• Latest 56 citigo Listings

24Jun

Telesales Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Telesales position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm... ... Continue reading -->


24Jun

Chuy Marketing Offline Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Marketing Offline position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. - Lập và triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: khai trương cửa hàng, hội nghị khách hàng toàn miền Bắc (từ Đà... ... Continue reading -->


24Jun

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. - Phát triển khách hàng và thị trường theo năng lực và định hướng của công ty. - Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu, tư vấn các gói sản phẩm,... ... Continue reading -->


23Jun

Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Jun, 2018. ( Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ ) Xây dựng, cập nhật, cải tiến, hoàn thiện quy trình phát triển và triển khai dự án. Lập kế hoạch, trực tiếp kiểm tra đánh giá... ... Continue reading -->


22Jun

Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. ( Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ ) Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử. Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết... ... Continue reading -->


22Jun

Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. ( Mức lương: 15 - 25 triệu VNĐ ) Triển khai và vận hành máy chủ hệ điều hành Windows Server, Linux OS. Triển khai và vận hành nền tảng ảo hóa Virtouzzo,... ... Continue reading -->


22Jun

Python Developer Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Python Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. ( Mức lương: 10 - 30 triệu VNĐ ) We're working to build the enterprise system for managing the project. Many big clients are using our tool. We're looking for... ... Continue reading -->


22Jun

Net Developer Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Net Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. Tham gia vào các dự án Tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm với các khách hàng của Citigo đến từ Úc, Mỹ, Singapore…. 10 - 40 triệu VNĐ ).... ... Continue reading -->


22Jun

Front End Developer Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Front End Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. ( Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ ) Tham gia phát triển các dự án về Web của nước ngoài, chuyên xây dựng các chức năng frontend của Website, Web application.... ... Continue reading -->


19Jun

Chuy Telesales Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Telesales position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Citigo sẽ liên hệ đối với những ứng viên nộp hồ sơ sớm, trúng tuyển đi làm ngay. Chuyên Viên Telesales.... ... Continue reading -->


18Jun

Chuy Minh Jobs Vacancy in Citigo Thành phố Hồ Chí Minh. Citigo Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Công việc tuyển dụng (90%) Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng từ trưởng phòng, trưởng nhóm về nhu cầu nhân sự Công ty. Liên hệ, đăng tin tuyển dụng các vị trí... ... Continue reading -->


18Jun

Kinh Doanh Ngh Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Ngh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Nghệ An Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo Ngày cập nhật: 18/06/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Nghệ An, Hà Nội, Hà Tĩnh Cấp... ... Continue reading -->


18Jun

Kinh Doanh Ngh Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Ngh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. ( Mức lương: 15 - 20 triệu VNĐ ) Quản lý hoạt động bán hàng Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của... ... Continue reading -->


18Jun

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Citigo . Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Quản lý hoạt động bán hàng - Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên trong phòng; -... ... Continue reading -->


  • Company: Citigo
  • Added: 6 ngày trước

17Jun

Python Dev Html Angularjs Jobs Vacancy in Citigo Software Hà Nội. Citigo Software Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Python Dev Html Angularjs position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jun, 2018. Project's description: We're working to build the enterprise system for managing the project. Many big clients are using our tool. We're looking for... ... Continue reading -->


14Jun

Admin Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. ( Mức lương: 5 - 7 triệu VNĐ ) Công tác nhân sự Phối hợp cùng với bộ phận nhân sự tại Head Office để tuyển dụng nhân sự cho văn phòng chi nhánh. Đăng tin... ... Continue reading -->


11Jun

Chuy Qua Jobs Vacancy in Citigo Thành phố Hồ Chí Minh. Citigo Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Qua position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Ứng viên tải CV theo mẫu của Citigo trên web và nộp trực tuyến theo mẫu:. Hỗ trợ khách hàng qua tổng đài.... ... Continue reading -->


11Jun

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Tnhh Citigo Hà Nội. Tnhh Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. ( Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ ) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác... ... Continue reading -->


16Jun

Net Developer Jobs Vacancy in Citigo Thành phố Hồ Chí Minh. Citigo Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Net Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Ứng viên tải CV theo mẫu của Citigo theo tiêu đề:. Ngày cập nhật:.... ... Continue reading -->


11Jun

Dung Content Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Dung Content position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Ứng viên tải CV theo mẫu của Citigo theo tiêu đề:. Trưởng Nhóm Phụ Trách Nội Dung (Content).... ... Continue reading -->


11Jun

Chuy Dung Content Marketing Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Dung Content Marketing position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Ứng viên tải CV theo mẫu của Citigo với tiêu đề:. Chuyên Viên Nội Dung (Content Marketing).... ... Continue reading -->


11Jun

Chuy Operation Executive Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Operation Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Ứng viên tải CV theo mẫu của Citigo theo tiêu đề:. Xây dựng, điều phối các quy trình, quy định vận hành.... ... Continue reading -->


13Jun

Kinh Doanh Minh Jobs Vacancy in Citigo Thành phố Hồ Chí Minh. Citigo Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Minh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất... ... Continue reading -->


11Jun

Chuy Nghi Jobs Vacancy in Citigo Hà Nội. Citigo Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo. Ứng viên tải CV theo mẫu của Citigo theo tiêu đề:. Tham gia các dự án phân tích yêu cầu và triển khai sản phẩm phần mềm trong... ... Continue reading -->


11Jun

Kinh Doanh Ninh Jobs Vacancy in Tnhh Citigo . Tnhh Citigo opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Ninh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. ( Mức lương: 7 - 10 triệu VNĐ ) Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Jun

Senior Sso Logistics Executive Jobs Vacancy in Toan Thang Thành phố Hồ Chí Minh. Toan Thang Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Sso Logistics Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Làm việc với các bộ phận liên quan khác (Sales, Finance, Legal, Logistics, Technical...). 1/ Công việc giao nhận hàng hoá (Logistics):.... ... Continue reading -->


24Jun

Jobs Vacancy in Ngh Interplex Bắc Ninh. Ngh Interplex Bắc Ninh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Handling environmental audit, legal compliance and customer’s survey in hazardous chemical, compliance to ROHS and REACH standard.... ... Continue reading -->


24Jun

Jobs Vacancy in Sankyu Logistics Nam Hải Phòng. Sankyu Logistics Nam Hải Phòng opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Make sure all tax and other obligations to the Government declarations, payments, refunds and reconciliation (VAT, CIT, PIT, import duty, withholding taxes …)... ... Continue reading -->


24Jun

Legal Document Control Supervisor Jobs Vacancy in Sun Resources Thành phố Hồ Chí Minh. Sun Resources Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Legal Document Control Supervisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Provide legal support to company related to legal issues may occurred. Legal & Document Control Supervisor. Review all legal documents of company.... ... Continue reading -->


24Jun

Legal Advisor Jobs Vacancy in Shinhan Bank Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh. Shinhan Bank Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Legal Advisor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Legal briefing, legal systematizing. Other duties as assigned by Legal and Compliance Director. Banking legal background with at least 3 years experience... ... Continue reading -->