• Latest 115 eurowindow Listings

24Sep

Chi Jobs Vacancy in Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh. Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. - Tiếp nhận, thẩm tra tổng thể phương án kỹ thuật giữa HS mời thầu, HS dự thầu, Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng, bản vẽ Shop – drawing nhằm tối ưu hóa chi... ... Continue reading -->


24Sep

Kinh Doanh Thanh Jobs Vacancy in Eurowindow Thanh Hóa. Eurowindow Thanh Hóa opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Thanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. - Tìm kiếm và bán hàng cho các công trình, dự án xây dựng. - Đo đạc và tư vấn cho khách hàng về các phương án cửa phù hợp với kiến trúc và trang trí nội thất. ... ... Continue reading -->


24Sep

Kinh Doanh Giang Jobs Vacancy in Eurowindow Bắc Giang. Eurowindow Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Giang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. - Tìm kiếm và bán hàng cho các công trình, dự án xây dựng. - Đo đạc và tư vấn cho khách hàng về các phương án cửa phù hợp với kiến trúc và trang trí nội thất. ... ... Continue reading -->


22Sep

Minh Jobs Vacancy in Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh. Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. - Thực hiện mọi chức năng, chuyên môn của Phòng QLCLHT dưới sự chỉ đạo của cấp quản lý (TP/PP/TBP) - Rà soát thường xuyên hệ thống tài liệu QLCL,MT đảm bảo... ... Continue reading -->


22Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh. Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. - Tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch mua vật tư cho các Dự Án, kế hoạch sản xuất, lắp đặt sản phẩm - Tổng hợp báo cáo Trưởng... ... Continue reading -->


22Sep

Kho Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. - Quản lý kho thành phẩm cửa nhựa, cửa kính. - Chuẩn bị các phương tiện, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận hàng, kiểm soát và nhập kho theo quy định, quy trình... ... Continue reading -->


22Sep

Kho Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Sep, 2018. - Quản lý kho thành phẩm cửa nhựa, cửa kính. - Chuẩn bị các phương tiện, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận hàng, kiểm soát và nhập kho theo quy định, quy trình... ... Continue reading -->


21Sep

Lao Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Lao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. - Cập nhật sản lượng và tính lương cho công nhân - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi theo quy định cho người lao... ... Continue reading -->


21Sep

Lao Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Lao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. - Cập nhật sản lượng và tính lương cho công nhân - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi theo quy định cho người lao... ... Continue reading -->


21Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. - Phụ trách mảng hành chính của công ty - Thực hiện các công tác hành chánh, công tác đối ngoại, an toàn lao động; - Tham mưu, giúp việc cho Cán bộ quản lý và... ... Continue reading -->


21Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Sep, 2018. - Đảm bảo sự ổn định của hệ thống mạng LAN, Internet - Quản lý hệ thống máy tính và các thiết bị văn phòng - Quản lý hệ thống máy chủ: Mail sever, phần mềm kế... ... Continue reading -->


20Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Sep, 2018. Nhà máy 1 Eurowindow - Lô 49H - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội. Theo dõi diễn biến số lượng lao động của Nhà máy.... ... Continue reading -->


19Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh. Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Sep, 2018. - Thẩm tra thông tin các văn bản - Tham gia đàm phán, kiểm tra hoặc soạn thảo các hợp động kinh tế, lao động... khi được yêu cầu - Trực tiếp tham gia tố... ... Continue reading -->


18Sep

Tri Khi Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Khi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. - Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng các các công nghệ điều khiển thông minh cho các dòng sản phẩm của công ty và đề xuất các dòng sản phẩm của các nhà cung cấp... ... Continue reading -->


11Sep

Kho Kim Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Kim position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Sep, 2018. - Nhập vật tư theo chỉ đạo của Thủ kho - Xuất kho theo chỉ đạo của Thủ kho - Vào số liệu nhập, xuất kho vật tư - Đối chiếu với kế toán công ty - Sắp xếp vật tư... ... Continue reading -->


15Sep

Kho Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Sep, 2018. Nhà máy 1 Công ty CP Eurowindow - Lô 15 - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội. Nhập vật tư theo chỉ đạo của Thủ kho.... ... Continue reading -->


15Sep

Thi Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Sep, 2018. - Quản lý, sửa chữa toàn bộ thiết bị máy móc phục vu thi công - Quản lý tài liệu, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến TBTC và CCDC - Bảo dưỡng toàn bộ phần điện ... ... Continue reading -->


15Sep

Thi Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Sep, 2018. - Sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc tự động hóa trong nhà xưởng: như máy cắt, máy mài, tiện, phay, gia công cơ khí chính xác CNC...,và máy CNC sử dụng bộ... ... Continue reading -->


14Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh. Eurowindow Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Sep, 2018. Đi công tác được (xử lý các sự cố về công việc IT tại các dự án, showroom nội thành và ngoại thành của Eurowindow). Hỗ trợ IT cho người dùng:.... ... Continue reading -->


14Sep

Cfo Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Cfo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Sep, 2018. - Xây dựng chính sách giá bán phù hợp cho từng thời kỳ/ từng công trình dựa trên việc kiểm soát giá mua, tỉ lệ hao hụt vật tư, các chi phí khác... - Xây dựng... ... Continue reading -->


17Sep

Tuy Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Sep, 2018. *Công tác tuyển dụng: - Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, xác minh nhu cầu tuyển dụng. - Lập kế hoạch tuyển dụng, trình phê duyệt. - Chủ động tìm... ... Continue reading -->


14Sep

Showroom Jobs Vacancy in Eurowindow Hải Phòng. Eurowindow Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for Showroom position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Sep, 2018. - Giới thiệu sản phẩm của công ty cho khách hàng tại Showroom. - Cung cấp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. - Cập nhật danh sách khách thăm... ... Continue reading -->


15Sep

Thi Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Sep, 2018. - Quản lý nhân viên bảo dưỡng trong tổ, phân chia công việc, tổng hợp làm báo cáo - Bảo dưỡng, Sửa chữa thiết bị máy móc của Xưởng sản xuất / Nhà máy (dây... ... Continue reading -->


13Sep

Thi Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Sep, 2018. - Quản lý nhân viên bảo dưỡng thiết bị xưởng - Quản lý toàn bộ máy móc phục vụ sản xuất (dây chuyền sản xuất cửa nhôm, nhựa, gỗ, kính) - Phối hợp với phòng... ... Continue reading -->


11Sep

Jobs Vacancy in Eurowindow Hà Nội. Eurowindow Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Sep, 2018. - Tạo ý tưởng sáng tạo, triển khai các ý tưởng sáng tạo chủ đạo - Xây dựng các chiến lược cho các dự án sáng tạo, đề xuất các giải pháp thực hiện - Tối ưu hóa... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Sep

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Nam Jaccs Thành phố Hồ Chí Minh. Nam Jaccs Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Graduated from University, major in Banking/ Finance. Daily report about Business Information.... ... Continue reading -->


24Sep

Digital Marketing Executive Jobs Vacancy in First Alliances Jobs Management Hà Nội. First Alliances Jobs Management Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketing Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Job description: Involve in digital marketing campaigns: Develop innovative, creative online marketing campaigns (on SEO,SEM, social media, EDM and mobile... ... Continue reading -->


24Sep

Digital Marketing Depute Manager Jobs Vacancy in First Alliances Jobs Management Hà Nội. First Alliances Jobs Management Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Digital Marketing Depute Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. Job description: Manage team to run digital marketing campaigns: Develop innovative, creative online marketing campaigns (on SEO,SEM, social media, EDM and... ... Continue reading -->


24Sep

Finance Executive Jobs Vacancy in Capitaland Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Capitaland Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Finance Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. The incumbent will play an active role in the following accounting activities as well as ensuring timely and accurate submission of financial reports to... ... Continue reading -->


24Sep

Internal Control Executive Jobs Vacancy in Sanofi Thành phố Hồ Chí Minh. Sanofi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Internal Control Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Sep, 2018. University degree or equivalent in Finance / Accounting-Controlling-Audit. At least 3 to 5 years of professional experience in the Finance / External Audit,... ... Continue reading -->