• Latest 5 elmich Listings

26Dec

Showroom Jobs Vacancy in Chi Tnhh Elmich Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Chi Tnhh Elmich Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Showroom position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Dec, 2018. Đăng bài lên trang web của Elmich bán onlne, Tư vấn và trả lời Khách hàng online. Vệ sinh lau chùi sản phẩm tại Showroom, và giữ vệ sinh Showroom.... ... Continue reading -->


23Nov

Brand Manager Vang Gia Jobs Vacancy in Elmich Thành phố Hồ Chí Minh. Elmich Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Brand Manager Vang Gia position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Nov, 2018. : - Xây dựng chiến lược Thương hiệu, Marketing cho nhãn quản lí; - Nghiên cứu và nắm rõ thông tin thị trường, khách hàng, sản phẩm để xây dựng các kế hoạch... ... Continue reading -->


31Oct

Kinh Doanh Khu Jobs Vacancy in Elmich Thành phố Hồ Chí Minh. Elmich Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Khu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. : Chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh tại kênh GT như doanh số, độ phủ, tình hình hàng hóa lưu thông trên thị trường khu vực phục trách Tổ chức thu thập... ... Continue reading -->


27Oct

Metro Long Vin Mart Mediamart Vinpro Royal Jobs Vacancy in Elmich Thành phố Hồ Chí Minh. Elmich Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Metro Long Vin Mart Mediamart Vinpro Royal position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Oct, 2018. Công ty Cổ phần Elmich. Bán hàng tại các gian hàng của công ty tại siêu thị.... ... Continue reading -->


17Oct

Jobs Vacancy in Elmich Thành phố Hồ Chí Minh. Elmich Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Oct, 2018. : Chăm sóc các nhà phân phối, đại lý trên địa bàn phụ trách. Khai thác và phát triển các đại lý, nhà phân phối mới trên địa bàn Phân tích khả năng bán của... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

22Jan

Junior Associate Vietnamese Speaking Jobs Vacancy in Mckinsey Company Hà Nội. Mckinsey Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Junior Associate Vietnamese Speaking position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. We have served clients from various sectors including financial services, manufacturing, infrastructure, real estate, oil and gas, logistics, chemicals, and the... ... Continue reading -->


22Jan

Remote Juniour Html Css Wordpress Intermediate Web Developer Jobs Vacancy in Scopic Software Thành phố Hồ Chí Minh. Scopic Software Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Remote Juniour Html Css Wordpress Intermediate Web Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. With 10+ years in the industry and 1000+ projects under our belt, we’ve developed software for Manufacturing, Media and Entertainment, Fintech, Healthcare, Food... ... Continue reading -->


22Jan

Remote Intermediate Android Developer Jobs Vacancy in Scopic Software Hà Nội. Scopic Software Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Remote Intermediate Android Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. With 10+ years in the industry and 1000+ projects under our belt, we’ve developed software for Manufacturing, Media and Entertainment, Fintech, Healthcare, Food... ... Continue reading -->


22Jan

Urgent Eco Engineer Engineering Change Order Jobs Vacancy in Navigossearch Thành phố Hồ Chí Minh. Navigossearch Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Urgent Eco Engineer Engineering Change Order position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. Reports to Manufacturing Engineering Manager/ Manufacturing Engineering Lead. Under general supervision, creates and maintains assembly instructions for the... ... Continue reading -->


22Jan

Production Assistant Jobs Vacancy in Siamp Ltd Thành phố Hồ Chí Minh. Siamp Ltd Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Production Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jan, 2019. The mission is dealing with documentation and MRP system data on customers manufacturing requirements for Siamp Limited Assembly workshop. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->