• Latest 5 bc giang Available

18Sep

Anh Zim Kinh Nghi Jobs Vacancy in Trung Anh Zim Hà Nội. Trung Anh Zim Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Anh Zim Kinh Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Có kinh nghiệm liên quan như telesale, chăm sóc học viên, trợ giảng... Các thủ tục liên quan như tuyển sinh, đăng ký thi IELTS tại BC, IDP. Mô tả công việc:.... ... Continue reading -->


17Sep

Tuy Reception Waitress Chu Ngo Vinpearl Giang Jobs Vacancy in Vinpearl Hotel Resorts Vingroup Thành phố Hồ Chí Minh. Vinpearl Hotel Resorts Vingroup Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Tuy Reception Waitress Chu Ngo Vinpearl Giang position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Sep, 2018. Sale/ Marketing/ Guest Relation/ Revenue, Lễ tân/ Thu ngân/ Đặt phòng/ Tổng đài/ BC. Nhân viên bộ phận Tiền sảnh:.... ... Continue reading -->

14Sep

Vinpearl Tuy Jobs Vacancy in Vinpearl Hotel Resorts Vingroup Phú Quốc. Vinpearl Hotel Resorts Vingroup Phú Quốc opening great career opportunity and jobs vacancy for Vinpearl Tuy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Sep, 2018. Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang hoặc 26 Chu Văn An, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. Lễ tân/ Thu ngân/ Đặt phòng/ Tổng đài/ BC, Hành lý, Đứng cửa/... ... Continue reading -->


09Sep

Sale Online Jobs Vacancy in Nghi Thành phố Hồ Chí Minh. Nghi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Sale Online position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Sep, 2018.  Update thường xuyên các thông tin mới nhất từ đối thủ như học phí, quy định liên quan, chương trình khuyến mãi vào BC Đối thủ & gởi cho cấp quản lý.... ... Continue reading -->


21Aug

Jobs Vacancy in Thi Hà Nội. Thi Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Aug, 2018. Nguyễn Thị Linh Giang. Hàng tháng số liệu lên BC, nộp tờ khai. PL21/8).... ... Continue reading -->


You Might Also Like:

18Sep

Assistant Manager Corporate Planning Jobs Vacancy in Uicvn Hà Nội. Uicvn Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Assistant Manager Corporate Planning position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Sep, 2018. Public relation / Branding. Take care of overall public relations, press/media relations, external communications.... ... Continue reading -->


17Sep

Area Manager Jobs Vacancy in Pizza Ngon Hà Nội. Pizza Ngon Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Area Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Sep, 2018. Ensure good public relations as required enhancing and preserving a good company image. Ensure proper training phases are successfully completed of all company... ... Continue reading -->


14Sep

Head Government Affairs And Markets Vietnam Jobs Vacancy in Company Hà Nội. Company Hà Nội opening great career opportunity and jobs vacancy for Head Government Affairs And Markets Vietnam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Sep, 2018. Support ongoing regional initiatives, e.g. in relation to private and public finance institutions. Assist the commercial teams identify and capture public... ... Continue reading -->


13Sep

Engineering Manager Jobs Vacancy in Kms Technology Thành phố Hồ Chí Minh. Kms Technology Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Engineering Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Sep, 2018. Strong presentation and client relation skills. Good human relation skills, ability to collaborate effectively across departments and teams.... ... Continue reading -->


13Sep

Business Analyst Jobs Vacancy in Kms Technology Thành phố Hồ Chí Minh. Kms Technology Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Business Analyst position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Sep, 2018. Good presentation and client relation skills. 1% Pledge, charity every quarter, blood donation, public seminars, career orientation talks,….... ... Continue reading -->