagogical Coordinator Hcmc Ref Jobs Vacancy in Cci France Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Cci France Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Pedagogical Coordinator Hcmc Ref position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Bachelor Degree in Education. Thu Duc College of Technology (TDC) formerly known as Thu Duc Technical Education and Vocation Center was established in 1984.... ... Continue reading -->


26Apr

Wvv Temporary Project Assistant Jobs Vacancy in World Vision International . World Vision International opening great career opportunity and jobs vacancy for Wvv Temporary Project Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Major in education, public health, community development, social work and/or business administration. Including health, education, economic development, HIV and... ... Continue reading -->


26Apr

Service Desk Officer Jobs Vacancy in Vpbank Hà Nội. Vpbank Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Service Desk Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. - Executing the role of receiving requirement from user, noting down incidents, issues need to be resolved. Categorizing, establish priority level and... ... Continue reading -->