• Latest 33 ahamove Listings

24Jun

Ahamove Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. AhaMove - Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội.... ... Continue reading -->


24Jun

Business Development Executive Jobs Vacancy in Giao Hang Nhanh Holdings Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Hang Nhanh Holdings Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Development Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của Ahamove. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ công ty nhằm xây dựng và phát triển hình... ... Continue reading -->


24Jun

Senior Marketing Executive Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Marketing Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Trợ giúp bộ phận AhaMove Content MKT trong hoạt động và công việc. Lên kế hoạch và thực hiện các bài viết cho chiến dịch PR.... ... Continue reading -->


22Jun

Business Development Executive Jobs Vacancy in Ahamove Thành phố Hồ Chí Minh. Ahamove Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Development Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của Ahamove. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ công ty nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh Ahamove.... ... Continue reading -->


23Jun

Team Leader Jobs Vacancy in Scommerce Thành phố Hồ Chí Minh. Scommerce Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Team Leader position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Jun, 2018. Giaohangnhanh Express và Ahamove. Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi của S... ... Continue reading -->


22Jun

Business Development Executive Jobs Vacancy in Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Development Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của Ahamove. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ công ty nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh Ahamove.... ... Continue reading -->


21Jun

Ahamove Operations Collaborator Jobs Vacancy in Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Operations Collaborator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jun, 2018. - Hướng dẫn, tư vấn và đào tạo, đảm bảo chất lượng Đối tác/ Tài xế Aha đăng ký mới - Được đào tạo về quy trình vận hành, cách training, hướng dẫn và kỹ năng... ... Continue reading -->


21Jun

Ahamove Hcm Business Development Executive Fresher Junior Jobs Vacancy in Ahamove Thành phố Hồ Chí Minh. Ahamove Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Hcm Business Development Executive Fresher Junior position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jun, 2018. Công ty AhaMove. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của AhaMove. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng khu vực HCM.... ... Continue reading -->


21Jun

Ahamove Tri Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jun, 2018. Tìm kiếm, giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của AhaMove. Quản lý, giữ gìn mối quan hệ với khách hàng trong 2 tháng.... ... Continue reading -->


21Jun

Ahamovenv Thu Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamovenv Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jun, 2018. - Làm bảng kê cung cấp dịch vụ - Đối soát dịch vụ với khách hàng chi nhánh Hà Nội - Tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn, công nợ ... ... Continue reading -->


18Jun

Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội. Tìm kiếm những Khách hàng có nhu cầu giao hàng trong nội thành Hà Nội, tiếp cận... ... Continue reading -->


11Jun

Ahamove Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. - Làm bảng kê cung cấp dịch vụ - Đối soát dịch vụ với khách hàng chi nhánh Hà Nội - Tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn, công nợ ... ... Continue reading -->


12Jun

Ahamove Hcm Business Development Executive Junior Fresher Jobs Vacancy in Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Hcm Business Development Executive Junior Fresher position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của AhaMove. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng khu vực HCM.... ... Continue reading -->


16Jun

Ahamove Hcm Business Development Executive Jobs Vacancy in Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Hcm Business Development Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jun, 2018. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của AhaMove. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng khu vực HCM. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.... ... Continue reading -->


12Jun

Business Development Executive Fresher Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Development Executive Fresher position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội. Tìm kiếm những Khách hàng có nhu cầu giao hàng trong nội thành Hà Nội, tiếp cận... ... Continue reading -->


12Jun

Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội. Tìm kiếm những Khách hàng có nhu cầu giao hàng trong nội thành Hà Nội, tiếp cận... ... Continue reading -->


13Jun

Operations Manager Ahamove Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Operations Manager Ahamove position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. Làm việc với Director để thực hiện các dự án đặc biệt hoặc mở rộng AhaMove ở các thành phố mới/dịch vụ mới. Quản lý P/L của cả thành phố.... ... Continue reading -->


14Jun

Ahamove Senior Marketing Executive Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Senior Marketing Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. AhaMove - Senior PR Marketing Executive. Lên kế hoạch và thực hiện các bài viết cho chiến dịch PR cho thương hiệu AhaMove cùng một số dự án mới của công ty.... ... Continue reading -->


13Jun

Tri Jobs Vacancy in Giao Hang Nhanh Holdings Hà Nội. Giao Hang Nhanh Holdings Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội. Tìm kiếm những Khách hàng có nhu cầu giao hàng trong nội thành Hà Nội, kết nối... ... Continue reading -->


10Jun

Ahamove Hcm Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Nhanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Hcm Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jun, 2018. HCM nhằm kết nối họ sử dụng dịch vụ của Ahamove. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ công ty nhằm xây dựng và phát triển hình... ... Continue reading -->


04Jun

Tri Jobs Vacancy in Giao Nhanh Hà Nội. Giao Nhanh Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jun, 2018. Tìm kiếm và giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của AhaMove. Có khả năng giao tiếp ổn.... ... Continue reading -->


10Jun

Operational Optimization Executive Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Operational Optimization Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jun, 2018. Theo dõi các chỉ số liên quan đến Retention Rate của tập tài xế AhaMove. Tham gia giải đáp thắc mắc từ tài xế, hỗ trợ xây dựng cộng đồng Facebook cho tài xế... ... Continue reading -->


06Jun

Tri Kinh Doanh Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jun, 2018. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội. Tìm kiếm những Khách hàng có nhu cầu giao hàng trong nội thành Hà Nội, kết nối... ... Continue reading -->


05Jun

Tri Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Tri position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Jun, 2018. Phát triển hình ảnh thương hiệu của AhaMove trong cộng đồng khách hàng ở Hà Nội. Tìm kiếm những Khách hàng có nhu cầu giao hàng trong nội thành Hà Nội, kết nối... ... Continue reading -->


03Jun

Ahamove Giao Jobs Vacancy in Ahamove Hà Nội. Ahamove Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Ahamove Giao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jun, 2018. Ahamove - NV Điều Phối Giao Nhận. Hỗ trợ, Xử lý các vấn đề phát sinh tại kho.... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

24Jun

Accountant Jobs Vacancy in Faro Recruitment Vietnam Hưng Yên. Faro Recruitment Vietnam Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. 5 years’ experience in financial accounting (Manufacturing Company). Familiar with Vietnamese tax.... ... Continue reading -->


24Jun

Vsip General Accountant Jobs Vacancy in Reeracoen Nam . Reeracoen Nam opening great career opportunity and jobs vacancy for Vsip General Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Support all tasks related to accounting and law. All tasks will be discussed on interview.... ... Continue reading -->


24Jun

General Accountant Jobs Vacancy in Jooco Dona . Jooco Dona opening great career opportunity and jobs vacancy for General Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Graduated from College/University major in accounting. Maintaining and updating the accounting information to system.... ... Continue reading -->


24Jun

Vsip Chief Accountant Anh Jobs Vacancy in Reeracoen Nam . Reeracoen Nam opening great career opportunity and jobs vacancy for Vsip Chief Accountant Anh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. - Manage 10 staff - Incharge of all tasks related to Accounting ※Chief accountant but similar to Accountant Manager Yêu Cầu Công Việc - English... ... Continue reading -->


24Jun

Warehouse Office Staff Jobs Vacancy in Urc Vietnam . Urc Vietnam opening great career opportunity and jobs vacancy for Warehouse Office Staff position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 24 Jun, 2018. Graduated from accounting is preferred. Checking and posting for receiving finished goods, POSM.... ... Continue reading -->