• Latest 18 vng tu Available

06Feb

Product Coordinator Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Product Coordinator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Feb, 2018. Tiếp nhận, trao đổi thông tin và biên dịch các kế hoạch từ các bộ phận chức năng trong team điều hành. Liên lạc trao đổi nói chuyện với đối tác qua các phương... ... Continue reading -->


05Feb

Talent Acquisition Business Partner Jobs Vacancy in Vng Hà Nội. Vng Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Talent Acquisition Business Partner position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Feb, 2018. Thu thập và phân tích được các thông tin về thị trường lao động để vấn cho trưởng các phòng ban liên quan trong công tác tuyển dụng.... ... Continue reading -->


07Feb

Senior Marketing Accountant Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Marketing Accountant position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Feb, 2018. Hỗ trợ, vấn biz team quy trình, thủ tục, thuế và các vấn đề phát sinh cho hoạt động mới và thị trường nước ngoài.... ... Continue reading -->


30Jan

Admin Specialist Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin Specialist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Jan, 2018. Nắm rõ các dịch vụ admin, phân tích nhu cầu, xem xét tình hình thực tế từ đó lập báo cáo, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng và ứng dụng công... ... Continue reading -->


03Feb

Market Research Executive Trung Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Market Research Executive Trung position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Feb, 2018. Có kinh nghiệm làm công việc tương tự ít nhất 1 năm. Tìm kiếm, nghiên cứu các thông tin về ngành game và internet ở thị trường Trung Quốc.... ... Continue reading -->


29Jan

Chuy Marketing Online Vng Nam Jobs Vacancy in Vng Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Marketing Online Vng Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jan, 2018. Từ 6 – 8 triệu đồng/tháng. duy tổng hợp,phân tích và đánh giá thông tin chính xác. Nữ/Nam tốt nghiệp các khoa Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, Quản... ... Continue reading -->


29Jan

Kinh Doanh Vng Nam Jobs Vacancy in Vng Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Vng Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jan, 2018. vấn bán hàng, thực hiện hoàn thành doanh số. vấn khách hàng và bán các sản phẩm, dịch vụ Bất động sản của Công ty. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


29Jan

Kinh Doanh Vng Nam Jobs Vacancy in Vng Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh Vng Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jan, 2018. Từ 10- 30 triệu đồng/tháng (chưa kể hoa hồng kinh doanh). Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


23Jan

Jobs Vacancy in Vng Nam Hà Nội. Vng Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Jan, 2018. Quản lý hòm thư Infor, gửi thông báo bằng thư điện tử cho các cá nhân/đơn vị/phòng ban; Thực hiện công tác đối soát bảng chấm công;... ... Continue reading -->


25Jan

Jobs Vacancy in Vng Nam Hà Nội. Vng Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Jan, 2018. - Số lượng: 01 người * Mô tả công việc: - Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, giao dịch, khánh tiết, đón tiếp và hướng dẫn khách đến tham quan, giao dịch, liên hệ công... ... Continue reading -->


26Jan

Multimedia Designer Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Multimedia Designer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Jan, 2018. Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí tương tự. duy sáng tạo, đột phá, nhạy bén, có khả năng truyền tải ý tưởng sinh động và độc đáo.... ... Continue reading -->


18Jan

Senior Multimedia Designer Zalopay Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Senior Multimedia Designer Zalopay position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2018. Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trong môi trường quảng cáo, truyền thông... Ưu tiên các bạn làm từ các agencies trong và ngoài nước, từng làm... ... Continue reading -->


18Jan

Nghi Jobs Vacancy in Vng Nam Hà Nội. Vng Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2018. Từ 20-30 triệu đồng, gồm:. Có duy giải quyết công việc; Có kỹ năng duy, phân tích, đánh giá, giám sát, lập kế hoạch.... ... Continue reading -->


18Jan

Nghi Jobs Vacancy in Vng Nam Hà Nội. Vng Nam Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2018. Từ 30 trở lên. Thay đổi vị trí làm việc của nhân sự thuộc quyền quản lý từ phòng này sang phòng khác hoặc từ bộ phận phận này sang bộ phận khác.... ... Continue reading -->


11Jan

Associate Engineer Adtima Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Associate Engineer Adtima position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jan, 2018. Có từ 1 năm kinh nghiệm test các sản phẩm web và mobile. Tốt nghiệp kỹ sư/ cử nhân công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Review yêu cầu sản phẩm.... ... Continue reading -->


26Dec

Topica Founder Institue Jobs Vacancy in Iconic Hà Nội. Iconic Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Topica Founder Institue position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Dec, 2017. Sẵn sàng xóa bỏ duy cũ để thực hiện cách làm mới. Có duy hệ thống và kỹ năng phát triển, xây dựng hệ thống phức tạp, đa chiều. Mô Tả Công Việc.... ... Continue reading -->


07Dec

Associate Business Development Executive Jobs Vacancy in Vng Hà Nội. Vng Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Associate Business Development Executive position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Dec, 2017. Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương hoặc liên quan. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác:.... ... Continue reading -->


28Nov

Associate Manager Business Partner Jobs Vacancy in Vng Thành phố Hồ Chí Minh. Vng Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Associate Manager Business Partner position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Nov, 2017. Có khả năng tự học hỏi và làm việc độc lập. vấn cho BU về cấu trúc tổ chức/ phân bổ nguồn lực. Sử dụng hiểu biết HR functional và nhạy bén về business & con... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

14Feb

Software Engineer Production Engineering Jobs Vacancy in Worldquant Llc Hà Nội. Worldquant Llc Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Software Engineer Production Engineering position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. WorldQuant is an equal opportunity employer and does not discriminate in hiring on the basis of race, color, creed, religion, sex, sexual orientation or... ... Continue reading -->


14Feb

Investment Software Researcher Jobs Vacancy in Worldquant Llc Hà Nội. Worldquant Llc Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Investment Software Researcher position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. WorldQuant is an equal opportunity employer and does not discriminate in hiring on the basis of race, color, creed, religion, sex, sexual orientation or... ... Continue reading -->


14Feb

Software Engineer Internship Jobs Vacancy in Worldquant Llc Hà Nội. Worldquant Llc Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Software Engineer Internship position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. WorldQuant is an equal opportunity employer and does not discriminate in hiring on the basis of race, color, creed, religion, sex, sexual orientation or... ... Continue reading -->


14Feb

Engineer Data Operations Jobs Vacancy in Worldquant Llc Hà Nội. Worldquant Llc Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Engineer Data Operations position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. WorldQuant is an equal opportunity employer and does not discriminate in hiring on the basis of race, color, creed, religion, sex, sexual orientation or... ... Continue reading -->


14Feb

Software Engineer Data Development Hanoi Vietnam Jobs Vacancy in Worldquant Llc Hà Nội. Worldquant Llc Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Software Engineer Data Development Hanoi Vietnam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Feb, 2018. WorldQuant is an equal opportunity employer and does not discriminate in hiring on the basis of race, color, creed, religion, sex, sexual orientation or... ... Continue reading -->