• Latest 17976 New Job Vacancies Available

26May

Chuy Nam Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Chuy Nam position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Có kiến thức về Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản, Luật Kinh tế, các quy phạm pháp luật khác có liên quan…. Thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá.... ... Continue reading -->


26May

Fitness Jobs Vacancy in Thao Kho Loren Thành phố Hồ Chí Minh. Thao Kho Loren Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Fitness position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Check-in khách hàng đến tập luyện. Tương tác, chăm sóc tốt khách hàng. Thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng.... ... Continue reading -->


26May

Highlands Coffee Jobs Vacancy in Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh. Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Highlands Coffee position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. 2/ Thu ngân. Phục vụ, oder, thu ngân. Hỗ trợ ứng lương hàng tuần với nhân viên có nhu cầu. HIGHLANDS COFFEE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN TUYỂN GẤP 65 NHÂN VIÊN... ... Continue reading -->


26May

Highlands Pha Oder Jobs Vacancy in Highlands Coffee Thành phố Hồ Chí Minh. Highlands Coffee Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Highlands Pha Oder position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. 2/ Thu ngân. Phục vụ, oder, thu ngân. Hỗ trợ ứng lương hàng tuần với nhân viên có nhu cầu. HIGHLANDS COFFEE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN TUYỂN GẤP 65 NHÂN VIÊN... ... Continue reading -->


26May

Nhi Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Nhi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Kho Kinh Nghi Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho Kinh Nghi position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp. Kiểm kê hàng hóa. Xuất nhập tồn hàng hóa. Thu mua hàng theo sự yêu cầu của cấp trên.... ... Continue reading -->


26May

Kinh Doanh Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Kinh Doanh position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Khách hàng chủ yếu là các ngân hàng, công ty. Nhận yêu cầu đặt hàng của khách, làm bảng báo giá, hợp đồng. Ngoại hình khá, gương mặt ưa nhìn, giao tiếp tốt vì... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Nghi Thành phố Hồ Chí Minh. Nghi Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Giao dịch thanh toán qua Ngân hàng. Quản lý thu - chi tiền mặt và ngân hàng. Xuất hóa đơn bán hàng. Du lịch hằng năm, hoạt động teambuilding.... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Giao dịch ngân hàng, theo dõi công nợ thanh toán. Nhập phiếu thu chi.... ... Continue reading -->


26May

Giao Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Giao position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công trình vốn ngân sách. Báo cáo công việc hàng ngày cho Chỉ huy trưởng tại cuộc họp giao ban công.... ... Continue reading -->


26May

Gian Jobs Vacancy in The Coffee House Thành phố Hồ Chí Minh. The Coffee House Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. 2/ Thu ngân. Hỗ trợ ứng lương hàng tuần với nhân viên có nhu cầu. HỆ THỐNG THE COFFEE HOUSE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN TUYỂN GẤP 80 NHÂN VIÊN THỜI VỤ, CHÍNH THỨC... ... Continue reading -->


26May

Gian Jobs Vacancy in Highlands Coffee Tuy Thành phố Hồ Chí Minh. Highlands Coffee Tuy Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. 2/ Thu ngân. Phục vụ, oder, thu ngân. Hỗ trợ ứng lương hàng tuần với nhân viên có nhu cầu. HIGHLANDS COFFEE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN TUYỂN GẤP 65 NHÂN VIÊN... ... Continue reading -->


26May

Gian Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Coopmart Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Coopmart Jobs Vacancy in Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh. Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Coopmart position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Big Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Big position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Gian Jobs Vacancy in Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh. Coopmart Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Gian position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Jobs Vacancy in Company Thành phố Hồ Chí Minh. Company Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công trình vốn ngân sách. Báo cáo công việc hàng ngày cho Chỉ huy trưởng tại cuộc họp giao ban công.... ... Continue reading -->


26May

Big Thu Jobs Vacancy in Big Thành phố Hồ Chí Minh. Big Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Big Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Big Thu Jobs Vacancy in Gian Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh. Gian Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Big Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Big Thu Jobs Vacancy in Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh. Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Big Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. + 50 nhân viên thu ngân, thực hiện thanh toán cho khách hàng. + 50 nhân viên sắp xếp, trưng bày hàng hoá tại các quầy hàng.... ... Continue reading -->


26May

Familymart Thu Jobs Vacancy in Familymart Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Familymart Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Familymart Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Nhân viên bán hàng, kê khai hàng tại cửa hàng. Nhân viên đứng quầy thu ngân. Nhân viên kiểm kê hàng hoá trong kho. Hỗ trợ khách hàng trong việc đóng bao bì.... ... Continue reading -->


26May

Familymart Thu Jobs Vacancy in Gian Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh. Gian Tphcm Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Familymart Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Nhân viên bán hàng, kê khai hàng tại cửa hàng. Nhân viên đứng quầy thu ngân. Nhân viên kiểm kê hàng hoá trong kho. Hỗ trợ khách hàng trong việc đóng bao bì.... ... Continue reading -->


26May

Familymart Thu Jobs Vacancy in Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh. Tphcm Gian Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Familymart Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. Nhân viên bán hàng, kê khai hàng tại cửa hàng. Nhân viên đứng quầy thu ngân. Nhân viên kiểm kê hàng hoá trong kho. Hỗ trợ khách hàng trong việc đóng bao bì.... ... Continue reading -->


26May

Oder Thu Jobs Vacancy in The Coffee House Thành phố Hồ Chí Minh. The Coffee House Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Oder Thu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. 2/ Thu ngân. Hỗ trợ ứng lương hàng tuần với nhân viên có nhu cầu. HỆ THỐNG THE COFFEE HOUSE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẦN TUYỂN GẤP 80 NHÂN VIÊN THỜI VỤ, CHÍNH THỨC... ... Continue reading -->