• Latest 46 citigo Listings

10Apr

Sinh Tuy Partime Fulltime Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Sinh Tuy Partime Fulltime position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Đến 20 triệu VNĐ) Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng Hỗ trợ tìm kiếm CV ứng viên Hỗ trợ nhập data thông tin ứng viên Gọi điện/gửi mail... ... Continue reading -->


12Apr

Direct Kiotviet Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Direct Kiotviet position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ... ... Continue reading -->


12Apr

Chuy Kinh Doanh Direct Sales Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Citigo Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh Direct Sales position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ... ... Continue reading -->


12Apr

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Vũng Tàu. Tnhh Citigo Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 18 - 25 triệu VNĐ) Quản lý hoạt động bán hàng Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ... ... Continue reading -->


12Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Đến 20 triệu VNĐ) Công tác quản lý Team từ 7-9 nhân sự Quản lý, theo dõi, giám sát các công việc của nhân sự phụ trách trong... ... Continue reading -->


06Apr

Admin Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Vũng Tàu. Tnhh Citigo Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Đến 20 triệu VNĐ) Công tác nhân sự Chịu trách nhiệm tuyển dụng Direct Sales (Nhân viên kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng... ... Continue reading -->


03Apr

Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 20 triệu VNĐ) Khai thác khách hàng theo database Công ty cung cấp (Data đã chọn lọc) Liên hệ với khách hàng theo data được... ... Continue reading -->


06Apr

Tester Jobs Vacancy in Citigo Software Hà Nội. Citigo Software Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tester position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Apr, 2019. Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử. Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để... ... Continue reading -->


05Apr

Direct Sales Kiotviet Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Direct Sales Kiotviet position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: Đến 20 triệu VNĐ) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ... ... Continue reading -->


06Apr

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Vũng Tàu. Tnhh Citigo Vũng Tàu opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 7 - 20 triệu VNĐ) * Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công... ... Continue reading -->


03Apr

Chuy Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Apr, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 20 triệu VNĐ) Khai thác khách hàng theo database Công ty cung cấp (Data đã chọn lọc) Liên hệ với khách hàng theo data được... ... Continue reading -->


30Mar

Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 6 - 9 triệu VNĐ) Kiểm soát chất lượng tư vấn & hỗ trợ khách hàng Kiểm soát, đánh giá chất lượng cuộc gọi tư vấn và hỗ... ... Continue reading -->


28Mar

Chuy Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ) Đầu mối làm việc giữa các Bộ phận, phòng ban trong công ty cũng như các Công ty đối tác để xử lý các vấn đề... ... Continue reading -->


25Mar

Chuy Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 20 triệu VNĐ) * Khai thác tập khách hàng hiện có – Khai thác tập khách hàng hiện có của Công ty: Chủ động thực hiện các cuộc... ... Continue reading -->


28Mar

Pqa Jobs Vacancy in Citigo Software Hà Nội. Citigo Software Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Pqa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Mar, 2019. Xây dựng, cải tiến và triển khai hệ thống quản lý chất lượng. Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai dịch vụ, sản phẩm phần mềm theo quy chuẩn chung của công... ... Continue reading -->


28Mar

Chuy Kinh Doanh Nha Trang Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh Nha Trang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 7 - 20 triệu VNĐ) * Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công... ... Continue reading -->


24Mar

Chuy Kinh Doanh Chi Thi Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Huế. Tnhh Citigo Huế opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh Chi Thi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ) 1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công... ... Continue reading -->


24Mar

Chuy Kinh Doanh Jobs Vacancy in Citigo Chi Thi Huế. Citigo Chi Thi Huế opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Mar, 2019. _*Tìm kiếm khách hàng tiềm năng*_ * Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc... ... Continue reading -->


16Mar

Admin Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ) Công tác nhân sự Chịu trách nhiệm tuyển dụng Direct Sales (Nhân viên kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng... ... Continue reading -->


15Mar

Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Mar, 2019. * Công tác quản lý Team từ 7-9 nhân sự - Quản lý, theo dõi, giám sát các công việc của nhân sự phụ trách trong Team. - Hỗ trợ Trường phòng DVKH các tình huống... ... Continue reading -->


15Mar

Chuy Kinh Doanh Nha Trang Jobs Vacancy in Citigo . Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Kinh Doanh Nha Trang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Mar, 2019. * Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc... ... Continue reading -->


  • Company: Citigo
  • Added: 30+ ngày trước

16Mar

Direct Sales Kiotviet Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Direct Sales Kiotviet position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 8 - 15 triệu VNĐ) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ... ... Continue reading -->


16Mar

Kinh Doanh Thu Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Mar, 2019. Mô tả công việc: (Mức lương: 10 - 20 triệu VNĐ) * Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công... ... Continue reading -->


19Feb

Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO. Tại Citigo, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là tư vấn, triển các sản phẩm, giải pháp về phần mềm và cung cấp đội ngũ... ... Continue reading -->


19Feb

Chuy Telesales Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Telesales position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Feb, 2019. CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CITIGO. Tại Citigo, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là tư vấn, triển các sản phẩm, giải pháp về phần mềm và cung cấp đội ngũ... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

20Apr

Trademark Communication Manager Jobs Vacancy in Oreal Usa Thành phố Hồ Chí Minh. Oreal Usa Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trademark Communication Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2019. Completing all administrative documentation relevant to protection of trademarks with multiple jurisdictions not later than 48 hours since the date of receiving... ... Continue reading -->


20Apr

Facilities Logistics Officer Jobs Vacancy in American International School Thành phố Hồ Chí Minh. American International School Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Facilities Logistics Officer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2019. Accomplishes assigned administrative tasks to ensure the department’s operations are executed smoothly with a timely manner.... ... Continue reading -->

20Apr

Trainer Centre For Professional Development Nghe Jobs Vacancy in Manulife Vinh. Manulife Vinh opening great career opportunity and jobs vacancy for Trainer Centre For Professional Development Nghe position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2019. Execute administrative tasks as needed such as filing documents of all classes. Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed?... ... Continue reading -->


20Apr

Admin Assistant Jobs Vacancy in Nam Hà Nội. Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin Assistant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2019. Execute other administrative tasks assigned by the Office Manager. Liaise with teachers for human resources, administrative and other non-academic matters.... ... Continue reading -->


20Apr

Ctg Secretary Jobs Vacancy in Bosch Group Thành phố Hồ Chí Minh. Bosch Group Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ctg Secretary position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2019. Good knowledge of administrative and clerical procedures. Manage department’s assets/ equipment/ facilities.... ... Continue reading -->