• Latest 4 dic star cap saint jacques Listings

17Feb

Jobs Vacancy in Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu. Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Phòng tổ chức hành chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại DIC. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương - Chứng minh nhân dân và các bằng cấp... ... Continue reading -->


15Feb

Jobs Vacancy in Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu. Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Feb, 2018. Phòng tổ chức hành chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại DIC. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương - Chứng minh nhân dân và các bằng cấp... ... Continue reading -->


14Feb

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu. Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. Phòng tổ chức hành chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại DIC. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương - Chứng minh nhân dân và các bằng cấp... ... Continue reading -->


13Feb

Jobs Vacancy in Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu. Dic Star Cap Saint Jacques Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Feb, 2018. Phòng tổ chức hành chính Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại DIC. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương - Chứng minh nhân dân và các bằng cấp... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

17Feb

Thu Tri Tphcm Jobs Vacancy in Nguyen Vang Consultants Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyen Vang Consultants Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Tri Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. · Xây dựng bảng thông số kỹ thuật dựa trên dữ liệu R&D · Xây dựng quy trình, quy định về quản lý chất lượng. · Kiểm soát toàn bộ hoạt động, kiểm tra NVL, BTP... ... Continue reading -->


17Feb

Chi Thu Usd Tphcm Jobs Vacancy in Nguyen Vang Consultants Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyen Vang Consultants Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chi Thu Usd Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. · Quản lý toàn bộ hoạt động và nhân sự của Phòng kinh doanh. · Phát triển và quản lý hiệu quả từ SEO, WEB. · Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tăng trưởng doanh... ... Continue reading -->


17Feb

Thu Tri Tphcm Jobs Vacancy in Nguyen Vang Consultants Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyen Vang Consultants Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Tri Tphcm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. · Thực hiện toàn bộ kế hoạch của Nhà máy từ Nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến xuất hàng. · Xây dựng, báo cáo, đánh giá hiệu quả và nhân sự Nhà máy. · Lập... ... Continue reading -->


17Feb

General Ledger Team Leader Vice Jobs Vacancy in Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh. Nic Client Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for General Ledger Team Leader Vice position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. Must be computer literate. Hands-on experience and practice in the use of computer/accounting software.... ... Continue reading -->


17Feb

Assistant Merchandise Manager Jobs Vacancy in Nic Client Bắc Giang. Nic Client Bắc Giang opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Merchandise Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Feb, 2018. 1) Job Purpose To be liaison between back office in China with VN production team on sample development, technical package availability and proper line... ... Continue reading -->