• Latest 0 hi phng Available

You Might Also Like:

26May

Thu Mua Tra Jobs Vacancy in Xnk Xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Xnk Xanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu Mua Tra position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Biết sử dụng vi tính văn phòng và Internet tốt . Tìm kiếm các nhà cung cấp nội địa.... ... Continue reading -->


26May

Chuy Jobs Vacancy in Thi Thành phố Hồ Chí Minh. Thi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Thành thạo tin học văn phòng, internet. Thực hiện các công tác hành chánh, công tác đối ngoại, soạn thảo văn bản;... ... Continue reading -->


26May

Thu Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan ( Yêu thích đam mê lĩnh vực công nghệ, giọng nói phổ thông, thành thảo tin học văn phòng... ... Continue reading -->


26May

Non Jobs Vacancy in Vui Tini Dream Non Thành phố Hồ Chí Minh. Vui Tini Dream Non Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Non position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Có năng khiếu múa, hát, mĩ thuật,sử dụng thành thạo vi tính, internet, anh văn giao tiếp. Giáo dục, giảng dạy theo chương trình Giáo dục Quốc gia và kế hoạch... ... Continue reading -->


26May

Ngo Jobs Vacancy in Xnk Xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Xnk Xanh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Ngo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Sử dụng thành thạo Internet văn phòng. Tìm kiếm và liên lạc với khách hàng nước ngoài.... ... Continue reading -->